Religieus Genootschap der Vrienden

Lezing Peace Brigades International

Lezing van Peace Brigades International

Lezing Peace Brigades International

Datum: donderdag 8 oktober
Tijd: 20:00 – 21:30 uur
Locatie: digitaal via Zoom – https://us02web.zoom.us/j/82328922324?pwd=WWQ0UVNHQ1NxZjE3VUY4ZEs4bmhWZz09


Spreker: Marleen Folkerts, vrijwilliger van PBI, werkzaam geweest in Mexico Gespreksleider: Johannes Borger

De Haagse Maandvergadering ondersteunt al enkele jaren het werk van Peace Brigades International en hoe interessant is het om dan een keer van één van hun mensen uit het veld te horen hoe zij te werk gaan en wat ze zoal meemaken. Want hoe bevorder je vrede en geweldloosheid in delen van de wereld waar geweld en mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag zijn?
Marleen Folkerts over haar ervaring en de bepaald uitdagende omstandigheden;

“Ik werkte voor PBI in het zuiden van Mexico, in de staten Oaxaca en Guerrero (de staat rond Acapulco). In Oaxaca werken we vooral met organisaties die lokale gemeenschappen ondersteunen in hun strijd in de verdediging van hun land tegen megaprojecten van veelal buitenlandse bedrijven en investeerders, zoals windmolenparken, mijnen en stuwdammen. In Guerrero wordt het dagelijks leven gekenmerkt door het drugsgeweld. Sinds Mexico de oorlog aan de drugskartels verklaarde, zijn het aantal doden, vermisten en mensenrechtenschendingen dramatisch gestegen. De gehele situatie wordt gekenmerkt door straffeloosheid en corruptie, door alle lagen van de samenleving.”

De inzet van PBI is erop gericht om de lokale mensenrechtenverdedigers die zich verzetten tegen het geweld en de corruptie te ondersteunen. Dat doen ze praktisch door fysiek beschermende begeleiding te bieden, voorlichting en training over vrede en veiligheid te geven en het vergroten het netwerk van de mensenrechtenverdedigers. Door de lokale inzet van vrijwilligers zenden ze een krachtige boodschap uit dat de wereld toekijkt en bereid is om te handelen.

Tijdens deze avond zal Marleen ons vertellen over haar ervaringen en de werkwijze van PBI en kunnen wij haar onze vragen voorleggen.
Graag van tevoren aanmelden bij Anneke Spreij via haagsevrienden@quakers.nu.

Posted on

Algemene Vergadering 2020

Het programma zal zijn van 10.30 tot 16.30, met in de ochtend een inspirerende bijdrage van Kees Nieuwerth en Sytse Tjallingii, over de waarden van waaruit zij werken.

De vragen die ’s middags aan bod komen, naar aanleiding van de verslagen van commissies,  kunnen zijn:

1. Wie zijn wij?

2. Wat is onze focus?

3. Hoe zouden andere mensen ons zien?

4. Hoe denken we over ons voortbestaan?

5. Hoe gebruiken we de website?

6. Hoe gebruiken we ons geld?

7. Hoe kunnen we bijdragen aan een levend document van “Quaker Geloven en Werken”?

Laat voor 12 augustus weten of je mee doet, via de schrijver van je Maandvergadering of via het secretariaat, dan weten wij welke plek we gaan zoeken.

Attenders zijn ook welkom!

Met Vriendengroet

Erik Dries en Marlies Tjallingii
Posted on