Religieus Genootschap der Vrienden

Populisme in Europa en de Quakers

Griezelige ontwikkelingen in Europa, een rol voor Quakers!

Wat is de prijs van het populisme in Europa?

Tot nu toe ongeveer €56 miljard! Dit gaat de EU spenderen aan grensbewaking en aan militair onderzoek tijdens de komende 7-jarige budgetperiode. Als ’s werelds grootste hulpdonor en met een significante invloed op het wereldwijde commerciële en milieubeleid, heeft de EU een enorme invloed in mondiale aangelegenheden.

De afgelopen jaren zien we echter een kentering naar populisme en autoritair optreden bij veel lidstaten. Hierdoor komt de EU onder toenemende druk te staan om harder beleid te voeren bij zaken zoals migratie en grenscontrole. Dit is goed te merken in de werkdocumenten over het meerjarig financieel kader van het afgelopen najaar. De voorgestelde bestedingsplannen omvatten enorme stijgingen van de financiering voor grenscontrole en militair onder zoek, evenals dubieuze externe uitgaven om de oorzaken van migratie “bij de wortel aan te pakken.”

Maar wat wordt daar precies voorgesteld?

De institutionele logica in de Europese instellingen is, dat migratie in wezen wordt teweeggebracht door onveiligheid, en dat het verminderen van conflicten in het buitenland er dus toe zou leiden dat minder vluchtelingen aankomen op de Europese kusten. Terwijl vredesopbouw
in ontwikkelingslanden dus juist taak voor de EU is om aan bij te dragen, markeren de nieuwe begrotingsvoorstellen in feite een heel andere beweging, namelijk weg van de civiele methoden die tot nu toe vruchtbaar zijn gebleken. In plaats daarvan stelt de EU voor om met €10,5 miljard een zogenaamde ‘Europese vredesfaciliteit’ te creëren, als vervanging van meerdere bestaande fondsen. Hoewel die naam geruststellend klinkt, zal het geld daadwerkelijk worden uitgegeven aan opleiding en uitrusten van legers in Afrika. De theorie is daarbij dat plaatselijke veiligheidstroepen beter toegerust moeten zijn om de instabiliteit tegen te gaan, die mensen dwingt te vluchten. De EU bevindt zich op een politiek en moreel kruispunt, en het volgende budget zal bepalen of we in een Europa als toevluchtsoord leven of een Europa dat instemt met de politiek van verdeeldheid en angst.

Wat kunnen we als Quakers uitrichten tegen deze lawine? Onze radicaliteit van “dat van God in ieder mens” kan ons helpen om naar iedereen te luisteren, en met liefde en verstand mee te helpen om tegenstellingen te overbruggen en een betere weg te tonen:

  • Op het gebied van migranten proberen we haatuitingen te voorkomen en bij te stellen, zie de website van QCEA: ChooseRespect.eu (nu al in 6 talen)
  • Op het gebied van vredesopbouw, proberen we zonder oordeel ons binnen te dringen in netwerken, waar we een betere
    weg kunnen tonen

Die respectvolle benadering en bemiddeling (stille diplomatie) heeft er al toe geleid, dat ook de NAVO op één van haar websites (Nato Strategic Direction South Hub) de QCEA studie ‘Building Peace Together’ heeft opgenomen, in de talen Engels, Frans en Arabisch. (de rechtstreekse link is wat lang, maar gelukkig kun je die publicatie ook gewoon lezen op de QCEA website, waar de liefhebber ook nog de Russische vertaling kan lezen. 🙂

Door Peter van Leeuwen

Posted on

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *