Religieus Genootschap der Vrienden

Sociale gerechtigheid / rechtvaardigheid

Dit getuigenis hangt nauw samen met dat van de gelijkwaardigheid en dat van de vrede. Gerechtigheid is een voorwaarde voor vrede. Uit de ‘raadgevingen en vragen’:

‘Blijf je alert op praktijken in je eigen omgeving en elders in de wereld, die mensen discrimineren op grond van wie of wat ze zijn of op grond van hun overtuiging?

Getuig van ‘dat van God in ieder mens’, ook in degenen die de conventies en wetten van de samenleving schenden. Blijf zoeken naar nieuwe aanzetten tot groei en vernieuwing van het sociale en economische leven. Probeer te begrijpen wat de oorzaken zijn van onrecht, sociale spanningen en angst.

Ben je actief betrokken bij het tot stand komen van ene rechtvaardige en barmhartige samenleving die alle mensen in staat stelt hun individuele mogelijkheden te ontwikkelen en die mensen aanmoedigt hun gaven in te zetten ten dienste van de gemeenschap?’

Terug naar alle getuigenissen

Posted on

Gelijkwaardigheid

Ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of maatschappelijke status zijn mensen gelijkwaardig. Van meet af aan wezen Quakers alles af dat onderscheid bracht, zoals rangen en standen en het gebruik van academische titels. Dit getuigenis heeft Vrienden ook gemotiveerd om onrechtvaardige situaties te bestrijden en zich in te zetten voor bijvoorbeeld de hervorming van het gevangeniswezen, de afschaffing van doodstraf en slavernij, het stimuleren van sociale woningbouw, aandacht voor immigranten en de bescherming van kinderen en de zwaksten in de samenleving.

Terug naar alle getuigenissen

Posted on

Integriteit, getuigenis van de waarheid

Woorden hierbij zijn: trouw, betrouwbaar, eerlijk, echt. Het streven naar waarachtigheid en oprechtheid is essentieel voor Quakers. Het Bijbelse ‘laat het Ja dat je zegt, Ja zijn en het Nee, Nee’ is maatgevend. Daarom leggen zij geen eed af. Waarachtig taalgebruik betekent ook het vermijden van overbodige bijvoeglijke naamwoorden en overdreven onderdanigheid.

Terug naar alle getuigenissen

Posted on

Eenvoud

Quakers vermijden opsmuk en poespas, zij hechten aan duidelijke taal. Zij verzetten zich tegen ongeremde economische groei, materialisme en egoïsme. Zij zetten zich in voor de rechtvaardige verdeling van de natuurlijke hulpbronnen. Niemand heeft de wereld in bezit en mag zondermeer beschikken over haar rijkdommen. Quakers streven naar een eenvoudig en duurzaam leven en zijn terughoudend in het gebruik van genotsmiddelen. (er zijn ook veel vegetariërs onder de Vrienden)

Terug naar alle getuigenissen

Posted on