Religieus Genootschap der Vrienden

Van Sophia tot Maria – gespreksgroep door Anja Schaafsma

Van Sophia tot Maria Wie is God de Moeder

In de antieke tijd ging men uit van een manvrouwelijk godsbeeld. Ook de God van de joden en christenen heeft een vrouwelijke kant. Haar naam is Sophia. In de joodse en christelijke apocrieven die bij Qumran en Nag Hammadi zijn opgegraven is Sophia als vrouw van de allerhoogste God aanwezig. Sophia met haar kosmische kennis wordt in de tijd weggemaakt, raakt zoek en verdwijnt uit beeld. Maar ze werkt door in ons onbewuste en we kunnen haar vinden in mythen, heilige teksten en ervaringen van mystici die met Sophia contact hadden.

In deze sessie over Sophia ontdekken we hoe ze zich manifesteerde in Egypte, India, Griekenland en in het westerse, oosterse en gnostische Christendom. Hiermee kunnen we een verloren gods- , mens en wereldbeeld herstellen en ontdekken hoe Sophia in ons eigen leven een rol speelt.

Ik baseer me op het boek ’Van Sophia tot Maria’ van Dr. Annine van der Meer, godsdiensthistoricus en theoloog. Ze is oprichter, voorzitter en docent van de academie PanSophia, dat zich richt op het herontdekken van de vrouwelijke god en de bijdrage van vrouwen in oude en eigentijdse culturen.

Plaats: Quakerhuis, Stadhouderslaan 8, 2517 HW Den Haag

Datum en tijd: Dinsdagavond 25 februari 2020, 19.30 -21.30
Vorm: Presentatie met ruimte voor stilte en interactie

Aangeboden door Anja Schaafsma, FB Sophia Spirit, www.sophiaspirit.nl
Opgave bij haagsevrienden@quakers.nu

Posted on

Vredescafé

Februari: Vredescafé i.p.v.Hapstilsnap

Datum 12 februari 2020
Tijd van 18 uur t.e.m. 20:30 uur
LocatieQuakers, Stadhouderslaan 8, Den Haag
Opgave (t.e.m. 11 februari) bij haagsevrienden@quakers.nu

In februari, bij uitzondering een iets andere avond, in maart zal er weer een reguliere HapStilSnap zijn.

Kom dit keer naar het Vredescafé van Johannes en Erik! Wij vertellen je graag over initiatieven van Quakers op het gebied van vrede en veiligheid!
Wij verzorgen soep en broodjes zodat we wat eerder kunnen beginnen dan anders. Zorg dus dat je er om 18:00 uur al bent.

Wij presenteren op 12 februari de volgende activiteiten:

Werkgroep Inclusieve Veiligheid, wat is inclusieve veiligheid? Hoe kunnen we dat concreet maken? De werkgroep heeft zich aangesloten bij een initiatief dat in Duitsland is opgestart, waar een scenario is ontwikkeld om het mogelijk te maken om per 2040 militaire veiligheid af te bouwen (het leger af te schaffen) en civiele veiligheid op te bouwen. Het scenario is een realistische schets, maar alles behalve een gelopen race. Wil je weten hoe dit scenario eruit ziet, en wil je meedenken over de vraag of dit in Nederland ook kan, zorg dan dat je erbij bent!

Stop Fuelling War (SFW) komt voort uit het protest dat Quakers al meer dan 25 jaar voeren tegen wapenbeurzen. De Eurosatory is de wapenbeurs in Parijs, en is de grootste land- en luchtwapenbeurs ter wereld. In Londen heet de wapenbeurs DSEI, waar twee onderdelen van de
demonstratie, kunst (artthearmsfair.com) en geloof (facebook.com/no-faith-in-war-2019-104103284268824) zijn. Het doel van SFW is het bewustzijn vergroten dat deze wapenbeurs er is; zelfs de meeste Fransen of Engelsen weten niet dat het bestaat. We willen laten weten dat er leefbare alternatieven voor militarisering bestaan. Als je wilt weten hoe we dat doen, en hoe je dit initiatief kunt steunen, kom dan luisteren. We beginnen met een quiz.

Wat kunnen wij hier en nu doen om van Den Haag een vredesgemeente te maken? Wat doet een vredesgemeente, hoe kunnen we de gemeentelijke politiek betrekken? In andere gemeenten (bijvoorbeeld Enschede) is hier veel ervaring mee opgedaan, kunnen wij hiervan leren voor onze mooie stad?

Johannes Borger en Erik Dries

Posted on

Gelijkwaardigheid

Ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of maatschappelijke status zijn mensen gelijkwaardig. Van meet af aan wezen Quakers alles af dat onderscheid bracht, zoals rangen en standen en het gebruik van academische titels. Dit getuigenis heeft Vrienden ook gemotiveerd om onrechtvaardige situaties te bestrijden en zich in te zetten voor bijvoorbeeld de hervorming van het gevangeniswezen, de afschaffing van doodstraf en slavernij, het stimuleren van sociale woningbouw, aandacht voor immigranten en de bescherming van kinderen en de zwaksten in de samenleving.

Posted on

Integriteit, getuigenis van de waarheid

Woorden hierbij zijn: trouw, betrouwbaar, eerlijk, echt. Het streven naar waarachtigheid en oprechtheid is essentieel voor Quakers. Het Bijbelse ‘laat het Ja dat je zegt, Ja zijn en het Nee, Nee’ is maatgevend. Daarom leggen zij geen eed af. Waarachtig taalgebruik betekent ook het vermijden van overbodige bijvoeglijke naamwoorden en overdreven onderdanigheid.

