Religieus Genootschap der Vrienden

Liefde of Angst

Door: Elizabeth Kübler-Ross[1]Elisabeth Kübler-Ross & David Kessler uit “Life Lessons: Two Experts on Death and Dying Teach Us About the Mysteries of Life and Living”, ingeleid door Peter van Leeuwen

Elizabeth Kübler-Ross

“Liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf.” Een prachtige zin uit de bijbel (1 Johannes 4:18, NBV). Dat niet samengaan van liefde en angst hielp/helpt mij bijvoorbeeld me geen zorgen (=angst) te maken over corona.

Ik vond op internet prachtige inzichten hierover van Elizabeth Kübler-Ross en David Kessler, die in een boek levenslessen trekken uit hun jarenlange studie naar het stervensproces. Graag laat ik ze hier zelf aan het woord:

“Als we letterlijk bij jou kunnen reiken en al jouw angsten kunnen wegnemen – allemaal – hoe anders zou je leven zijn? Denk eens na: Als niets je ervan weerhoudt je dromen te volgen, zou je leven waarschijnlijk heel anders zijn. Dit is wat de stervenden leren. Sterven zorgt ervoor dat onze ergste angsten naar voren komen om direct onder ogen te zien. Het helpt ons het andere leven te zien dat mogelijk is en in die visie neemt het de rest van onze angsten weg.

Helaas, tegen de tijd dat de angst weg is, zijn de meesten van ons te ziek of te oud om de dingen te doen, die we eerder zouden hebben gedaan, als we niet bang waren geweest. […] Zo wordt één les duidelijk: we dienen onze angsten te overstijgen, terwijl we nog steeds die dingen kunnen doen, waarvan we dromen. Om angst te overstijgen, moeten we emotioneel ergens anders heen gaan; we moeten liefde ingaan.

Geluk, angst, vreugde, wrok – we hebben veel woorden voor de vele emoties die we tijdens ons leven ervaren. Maar diep vanbinnen, in onze kern, zijn er slechts twee emoties: liefde en angst. Alle positieve emoties komen uit liefde, alle negatieve emoties uit angst. Uit liefde vloeien geluk, tevredenheid, vrede en vreugde voort. Uit angst komt woede, haat, bezorgdheid en schuldgevoel voort.

Het is waar dat er maar twee primaire emoties zijn: liefde en angst. Maar het is nauwkeuriger om te zeggen dat er alleen liefde óf angst is, want we kunnen deze twee emoties niet tegelijkertijd voelen. Het zijn tegenpolen. Als we bang zijn, bevinden we ons niet op een plek van liefde. Als we op een plek van liefde zijn, kunnen we niet op een plek van angst zijn. Kun jij denken aan een tijd waarin je tegelijkertijd zowel in liefde als in angst bent geweest? Het is onmogelijk.

We moeten een beslissing nemen om op de ene of de andere plek te zijn. Hierin is geen neutraliteit. Als je niet actief voor liefde kiest, kom je terecht op een plek van angst of een van de gevoelens die daarbij horen. Elk moment biedt de keuze om het een óf het ander te kiezen. En we moeten deze keuzes voortdurend maken, vooral in moeilijke omstandigheden waarin onze toewijding aan liefde, in plaats van angst, op de proef wordt gesteld.

Voor liefde gekozen hebben, betekent niet dat je nooit meer bang zult zijn. In feite betekent het dat veel van je angsten naar boven zullen komen om daar uiteindelijk genezen te worden. Dit is een continu proces. Onthoud dat je bang zult worden nadat je voor liefde hebt gekozen, net zoals we honger krijgen nadat we hebben gegeten. We moeten voortdurend voor liefde kiezen om onze ziel te voeden en angst weg te jagen, net zoals we eten om ons lichaam te voeden en honger te verdrijven.

