Religieus Genootschap der Vrienden

Gedichtenclub

Hier is een verzameling van gedichten geschreven door Vrienden die meedoen aan onze dichtersclub.

Heel stil

Heel stil
heel stil op mijn stoel gezeten
ga ik voort op innerlijke wegen
zonder dat ik het eindpunt ken.
tijd wordt niet meer in minuten gemeten
nergens meer een heen of weer bewegen
van deze stilte ben ik fan.
dan:
in het uiterste van het weten
kom ik het onvoorstelbare tegen
een wereld waar ik niet meer ben.

Els Klopper

Zoeken of vinden?

was het besef van het Goddelijke er
voordat je geboren werd?
is het je onontbeerlijke lichamelijkheid
welke de weg naar die Waarheid verspert?

kun je slechts waarnemen
wat innerlijk in je resoneert?
laat een verlangen je buiten zoeken
naar wat diep in je is gedeponeerd?

moet je er wel naar gaan zoeken
of doet Het zich eigenlijk
voortdurend al uit de doeken
binnen en buiten je om iedere hoek
en vind je Het …als je niet zoekt?

Els Klopper


Ik ben een genietende wandelaar
Een wandelende genieter
Op ont-dekkingstocht
Op dit pad van pieter

Wat kom ik tegen?
Wind en natuur om me heen
Mensen
Zo nu en dan
Daar loop ik heel alleen

En toch ook niet
Want de stilte loopt met me mee,
Stap voor stap voor stap

Aminata Gregory

Oud worden

Steeds langer duurt het leven
Steeds later worden wij oud
Steeds minder wordt ons streven
Steeds meer gebeurtenissen laten je koud

Steeds meer los moeten laten
Steeds vaker zonder greep
Steeds minder mensen om mee te praten
Steeds moeizamer mee op sleep

Steeds weer moeten beseffen hoe
Steeds meer je ontvalt
Steeds vaker maatregelen treffen daar
Steeds meer je geheugen versmalt.

Echter:
Steeds onbezorgdere blijheid
Steeds meer genieten van vrijheid
Steeds rijker bezit aan nageslacht
Steeds meer berusting waardoor pijn verzacht.

Steeds beter garen spinnen
Steeds wijzer dan het scheen
Steeds meer leven van binnen
Steeds stiller dan voorheen.

Els Klopper


adem 1

in…uit
in perfecte harmonie
oneindig en tevens eindig
leven

adem 2
                             
in…uit                                   
op en neer
het gaat alsmaar door
leven

Aminata Gregory

Eerst licht dan ogen

Omdat er licht wasOntstonden er ogenOmdat er geluid wasIs het oor gemaakt
Omdat er anderen warenKwam inlevingsvermogenOmdat samenwerken loondeKwam er spraak
Waarom kwam er een orgaanDat de stilte zoekt?Dat het diepste probeert te verstaan?Is dat omdat er ergens iets roeptDat resoneert met mijn naam?

Erik Dries

Posted on

Lezing Peace Brigades International

Lezing van Peace Brigades International

Lezing Peace Brigades International

Datum: donderdag 8 oktober
Tijd: 20:00 – 21:30 uur
Locatie: digitaal via Zoom – https://us02web.zoom.us/j/82328922324?pwd=WWQ0UVNHQ1NxZjE3VUY4ZEs4bmhWZz09


Spreker: Marleen Folkerts, vrijwilliger van PBI, werkzaam geweest in Mexico Gespreksleider: Johannes Borger

De Haagse Maandvergadering ondersteunt al enkele jaren het werk van Peace Brigades International en hoe interessant is het om dan een keer van één van hun mensen uit het veld te horen hoe zij te werk gaan en wat ze zoal meemaken. Want hoe bevorder je vrede en geweldloosheid in delen van de wereld waar geweld en mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag zijn?
Marleen Folkerts over haar ervaring en de bepaald uitdagende omstandigheden;

“Ik werkte voor PBI in het zuiden van Mexico, in de staten Oaxaca en Guerrero (de staat rond Acapulco). In Oaxaca werken we vooral met organisaties die lokale gemeenschappen ondersteunen in hun strijd in de verdediging van hun land tegen megaprojecten van veelal buitenlandse bedrijven en investeerders, zoals windmolenparken, mijnen en stuwdammen. In Guerrero wordt het dagelijks leven gekenmerkt door het drugsgeweld. Sinds Mexico de oorlog aan de drugskartels verklaarde, zijn het aantal doden, vermisten en mensenrechtenschendingen dramatisch gestegen. De gehele situatie wordt gekenmerkt door straffeloosheid en corruptie, door alle lagen van de samenleving.”