Posted on

Eenvoud

Quakers vermijden opsmuk en poespas, zij hechten aan duidelijke taal. Zij verzetten zich tegen ongeremde economische groei, materialisme en egoïsme. Zij zetten zich in voor de rechtvaardige verdeling van de natuurlijke hulpbronnen. Niemand heeft de wereld in bezit en mag zondermeer beschikken over haar rijkdommen. Quakers streven naar een eenvoudig en duurzaam leven en zijn terughoudend in het gebruik van genotsmiddelen. (er zijn ook veel vegetariërs onder de Vrienden)

Posted on

Vrede

Wij verwerpen met grote nadruk alle oorlog en oorlogshandelingen, ongeacht het doel of aanleiding die eraan ten grondslag ligt. Dit getuigenis richten wij tot alle mensen. De Geest van Christus, waardoor we ons laten leiden is standvastig en kan ons dus niet het ene ogenblik aansporen onze vijand lief te hebben en ons later aansporen om de vijand te vernietigen. (….) niet in naam van het Koninkrijk van God, en ook niet ter verdediging van aardse koninkrijken of naties.” (George Fox, 1660)

Voor Quakers is dit het belangrijkste getuigenis. Dit radicaal pacifistische standpunt brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Zij geven die bijvoorbeeld vorm in de onpartijdige hulp aan oorlogsslachtoffers aan alle partijen. Maar ook op vele andere manieren, door het aanschrijven van overheden of het houden van stille wakes.

Vredeskerk

Net als andere vredeskerken (in Nederland de Doopsgezinden) erkennen Quakers het idee van de ‘rechtvaardige oorlog’ niet. Dus dat oorlog onder bepaalde voorwaarden te verantwoorden zou kunnen zijn. Dat heeft gevolgen voor de houding ten opzichte van de overheid. Hiermee onderscheiden zij zich ook van kerken die ‘humanitaire interventies’ aanvaardbaar vinden als rechtvaardige oorlogsvoering.

Posted on

Einladung zum Lichterteppich 2019

Liebe Freundinnen und Freunde,

wie in den Jahren zuvor lade ich euch wieder zu unserem LICHTERTEPPICH herzlich in die Ev. Familien-bildungsstätte in der Gorch-Fock-Straße 5 a in Oldenburg ein. Auf dem nächsten Blatt findet ihr die Wegbeschreibung.

Als Datum haben wir den 8. Dezember 2019, also den 2. Advent gewählt.

Wie schon in den letzten Jahren wollen wir beim Lichterteppich im Rahmen einer Andacht Kerzen anzünden und uns gegenseitig an unseren Gedanken, Wünschen Fürbitten etc. teilhaben lassen. Dann wollen wir uns ein gemeinsames Essen schmecken lassen. Bitte bringt hierzu alle etwas mit. Jede/r kann zum Wohlergehen aller (sowohl kulinarisch als auch geistig) einen Beitrag leisten.

Nach dem Essen können wir uns folgenden Fragen widmen:
Wie spreche ich als QuäkerIn nach außen? Worüber sprechen wir? Wie tun wir das?
In der diesjährigen Cary-Vorlesung von Ursula Seiboldt-Bultmann auf der deutschen Jahresversammlung ging es um die Frage der einfachen Sprache:
Welche Sprache kann/ soll ich wählen, wenn es um meine „Glaubensbekenntnisse“ geht? Ulrich Hütter wird uns hierzu eine Einführung geben.

Alternativ können wir über das Thema „Sicherheit Neu Denken“ sprechen, das nicht nur die Groninger Freunde bewegt. Die ev. Landeskirche in Baden hat hierzu einige interessante Informationen, wie https://ticker.epd.de/ticker/ajaxhandler.php?file=s191113003.1.xml&mode=popup&style=rtfsz

Unser zeitlicher Rahmen sieht so aus:

ab 10.00 Uhr 10.30 – 12.00 12.30 – 13.30 13.30 – 15.00 ab 15.30

Ankommen und Aufbau
Lichterteppich / Andacht
gemeinsames Mittagessen
Gespräch aus der Stille: Welche Sprache benutze ich als Quäker? Abschied / Aufräumen

Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern, die ich nur selten sehe und begrüße es, wenn wir weitere Freunde und Freundinnen empfangen können. Bitte gebt daher diese Einladung an interessierte Menschen weiter. Danke.

Mit herzlichen Freundesgrüßen Katharina Specht für die Bremer Gruppe

Posted on

Uitnodiging Najaarsvergadering 2019

Ik voel de winden Gods vandaag; Vandaag hijs ik het zeil.

INSPIRATIE EN ORGANISATIE

Uitnodiging voor de Najaarsvergadering op 30 november 2019 in Amsterdam

Wil je een schip bouwen en uitzeilen op de winden Gods? Breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen. Verdeel het werk niet voor hen en geef hen geen orders. Spreek hen aan op hun verlangen naar de eindeloze zee!

Wil je Quakers in beweging krijgen?
Nodig ze dan niet uit voor een vergadering over

  • –  financiën,
  • –  organisatiestructuren,
  • –  teruglopende ledenaantallen en
  • –  verschillen tussen wens en werkelijkheid. Citeer een geliefd lied van Kees Boeke. Varieer op Antoine de Saint-Exupéry. Maar hoe dan verder?

Voor de volledige uitnodiging klik hier.

Er is al werk aan dit onderwerp van tevoren gedaan door de commissie Structuur Tegen het Licht. Voor de samenvatting van hun process klik hier.

Posted on