References

References
1 Elisabeth Kübler-Ross & David Kessler uit “Life Lessons: Two Experts on Death and Dying Teach Us About the Mysteries of Life and Living”
Posted on

Een prachtige lijn – impressie van een online wijdingssamenkomst

Impressie van de Quaker Online Wijdingssamen- komst zondag 11 april 2021

Door Marlies Tjallingii

Aan het begin van ons uur samen lees ik overweging 26 voor:

“Zie je en onderken je de behoeften, maar vooral ook de gaven van ieder gezinslid, jezelf niet uitgezonderd?
Probeer van je huis een thuis te maken. Een plek van liefde vriendschap en vreugde, waar ieder die er woont of komt vrede en verkwikking mag vinden.”

Deze overweging laat zien dat het gaat om de kleine kring, ons eigen huis, ook al wonen we alleen, dan nog kunnen we van ons huis een plek maken waar wij onszelf en ook onze gasten zich thuis voelen.

Een van ons deelt over zuurdesem, dat ze aanmaakt met water, meel en dan laat staan om er starter van te maken om brood te bakken. Ze vertelt dat ieder desem weer anders is omdat het zich aanpast aan de omgeving. Zo kan ook ieder brood dat door iemand anders gebakken wordt, ook anders worden. Is dat ook niet zo met geloof en spiritualiteit?

Een andere vriend vertelt dat er een samenkomst was van alle verschillende koren van Amsterdamse kerken die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken. Wat een mooie samenkomst van verschillen die er allemaal zijn. Ieder koor vanuit een eigen kerkelijk huis.

Bij het opruimen en verpotten van planten bleven er veel over en via de weggeefhoek kwamen er mensen stekjes halen. Wat een vreugde om dit door te geven en later aan de eerste gever van een Aloë Vera te vertellen hoe blij de ontvangers waren met de nakomelingen van de plant die ik van haar kreeg.

Het plantenverhaal gaat verder: bij verhuizing van Engeland naar Nederland bleven de planten achter bij vrienden. Wat een vreugde om te horen hoe ze groeien in de verschillende huizen. Zo is er toch een verbinding. Zo komt de overweging over onze huizen terug in het zuurdesem en in de planten.
Na ons uur stilte vertelt een vriend over het overlijden van een bevriend echtpaar in Amerika die werkten voor AFSC, zij zijn overleden aan Covid 19.

Ook komt de herdenking van de genocide in Rwanda in onze aandacht en de herdenking van de holocaust.

Sytse en ik vertellen over de indrukwekkende bijeenkomst zaterdagavond, georganiseerd door FWCC met als thema: “Dienen wij de economie of dient de economie ons?” (deze bijeenkomst is hier na te kijken) Joachim Monkelbaan geeft hier een inleiding over. We zijn met 73 vrienden uit de hele wereld. Wat een verbinding de wereld rond: een Japanse Quakervriendin vertelt dat ze om 3 uur in de ochtend is opgestaan om erbij te zijn. In kleine groepjes wisselen we uit: iemand van Reading, iemand uit Mexicostad, iemand uit Japan en Ecuador. We zien ook Australië, Costa Rica en verschillende staten in Amerika langskomen naast de deelname uit Europa. Jonathan Woolley vertelt over QUNO in Geneva. Wat een betrokken mensen!

Oud Quaker Meeting huis in Adams, Massachusetts, VS

(Zie voor een verslag elders in de Vriendenkring).

Posted on

Friendly Chat (online)

zondag 13 juni 2021 om 17:00 uur Amsterdamse tijd (resp. 16:00 uur Londense tijd)

aanbieden voor Vrienden van de Grensbijeenkomst Noordwest en iedereen die geïnteresseerd is. Het aantal deelnemers is technisch beperkt. We verwachten echter niet dat dit een probleem zal zijn, maar jullie zullen zich wel moeten aanmelden via de volgende link: https://forms.gle/SwavUHpcsb4yRVgP6 .
Als je problemen hebt met het formulier, schrijf dan naar info@bordermeeting.org (of border.meeting@gmail.com).

