Religieus Genootschap der Vrienden

Berichtenblad juli-augustus

• Inhoud 

 • Ledenlijst
 • Agenda 
 • Digitale Wijdingssamenkomsten 
 • Algemene Vergadering 3 oktober
 • Minuten  LC van 19 juli en MIZUNE 26 juli 
 • Online Bijeenkomsten Quakers en ik 
 • Raad van Kerken: Hiroshima herdenking met voorbeden (blijft hetzelfde als de vorige uitgave)
 • Links

• Ledenlijst

Wanneer je een digitale of papierenversie wilt kun je die aanvragen bij het secretariaat. We sturen deze dan digitaal of per post op.

AGENDA – zie ook

Zondag 2 augustusDigitale wijdingssamenkomst
Donderdag 20 augustus 20.00-21.30 zoomQuakers en ik 3 Thema: Lucretia Mott, aanmelden bij marliestjallingii@home.
Donderdag 6 september 2020LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam of per Skype
Donderdag 17 sept 20.00 – 21.30 zoom Quakers en ik 4  Thema wordt nog vastgesteld
Zaterdag 3 oktoberAlgemene Vergadering we vragen iedereen om aan te geven of je hierbij wilt zijn, zodat we weten hoe de locatie eruit moet zien die we zoeken. Je kunt je melden bij het secretariaat: secretariaat@dequakers.nl
Geef je op hiervoor voor 12 augustus. Het programma zie in deze mail.
Zondag 8 november LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen of per Skype  

Digitale Wijdingssamenkomsten  

Elke 1e zondag van de maand houden we een digitale wijdingssamenkomst 
De eerste is nu 2 augustus. We gebruiken nu zoom. 
Je kunt je aanmelden via Marliestjallingii@home.nl

Dan krijg je een link om mee te doen.

Algemene Vergadering 3 oktober 

Hierbij nodigen we jullie uit voor een Algemene Vergadering van een dag , waarschijnlijk in Amersfoort.

Het programma zal zijn van 10.30 tot 16.30, met in de ochtend een inspirerende bijdrage van Kees Nieuwerth en Sytse Tjallingii, over de waarden van waaruit zij werken.

De vragen die ’s middags aan bod komen, naar aanleiding van de verslagen van commissies,  kunnen zijn:

1. Wie zijn wij?
2. Wat is onze focus?
3. Hoe zouden andere mensen ons zien?
4. Hoe denken we over ons voortbestaan?
5. Hoe gebruiken we de website?
6. Hoe gebruiken we ons geld?
7. Hoe kunnen we bijdragen aan een levend document van “Quaker Geloven en Werken”?

Laat voor 12 augustus weten of je mee doet, via de schrijver van je Maandvergadering of via het secretariaat, dan weten wij welke plek we gaan zoeken.

Bezoekers zijn ook welkom!

Met Vriendengroet

Erik Dries en Marlies Tjallingii


Posted on

Berichtenblad januari 2020

 BERICHTENBLAD januari 2020 

INHOUD 

 • • Agenda 
 • • Links 
 • • Ledenpagina website Genootschap 
 • • Minuten van Landelijke Commissie op 19 januari 2020 in Deventer 
 • • Concept agenda LC-vergadering op 1 maart 2020 in Amsterdam 
 • • Minuten van het Quaker Hulpfonds van 26 januari 2020 in Amsterdam 
 • • Minuten Midden en Zuid Nederland Maandvergadering op 26 januari 2020 te Wageningen 
 • • Minuten van de Haagse Maandvergadering op zondag 26 januari 2020 
 • • Retraite 13-15 maart 2020 
 • • Programma “Wat betekent het om Quaker te zijn?” 2020 
 • • FWCC Online Sustainability Conference, 22 februari 2020 

AGENDA 

9 februari 2020 Kennismakingsbijeenkomst met Christien Crouwel, de nieuwe secretaris van de Raad van Kerken, na de stille samenkomst in Wageningen. 

16 februari 2020 Inspiratiedag voor de Haagse v&Vrienden in Den Haag. 

1 maart 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam. 

13-15 maart 2020 Retraite in St. Willibrords-abdij in Doetinchem. 

26 april 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen. 

30 april-3 mei 2020 FWCC-EMES Annual Meeting in Parijs. 

15-17 mei 2020 Algemene Vergadering in de Bosbeek te Bennekom. 

19 juli 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Deventer. 

6 september 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam. 

8 november 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen. 