De inzet van PBI is erop gericht om de lokale mensenrechtenverdedigers die zich verzetten tegen het geweld en de corruptie te ondersteunen. Dat doen ze praktisch door fysiek beschermende begeleiding te bieden, voorlichting en training over vrede en veiligheid te geven en het vergroten het netwerk van de mensenrechtenverdedigers. Door de lokale inzet van vrijwilligers zenden ze een krachtige boodschap uit dat de wereld toekijkt en bereid is om te handelen.

Tijdens deze avond zal Marleen ons vertellen over haar ervaringen en de werkwijze van PBI en kunnen wij haar onze vragen voorleggen.
Graag van tevoren aanmelden bij Anneke Spreij via haagsevrienden@quakers.nu.

Posted on

QCEA blog – Deltalicht

Deltalicht* is een nieuwe Nederlands/Vlaamse blog, van de Quaker Council voor European Affairs. Deze blog brengt nieuws over Quakers, Vrede, Mensenrechten en onze Planeet in Europa.

Peter van Leeuwen, Vivian Barty-Taylor, Sytse Tjallingi en Erik Dries zijn ook betrokken bij het maken van deze blog. Als je iets wilt delen met Vrienden in Europa op deze blog kun je contact opnemen.

https://qceadeltalicht.wordpress.com/
Posted on

Online workshops over klimaataactie door FWCC

An Invitation to Young Friends Everywhere, from Young Friends Across the Four FWCC sections
23 July 2020
To all Young Friends everywhere,
We invite you to join Young Friends around the world, and across the Quaker branches, for a series of 5 online workshops over 10 weeks. Join us for one or all five.
These sessions will be run by young Quakers for young Quakers through Friends World Committee for Consultation on 5 Saturdays between August 29 and October 24, 2020.
In each session we will explore climate action, peace, and justice in relation to one of the five testimonies: Truth, Equality, Peace, Simplicity and Community. There will be a chance to hear from 2 – 3 speakers (who will be Young Friends from across the FWCC sections), to talk in zoom breakout rooms exploring the session’s theme, and a chance to gather and reflect on our discussions together.
We recognize that climate action, peace, and justice are core to Quakerism, and many young Friends are actively living out their faith in the world, so we all have so many stories to listen to, to learn from, and to tell. As young Quakers from around the world, we want to create a network of Young Friends that will provide a chance to share our stories and experiences and to hear from and inspire one another.
The overall aims of the online workshops:
1. To build a network of Young Quakers around the world, and across Quaker branches who are engaged in climate action, peace, and justice.
2. To allow Young Quakers to share our stories, experiences, and thoughts on climate justice, peace, and justice.
3. To create a reflective statement from each of 5 online workshops that build on each previous statement. The fifth, being the final statement from the whole experience, will provide an overview from the workshops, outline plans for how to stay together as a Young Quaker global community, and describe what their hopes are for the whole global Quaker community.
So are you aged 16 – 35? Come, listen, and learn.
We recognize that not all Friends will be able to join us for these workshops. For those who are not 16 – 35, but consider themselves ‘young at heart’– you can follow our community building reflections with the statements from every session. They will be posted on FWCC’s web site the following Saturday after each workshop.
Finally, we are building a community which you will be a part of forming and shaping– it is your community. It is our community. Although borders, time zones, and cultures may sometimes divide us, our beliefs and spirituality connect us all.
Share this information with other young Quakers, join our conversation, and be part of our community. We look forward to listening and thinking to Young Friends’ experiences from around the world.
Find out more information visit http://fwcc.world/young-friends-worldwide-for-climate-action-peace-and-justice
Love and friendship,
Young Friends Worldwide for Climate, Peace, and Justice Planning Committee
Anya NR (England), Anya BP (New Zealand), Detmer K (Netherlands), Epa N (Uganda), Julia C (United States of America), Pearl J (England), Young I (Burundi).

Posted on

Algemene Vergadering 2020

Het programma zal zijn van 10.30 tot 16.30, met in de ochtend een inspirerende bijdrage van Kees Nieuwerth en Sytse Tjallingii, over de waarden van waaruit zij werken.