De uiterste datum voor de inschrijvingen is 3 juni 2021.

Wat is gepland?

De “Friendly Chat” zal uit drie delen bestaan; de eerste twee delen duren elk ongeveer 40 minuten. De deelnemers zullen in groepen van ongeveer 6 personen worden ingedeeld en elke groep kan dan zijn eigen onderwerp kiezen. Om te helpen bij de keuze van de onderwerpen zal iedereen gevraagd zijn een suggestie in te dienen (die niet erg origineel hoeft te zijn). De lijst van deze suggesties zal met de toegangsinformatie voor de Friendly Chat worden meegestuurd.

Aanwezigen van eerdere grensbijeenkomsten betreuren het soms dat het Engels de andere talen lijkt te hebben verdrongen. Het is heel fijn om een lingua franca te hebben waarin we gewoon kunnen chatten. Maar het kan sommigen ontmoedigen die eigenlijk graag wat zouden willen bijdragen. Om dit te vermijden willen we mensen aanmoedigen om een andere taal te spreken (of te PROBEREN TE SPREKEN!?). Indien mogelijk willen we enkele groepen opzetten met dit in gedachten voor de eerste twee delen van de Friendly Chat. Maar er zullen nog steeds genoeg groepen zijn voor mensen die in het Engels willen chatten.

Daarom hebben we de taalvragen op het registratieformulier. De mogelijke antwoorden hebben de volgende betekenis:

ok ik kan die taal redelijk spreken maar wil op dit moment alleen maar chatten bereid te helpen ik spreek die taal redelijk en wil graag anderen helpen die het misschien een

beetje moeilijk vinden
zou het graag proberen ik heb nog steeds moeite met die taal maar zou die graag willen verbeteren nog niet ik heb het gevoel dat ik die taal nu niet voldoende spreek om het te proberen

In het derde deel van de Friendly Chat kunnen de deelnemers vrij ronddwalen tussen de virtuele kamers en praten met wie ze maar tegenkomen. Dit werkt het best met een relatief nieuwe versie van de Zoom-client. Zorg er dus a.u.b. voor dat je Zoom-programma recentelijk is geüpdatet.

We hopen u op 13 juni te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

Het comité voor de deze grensbijeenkomst
Andreas, Annie, Dietrich, Janet, Martin, Martine, Peter, Susanne, Uta

Posted on

Huldiging Edy Korthals Altes voor inzet voor vrede en veiligheid

Persbericht, dd. 16 april 2021

De diplomaat die in de Koude Oorlog stelling nam tegen de wapenwedloop

Jarenlang werkte hij als diplomaat, later als Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen. In de jaren 70 en 80 was hij de Nederlandse ambassadeur in onder meer Polen en Spanje. De Koude Oorlog was in volle gang. Edy Korthals Altes ging erin mee. Tot alles anders werd.

Na een droom, zelf noemt hij het een ‘bevrijding’ in een interview in Trouw, realiseert Korthals Altes zich de waanzin van de wapenwedloop. Het valt niet te rijmen met zijn geloof en geweten. Na een groot artikel in Trouw in 1985 waarin hij zich publiekelijk tegen de wapenwedloop keert die gaande is, neemt hij ontslag. En begint een nieuw leven waarin hij zich inzet voor vrede en veiligheid.

Korthals Altes was in de jaren daarna onder andere co-president van de World Council Religions for Peace (WCRP) en schreef verschillende boeken, waaronder het autobiografische ‘Van Havik tot Vredesduif’, dat in 2017 verscheen. Zijn grootste zorg, ook nu nog, is het voorkomen van de vernietiging van de mensheid en de planeet. Hij maakt zich grote zorgen over de hernieuwde kernwapenwedloop.