LINKS 

Onze eigen website https://quakers.nu 

QCEA www.qcea.org 

FWCC-EMES www.fwccemes.org 

FWCC World Office www.fwcc.world 

Friends House Moscow www.friendshousemoscow.org 

Woodbrooke www.woodbrooke.org.uk 

QUNO www.quno.org 

EMEYF www.willyandpenn.com 

Eurosatory / Stop Fuelling War https://stopfuellingwar.org/en BERICHTENBLAD januari 2020 Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden 

Ledenpagina website Genootschap 

Op de nieuwe website van het Genootschap is een pagina toegevoegd die allen toegankelijk is voor leden van het Genootschap. Op deze pagina vinden jullie het Berichtenblad met minuten van maandvergaderingen en commissies, de laatste Ledenlijst, persoonlijke berichten en andere informatie voor leden. 

Je komt op de ledenpagina door op https://quakers.nu te klikken, vervolgens op Nieuws te klikken en dan op Berichten lezen. Om die pagina te kunnen lezen heb je wel een wachtwoord nodig: GeorgeFox! 

Minuten Landelijke Commissie op 19 januari 2020, Deventer 

Aanwezig: Els Ramaker, Frieda Oudakker, Hans Weening, Wim Nusselder, Vivian Barty-Taylor, Marijse Newnham , Sytse en Marlies Tjallingii, Erik Dries. 

Opening en vaststellen agenda 

De schrijver leest voor uit werkdocument Geloven en Werken, blz 167: 

[…] als we in een toestand verkeren waarin de meeting meer taken heeft te verzetten dan er mensen zijn om ze uit te voeren, of als we meer doeleinden willen nastreven dan we kunnen volhouden, dan is ernstig zelfonderzoek geboden. Misschien moet ons geloof worden versterkt door meer eigen voorbereiding van elk lid van de groep. Frank Blackwell, 1983 

Minuut 2020 – 1 Benoeming websitecommissie 

Op voordracht van de Commissie van Voordracht benoemen we Vivian Barty-Taylor als lid van de websitecommissie. Wij vragen de websitecommissie om te komen met een plan voor de toekomst van de website. 

Minuut 2020 – 2 Omgaan met elkaar 

We hebben gesproken over de pijn die is opgelopen bij de wijze waarop we met elkaar zijn omgegaan rond de Websitecommissie en de Commissie Geloven en Werken. Naast het doorwerken aan de praktische zaken, zijn we te snel voorbij gegaan aan de emotionele kant van hoe we samen werken. We willen ons meer bewust zijn van hoe we op een Quaker manier met elkaar omgaan, vooral in emotioneel uitdagende situaties. 

Minuut 2020 – 3 Datum Financieel Beraad 

Het Financieel Beraad zal worden gehouden op zaterdag 4 april 2020, van 11.00 tot 15.00 uur, in het Quaker Centrum in Amsterdam. 

Minuut 2020 – 4 Uitnodigingen voor Algemene Vergadering 2020 

Uitgenodigd om onze Algemene Vergadering op 15-17 mei 2020 te bezoeken worden: 

– Europe and Middle East Young Friends (EMEYF) 

– Britse Jaarvergadering 

– Duitse Jaarvergadering 

– België en Luxemburg Jaarvergadering 

– Doopsgezind Wereldwerk 

– Quaker Council for European Affairs (QCEA). 

Minuut 2020 – 5 Locatie AV 2021 

We beslissen om de Algemene Vergadering in 2021 te houden in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. 

Minuut 2020 – 6 Voordachten buitenlandse Jaarvergederingen 

We vragen de Maandvergaderingen een voordracht te doen voor afgevaardigden naar de volgende jaarvergaderingen: 

– Britse JV: 1-7 augustus in Bath; 

– Duitse JV: 22-25 oktober in Bonn BERICHTENBLAD januari 2020 Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden 

– België en Luxemburg JV: nog onbekend wanneer en waar. 

We wijzen Vrienden er op dat het in het kader van internationale contacten goed en inspirerend is om andere Jaarvergaderingen te bezoeken en dat hiervoor een beroep gedaan kan worden op het activiteitenfonds. 

Minuut 2020 – 7 Ondersteuning van EAPPI 

We hebben een verzoek ontvangen van Pax om het Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI) te ondersteunen. We staan hier positief tegenover. We vragen het Financieel Beraad om met een voorstel voor een structurele bijdrage te komen en dit voor te leggen aan de Algemene Vergadering. Marijse Newnham is bereid om actief te participeren in een begeleidingsgroep van Pax. 

Minuut 2020 – 8 Bevordering van samenhang 

We hebben inmiddels twee voorstellen ontvangen om de samenhang tussen activiteiten in onze Jaarvergadering te bevorderen (zie Najaarsbijeenkomst 2019): 

Vanuit de Vriendenkring-redactie een voorstel om meer samenhang te brengen tussen de website, de Vriendenkring, de facebookpagina en de producten van de literatuurcommissie. 

