Religieus Genootschap der Vrienden

Duurzaamheid

De zorg voor natuur, milieu en mens maakt al lange tijd uit van de Quakervisie op de Schepping. De Vrienden zijn erfgenaam van een bijzonder traditie op dit gebied. Zo noemde William Penn George Fox een ‘gelovige en een natuurliefhebber’ omdat hij niet alleen tegen jagen en valkenieren was, maar ook jonge mensen stimuleerde tot het bestuderen van het natuur.

In onze tijd zijn zorgen voor het natuur en ons planeet weer tot uiting gekomen in de Quaker traditie. Dit heeft geleid tot de in 2012 gepubliceerde “Kabarak Call for Peace and Social Justice”. Daarna is er in 2016 de Pisac Minute aangenomen door de Quaker Consultation on Sustainability. Deze twee documenten roepen Quakers over de hele wereld op om onze verantwoordelijk in deze tijd serieus te nemen en te doen wat we kunnen (persoonlijk maar ook als groep) voor het milieu.

In de laatste maanden zijn meerdere Vrienden betrokken geworden bij Extinction Rebellion. Hieronder is een interview met hun woordvoerder Rupert Read door Mieke van Opheusden, Lid van de Midden-en-Zuid Nederlandse Maandvergadering .

Terug naar alle getuigenissen

Posted on

Vrede

Wij verwerpen met grote nadruk alle oorlog en oorlogshandelingen, ongeacht het doel of aanleiding die eraan ten grondslag ligt. Dit getuigenis richten wij tot alle mensen. De Geest van Christus, waardoor we ons laten leiden is standvastig en kan ons dus niet het ene ogenblik aansporen onze vijand lief te hebben en ons later aansporen om de vijand te vernietigen. (….) niet in naam van het Koninkrijk van God, en ook niet ter verdediging van aardse koninkrijken of naties.” (George Fox, 1660)

Voor Quakers is dit het belangrijkste getuigenis. Dit radicaal pacifistische standpunt brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Zij geven die bijvoorbeeld vorm in de onpartijdige hulp aan oorlogsslachtoffers aan alle partijen. Maar ook op vele andere manieren, door het aanschrijven van overheden of het houden van stille wakes.

Vredeskerk

Net als andere vredeskerken (in Nederland de Doopsgezinden) erkennen Quakers het idee van de ‘rechtvaardige oorlog’ niet. Dus dat oorlog onder bepaalde voorwaarden te verantwoorden zou kunnen zijn. Dat heeft gevolgen voor de houding ten opzichte van de overheid. Hiermee onderscheiden zij zich ook van kerken die ‘humanitaire interventies’ aanvaardbaar vinden als rechtvaardige oorlogsvoering.

Terug naar alle getuigenissen

Posted on