In plaats van ons te richten op de preventie van oorlog en het aanpakken van de oorzaken van conflict – zoals hij graag zou zien – lijkt het oude denken ‘je wapenen voor oorlog, om vrede te bereiken’, nog steeds springlevend te zijn. Kortom: tijd om anders over veiligheid na te gaan denken.

Vredesheld 2021

Het verhaal van Korthals Altes, intussen 97 jaar, is ook anno 2021 relevant. Dat verhaal verdient het om verteld te blijven worden. Daarom huldigt de coalitie Vredesmissies zonder Wapens – in samenwerking met de Werkgroep Inclusieve Veiligheid – Edy Korthals Altes als vredesheld 2021.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zal op donderdag 22 april a.s. rond het middaguur de huldiging verrichten in Den Haag. In verband met de coronamaatregelen is dit moment helaas niet bij te wonen voor publiek.

Net als voorgaande jaren staat de huldiging tevens symbool voor de vele andere vredeswerkers die zich zonder wapens inzetten voor vrede en veiligheid, vaak onopgemerkt en buiten de publiciteit. Korthals Altes is de 20e vredesheld die wordt gehuldigd door de coalitie, sinds de start in 2015.

Posted on

Opstand in stilte – XR

Een overhaaste leven, afleiding en consumptie die aanwezig zijn in onze culturen dreigen ons met uitsterven. Door stilte krijgen we weer perspectief op wat er echt toe doet: voor onszelf, anderen en de aarde zorgen. Wij zijn één. Stilte is een krachtig hulpmiddel om de duidelijkheid, wijsheid en liefde te stimuleren die de wereld nodig heeft. We nodigen je uit om met ons mee te doen aan de lancering van de stille rebellie, een juridische demonstratie waar we in stilte zullen rebelleren door verbinding, mindfulness en bemiddeling. Omdat het de eerste activiteit is, zal deze een legale, niet-verstorende en covid19-proof bijeenkomst zijn. niet storend, om te kunnen voelen hoe het is.

image for event Silent Rebellion Demonstration
https://rebellion.global/de/event/154387286613832/
Posted on

Berichtenblad april 2021

Je moet inloggen om deze inhoud te bekijken. Alsjeblieft . Nog geen lid? Meld je aan
Posted on

Quaker Hulp Fonds

RSIN/fiscaal nummer861378891

Let op: ANBI is nog in aanvraag; het Quaker Hulpfonds is nog niet aangewezen als ANBI!

KVK nummer: 78404355
Contactgegevens Quaker Hulpfonds:
Vossiusstraat 20
1071AA Amsterdam

email: secretariaat@dequakers.nl

website: www.quakers.nu

Beleidsplan en uitgevoerde activiteiten:

  • Het Quaker Hulp Fonds organiseert minimaal 4 bijeenkomsten per jaar.
  • Het Quaker Hulp Fonds produceert jaarlijks een verslag waarin transparant en éénduidig te besteding van de giften wordt verantwoord. Dit verslag wordt gepresenteerd op en aan de Algemene Vergadering.
  • Jaarlijks vindt een kascontrole plaats.
  • Projecten worden beoordeeld op integriteit en doelmatigheid. Bij ieder project dient minimaal een Nederlandse Quaker betrokken te zijn die over het verloop van het project en de vorderingen van de beoogde doelstellingen verslag kan uitbrengen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het Quaker Hulp Fonds bestaat uit:
lid: Thea Droog;
lid: Sytse Tjallingii;
penningmeester-lid: Dick Meijaard;

Beloningsbeleid

Alle functies worden vervuld door vrijwilligers. Deze ontvangen voor hun werk geen loon en slechts in een beperkt aantal gevallen een onkostenvergoeding.

Financiën

  • De inkomsten van het Quaker Hulp Fonds bestaan uit;
  • vrijwillige bijdragen van de Vrienden;
  • renteopbrengsten;
  • legaten en erfstellingen;
  • opbrengsten van collectes van Jaar – en Maandvergaderingen
  • andere baten.