Er is een aanbod van Wim Nusselder (gedragen door de Haagse Maandvergadering) om een serie samenkomsten te starten met als onderwerp ‘Wat betekent het om een Quaker te zijn’. Hij stelt deze open voor Vrienden uit het hele land (door eventueel ook in het midden van het land af te spreken) 

Wij kijken uit naar nog meer voorstellen en initiatieven vanuit commissies en Maandvergaderingen. 

Minuut 2020 – 9 Communicatie en secretariaat 

Wij dringen er bij de Maandvergaderingen en commissies op aan om hun minuten en andere relevante communicatie (zoals emails) ook door te sturen naar het secretariaat. 

Data LC in 2020: 

1 maart – Amsterdam 

26 april – Groningen 

19 juli – Deventer 

6 september – Amsterdam 

8 november – Groningen 

Concept LC agenda 1 maart 2020, Amsterdam 

Iedereen welkom!! 

1. Agenda AV 

2. Extinction Rebellion en de Quakers (vanuit de Haagse Maandvergadering) 

3. Geloven en werken, levend document: organisatie, coördinatie hiervan 

4. Voortgang samenwerking met Doopsgezind Wereldwerk 

5. Wat doet de LC aan ‘samenhang bevorderen’ 

6. Vast agendapunt: verzamelen voorstellen en initiatieven die ‘samenhang bevorderen’ 

7. Vast agendapunt: hoe leeft de geest in de maandvergaderingen 

8. Binnengekomen post 

9. Rondvraag 

Minuten van het Quaker Hulpfonds van 26-1-2020 in Amsterdam 

Aanwezig: Sytse Tjallingii, Dick Meijaard, Marie-José Wouters (schrijver per toerbeurt). 

2020/1 We bespraken de projectenlijst en donaties die op de lijst van het Hulpfonds staan. De lijst is vereenvoudigd en teruggebracht tot actuele projecten. 

2020/2 Als iemand een project aandraagt, willen we dat diegene ieder jaar de benodigde informatie geeft (bijvoorbeeld jaarverslag) zodat het Hulpfonds kan beslissen of er ondersteuning wordt geboden en gecontinueerd. BERICHTENBLAD januari 2020 Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden 

2020/3 Als voor een project minder dan € 50,- per jaar binnenkomt, zijn de transactiekosten zo hoog, dat we het bedrag dan aan andere projecten van het Hulpfonds toevoegen. 

Volgend overleg: zondag 8 maart in Zwolle. Sytse is dan schrijver. 

Minuten Midden en Zuid Nederland Maandvergadering, 26-01-2020 te Wageningen 

Aanwezig: Gerard van den Dool, Joke Hofman, Hennie Jansen, Jannie de Jong, Pieter Ketner, Els Ramaker, Marlies Tjallingii 

Afwezig met kennisgeving: Wim Balijon, Nel Bennema, Frieda Oudakker, Elly Bruijn, Sytse Tjallingii 

De schrijver opent de vergadering met een uitspraak van William Penn: 

“Speak properly, and in as few words as you can, but always plainly; for the end of speech is not ostentation, but to be understood” 

Minuut 2020/1 Agenda

 • • Stilte en Opening 
 • • Vaststellen agenda 
 • • Tekenen minuten vorige vergadering 22-09–2019 
 • • Interne zaken: 

Zorg voor elkaar 

Bericht uit andere groepen 

Jaarverslag 

Opties voorkant Vriendenkring 

 • • Externe zaken: 

LC Minuten van 19 jan. 

Herfstbijeenkomst n.a,v, de toegestuurde stukken 

 • • W.v.t.t.k. 
 • • Rondvraag 
 • • Sluiting 

Minuut 2020/2 Vriendenkring 

Wij hebben de voorstellen bekeken en besproken van de nieuwe voorkant van de Vriendenkring. Onze voorkeur gaat uit naar de naam “De Quaker” in de nieuwe Q, maar we vinden dat de Vriendenkring commissie zelf een voorstel kan doen aan de L.C. Rooster Wageningen
Zakenvergaderingen  22 mrt., 24 mei, 26 juli 
Gesprek vanuit de stilte  9 febr., Marlies, 8 maart Pieter, 12 april…….. 
Themazondagen  23 febr. : verslag van de herfstbijeenkomst, 26 april Joke (over spreken in de stilte) 
Bijeenkomsten elders: 
Deventer  3de zondag van de maand 
Wijhe  1ste zondag van de maand 
Driebergen  3de zondag van de maand 
Zwolle  12 febr., 11 mrt. en 8 april  “Hap-stil-snap” bij Marlies en Sytse Tjallingii 
Posted on