De vragen die ’s middags aan bod komen, naar aanleiding van de verslagen van commissies,  kunnen zijn:

1. Wie zijn wij?

2. Wat is onze focus?

3. Hoe zouden andere mensen ons zien?

4. Hoe denken we over ons voortbestaan?

5. Hoe gebruiken we de website?

6. Hoe gebruiken we ons geld?

7. Hoe kunnen we bijdragen aan een levend document van “Quaker Geloven en Werken”?

Laat voor 12 augustus weten of je mee doet, via de schrijver van je Maandvergadering of via het secretariaat, dan weten wij welke plek we gaan zoeken.

Attenders zijn ook welkom!

Met Vriendengroet

Erik Dries en Marlies Tjallingii
Posted on

Website Quakers in België

De Vrienden in België hebben ook een uigebreide website over activiteiten in Beligië en Luxembourg. Zie hier – https://quakers-belux.org/

Posted on

Verklaring van de Raad van Kerken in Nederland tegen de nieuwe kernwapenwedloop

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe kernwapenwedloop die op gang gekomen is na het opzeggen van belangrijke wapenbeheersingsovereenkomsten. 

Het is dit jaar niet alleen 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd werd, maar ook 75 jaar geleden dat de eerste atoombommen op de steden Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen, die honderdduizenden burgers een vreselijke dood injoegen. 

Daarnaast is het 50 jaar geleden dat het internationale verdrag tegen de verdere verspreiding van kernwapens, het non-proliferatieverdrag (NPT), werd ondertekend. Daarin beloofden de ondertekenaars in artikel VI om door onderhandelingen te komen tot totale kernontwapening.

Eind april van dit jaar stond er een zogeheten toetsingsconferentievan dat verdrag geagendeerd bij de Verenigde Naties in New York. Het lag in de bedoeling dat deze deels zou worden voorgezeten door de Nederlandse delegatie. 

Met het oog hierop nam de Raad van Kerken zich voor om het eerder in de jaren tachtig uitgesproken onvoorwaardelijk ‘nee’ tegen kernwapens te herbevestigen en stelde een verklaring tegen de nieuwe kernwapenwedloop op.

De toetsingsconferentie van het NPT werd vanwege de corona-crisis uitgesteld tot volgend jaar. De Raad van Kerken hoopt dat de Nederlandse delegatie tijdens die volgend jaar de uitgestelde conferentie zal bijwonen zich sterk zal maken voor het eindelijk naleven van artikel VI, zodat internationale onderhandelingen gestart kunnen worden om tot algehele kernontwapening te komen. Dit zou in lijn zijn met de regeringsverklaring dat ‘de Nederlandse regering zich blijft inzetten voor een kernwapenvrije wereld’.  

Verklaring kernwapenwedloop Raad van Kerken – volledige tekst

Posted on

Kalender

MaandWeekDag
november 2020
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
26 oktober 2020 27 oktober 2020 28 oktober 2020 29 oktober 2020 30 oktober 2020 31 oktober 2020 1 november 2020

10:30: Meeting Amsterdam

10:30: Meeting Amsterdam

10:30: Meeting Den Haag

2 november 2020 3 november 2020 4 november 2020 5 november 2020 6 november 2020 7 november 2020 8 november 2020

10:30: Meeting Amsterdam

10:30: Meeting Amsterdam

10:30: Meeting Den Haag

10:30: Meeting Groningen

10:30: Meeting Wageningen

9 november 2020 10 november 2020 11 november 2020 12 november 2020 13 november 2020 14 november 2020 15 november 2020

10:30: Meeting Amsterdam

10:30: Meeting Amsterdam

10:30: Meeting Den Haag

16 november 2020 17 november 2020 18 november 2020 19 november 2020 20 november 2020 21 november 2020 22 november 2020

10:30: Meeting Amsterdam

10:30: Meeting Amsterdam

10:30: Meeting Den Haag

10:30: Meeting Wageningen

23 november 2020 24 november 2020 25 november 2020 26 november 2020 27 november 2020 28 november 2020 29 november 2020

10:30: Meeting Amsterdam

10:30: Meeting Amsterdam

10:30: Meeting Den Haag

30 november 2020 1 december 2020 2 december 2020 3 december 2020 4 december 2020 5 december 2020 6 december 2020

10:30: Meeting Amsterdam

10:30: Meeting Amsterdam

10:30: Meeting Den Haag

Posted on