Aan het verwerven van de inkomsten zijn geen of nagenoeg geen kosten verbonden.
De inkomsten worden aangewend voor de instandhouding van het Genootschap en de hierboven genoemde activiteiten.
Leden, die een functie binnen het Hulpfonds vervullen, ontvangen hiervoor geen andere beloning dan een onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten. Declaraties worden onder bijvoeging van bewijsstukken ingediend bij de penningmeester.
De kosten van het Quaker Hulpfonds zijn zeer beperkt en bestaan uit kosten voor administratie en correspondentie en de kosten van het internationaal betalingsverkeer. Kosten voor het Quaker Hulpfonds worden betaald uit de algemene middelen van het Genootschap. Giften aan het Hulpfonds komen dus volledig ten goede van de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn.
De begroting vormt een weerspiegeling van de beleidsvoornemens.
Tijdens een jaarlijks te houden Financieel Beraad komt de door de penningmeester opgestelde jaarrekening met toelichting van het afgelopen jaar van het Quaker Hulpfonds aan de orde en vindt de controle van de boeken plaats van het Quaker Hulpfonds. Daarnaast worden de jaarstukken en de begroting besproken.
De jaarrekening van het afgelopen jaar, de definitieve begroting voor het lopende jaar en de voorlopige begroting voor het daarop volgende jaar, met daarin opgenomen de beleidsvoornemens, worden voorzien van een advies van het Financieel Beraad, ter goedkeuring en vaststelling gezonden aan de daarna te houden Algemene Vergadering van de Nederlandse Jaarvergadering.
De Algemene Vergadering stelt na bespreking de jaarrekening vast, alsmede de definitieve begroting voor het lopende jaar en de voorlopige begroting voor het daarop volgende jaar.
Besluiten in de vergaderingen van het Quaker Hulp fonds worden, na gezamenlijke inkeer, genomen in overeenstemming met het algemene gevoelen van de vergadering.

Baten en lasten 2019

Resultaat 2019: 18.404 EUR

Posted on

Invitation: Nuke Free Europe Open Meeting

Discussing Actions & Activities in 2021 for a Nuclear Weapons Free Europe

April 27th, 2021 06:00 PM CEST

To learn more about the networks appeal and call for actions visit: www.nukefreeeurope.eu

Agenda 

1. Welcome & Introductions by Reiner Braun 

2. The Johnson Provocation: New Nuclear Weapons – Information by Kate Hudson
& discussion about common actions

3. September Actions in the Nuclear Sharing Countries (see enclosed Call for Actions)

3a. General Information by Ludo de Brabander

3b. Bike Tour Information by Konni Schmidt

3c. Discussion about Preparations and next Steps

3d. Parallel Actions in other Countries

3e. Next planned Webinars

3f. Evaluation: Nuclear Sharing Webinar by Angelika Claussen

5. Information about Website and Part-time Staff

6. Finances

7. Next Meetings

Please register in advance for this meeting on Zoom: 

https://zoom.us/meeting/register/tJIuf-uuqjgvEtXMHrx-nFZCzpWQ1RP8Z3aZ

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Any questions about the event can be send to: info@ipb-office.berlin

Posted on

Gespreksavond – “Tips van Christna von Dreien”

Christina Von Dreien in een jonge mysticus en lerares. In dit gesprek zal Aminata haar sommige van haar wijsheden bespreken.

24 Bevindingen van Christina von Dreien.

1.) Zeg ja tegen het leven. Het is een eer om hier als mens te zijn.
2.) Zoek jouw waarheid niet buiten jezelf maar in jezelf.
3.) Besef dat elke vreedzame handeling, hoe klein ook, onderdeel wordt van een wereldwijd energetisch veld. Zo draag je direct bij aan de wereldvrede.
4.) Laat liefde in elke vorm toe in je leven, bijvoorbeeld in de vorm van dankbaarheid, vreugde, acceptatie, vergeving, eerlijkheid.
5.) Wees dankbaar en erken de waarde van elke seconde van het verleden en het heden.
6.) Voel je hart en leef ernaar, volg de impuls van je hart. Je hart leidt je binnen de waarheid van het moment naar datgene wat voor jou nu precies goed is.
7.) Geef jezelf het recht om in contact te komen met de bron van de schepping. 8.) Ontmoet kinderen op ooghoogte.
9.) Stem niet af op onverlichte daden.
10.) Wees je ervan bewust dat alles wat je uitzendt naar je terugkomt.
11.) Vergeef alle mensen die nu in je leven zijn of vroeger in je leven waren.
12.) Respecteer de vrije wil van al je medemensen, ongeacht hun nationaliteit of hoe ze eruitzien.
13.) Doe waar je plezier aan beleeft en waar je blij van wordt. Houd van jezelf.
14.) Geef gehoor aan je roeping.

15.) Leef de verandering in jezelf en in je leven die je graag in de wereld wilt zien. 16.) Accepteer of verander een situatie die niet meer strookt met je goddelijke welzijn – of creëer een betere situatie.
17.) Heb respect voor de natuur en onderken haar schoonheid.

18. ) Houd je verre van alle media die je naar beneden halen en houd je bezig met positieve dingen.
19.) Onderhoud contacten met mensen die je goeddoen.
20.) Luister naar je lichaam en wees je ervan bewust dat alle fysieke ziekten een oorsprong in je mentale en/of emotionele leven hebben.

21.) Zodra je in je hart aanwezig bent, gaat je trilling omhoog. Meer hoef je niet te doen.

22.) Breng geen enkel levend wezen schade toe, noch in gedachten, noch in woorden of daden.

23.) Liefde is de meest transformerende kracht ter wereld. Benut die kracht en treed elke vorm van geweld met liefde en compassie tegemoet.

24.) Jouw stem verandert de wereld. Wij leven op de wereld en zijn er met elkaar verantwoordelijk voor.

‘Omdat ik een mens ben is liefde mijn religie, is waarheid mijn leven, is vrijheid mijn recht.’

Posted on

Blijf bij jezelf – citaat van de maand

Door Willem Furnée

Blijf bij jezelf! Als iemand zegt ‘kijk hier’ of ‘kijk, daar is Chris- tus’ (Mattheüs 24:23), ga dan niet, want Christus woont in je. Het zijn verleiders en tegenstrevers van Christus die jullie aan- dacht afleiden van je innerlijke lessen. Want je genadegave, het goddelijk Licht, de parel (Mattheüs 13:46), ligt in jezelf verborgen.

George Fox

Voor George Fox is de bijbel de belangrijkste bron van inspiratie. Het begrip ‘Innerlijk Licht’ – de levensader van de Quakergemeenschap- is ontleend aan de Bijbel, maar neemt ook in veel andere religies een centrale positie in.

We mogen dankbaar zijn dat George Fox dit Licht opnieuw heeft ontdekt, heeft geleefd en op geniale wijze heeft vormgegeven in een organisatie waar het leiderschap niet bij mensen berust maar bij het ‘Innerlijk Licht’.

Dit Licht heeft zich helder gemanifesteerd in het leven van Jezus, die ons niet vraagt in hem te geloven maar op hem te vertrouwen en hem te volgen. Hij is de Lichtende Aanwezigheid in al onze samenkomsten. Hij is het die ons kan roepen om iets van onze diepste roerse- len te delen met de andere aanwezigen.

Laten wij niet alleen in onze samenkomsten getuigen van dit Licht maar vooral in de omgang met onze omgeving en in ons doen en laten. Iedereen, ongeacht welke geloofsovertuiging iemand is toegedaan, mag zich Vriend van Jezus noemen wanneer men doet wat Hij ons heeft voorgeleefd.

Posted on