Religieus Genootschap der Vrienden

De verwondering

Bij de Quaker Najaarsbijeenkomst, Door Marlies Tjallingii

Vrijwel aan het begin van de wijdingssamenkomst op zondag tijdens de najaarsbijeenkomst sta ik op. Quakers hebben het over “Dat van God in iedereen”.
De vraag die bij mij boven komt is: hoe kan ik dat ervaren?

Vrijwel aan het begin van de wijdingssamenkomst op zondag tijdens de najaarsbijeenkomst sta ik op. Quakers hebben het over “Dat van God in iedereen”.
De vraag die bij mij boven komt is: hoe kan ik dat ervaren?

Wat mooi dat ik zaterdag met Hylkia en Ruben heb gewandeld op het kabouterpaadje in het bos. We horen een specht tikken tegen een boom. Hoe mooi is het dat we specht ook echt zien. De verwondering bij het zien ervan! Op deze zondagochtend zie ik Hylkia met Ruben wandelen. We zien samen een roodborstje. Weer die verwondering: wat een prachtig vogeltje. Daar voel ik: dat van God in de natuur en ook in hoe we ernaar kijken en in Ruben die zo vertrouwd aan de hand van ‘oma Hylkia’ de wereld verkent. Voor mij is dat: dat van God ontdekken in iedereen en in alles.


Verwondering, ontdekken dat van God in elk levend wezen. Grote bonte specht tikt tegen een boom (foto Sytse Tjallingii
Posted on

PCTC in India

People’s Craft Training Center (PCTC) is een non-profit organisatie opgericht in het jaar 1991. PCTC werkt samen met de behoeftigen, gehandicapten, vrouwen en kinderen en het ondersteunt collectieve zelfredzaamheid en de totale ontwikkeling van mensen door middel van participatie in de gemeenschap.

fysiotherapie


Alles wat door PCTC ondernomen wordt, is een reactie op de behoeftes die de mensen in de gemeenschap voelen. PCTC stelt duurzaamheid voorop en stimuleert ontwikkeling van mensen om optimaal gebruik te maken van de natuur door biologische landbouw.

Terug naar Quaker Hulpfonds

Posted on

Trauma Healing and Reconciliation Services

http://www.thars.org/

Healing from the Heart of Africa

Trauma Healing and Reconciliation Services is pioneering a new path to peace by providing resources for trauma healing and reconciliation in  Burundi and the African Great Lakes Region.

De THARS aanpak is een nieuwe weg naar vrede: het planten van zaden van genezing en verzoening.
Met THARS dienen wij niet alleen de mensen die we ‘klanten’ noemen, maar we zijn er voor het hele land van Burundi bij de overgang van oorlog naar vrede.
Wij zien de positieve verandering, genezing, groei en kracht van de bevolking komen van de impact van ons werk op de geestelijke gezondheid van onze leden.

Terug naar Quaker Hulpfonds

Posted on

Peace Centre Kaapstad

Korte achtergrond van het Peace Centre:
Het Vredescentrum is een non-gouvernementele organisatie (NGO) gevestigd in Kaapstad, Zuid-Afrika. Het werd opgestart door de Quakers van de westelijke maandvergadering in de Kaap in de jaren ‘ 80 tijdens de meest onderdrukkende en wrede periode van de apartheid. Het was een initiatief van de vredescommissie van de Quakers en werd het Quaker Vredes Centrum in Kaapstad. In 2008 werd het een onafhankelijke organisatie. Het is geïnspireerd door de Quaker principes van eenvoud, van het spreken van de waarheid tegen de macht, van een geweldloze benadering van het oplossen van geschillen, van het vieren en het respecteren van diversiteit, rechtvaardigheid en gelijkheid. De meeste van de bestuursleden zijn Quakers.
Zij werken aan vrede in een land waar het geweld endemisch is.

Terug naar Quaker Hulpfonds

Posted on

Friends of Young Bethlehem, Palestina

Bethlehem is een stadje even ten zuiden van Jeruzalem. De laatste jaren is de situatie er voor de Palestijnen dramatisch geworden. Vooral vanwege de omstreden Israëlische afscheidingsmuur die ook dóór de bezette Westbank loopt.
Een goede begeleiding van de jeugd biedt uitzicht op de toekomst. Daarom verzorgt het Arab Educational Institute (AEI), dat samenwerkt met PAX en Cordaid, een naschools activiteitenprogramma. Dit staat open voor álle Palestijnse jongeren, zowel christenen als moslims. Het project wil hen weer een aantrekkelijk toekomstperspectief geven.

Samen met Palestijnse scholen en jeugd-/vrouwenclubs werkt het AEI om jongeren te leren om voor hun eigen belangen op te komen. Het project werkt met jongeren- en vrouwengroepen in zowel de gebieden van Bethlehem als Hebron. In de workshops leren ze om hun stem te verheffen bij de besluitvormers. Het project bevordert de betrokkenheid van deze jongeren en vrouwen bij geweldloze acties voor een gewoon vrede.
Nu de kleuterschool in het Amary vluchtelingen kamp in Ramallah is gestopt, heeft het Hulpfonds besloten om Friends of Young Bethlehem als alternatief te ondersteunen.

Terug naar Quaker Hulpfonds

Posted on

Climate Miles, van Groningen via Zwolle naar Glasgow

Door Marlies Tjallingii

Van Lucas de Groot krijg ik een seintje: weet je dat de Climate Miles in Zwolle langs komen? Ja dat staat in mijn agenda op 14 oktober. Climate Miles: wandelaars die zich bij het initiatief van Urgenda aansluiten om te wandelen van Groningen naar Glasgow, van 6 tot en met 29 oktober. In Glasgow is de COP 26 conferentie van 31 oktober tot 12 november. Deze bouwt voort op de milieuconferentie in Parijs in 2015. We weten dat er nog veel meer moet gebeuren om het klimaat te redden en de toekomst voor onze kleinkinderen leefbaar te houden. Ik stuur een mail naar Grootouders voor het klimaat in Zwolle en ook naar een aantal mensen van Groen Links. Dat heeft succes: van beide groepen komen een aantal mensen mee doen om de wandelaars te ondersteunen. Wat is het mooi om zingend op de dijk te staan en de ongeveer 50 wandelaars te ontvangen met de melodie van Bella Ciao. We kennen niet de woorden van het klimaatlied op die melodie, maar het zingen is verwarmend! We hebben spandoeken mee van Grootouders en Lucas staat er met zijn kar met een foto van zijn gezin met kinderen en kleinkinderen. De groene jasjes van Groen Links staan goed bij het groen van het gras op de dijk. We lopen mee met de groep naar de voormalige Centrale Harculo en drinken daar koffie en thee. Met honingkoek en een zelfgebakken cake van Gery Woltinge, de vrouw van Jan Woltinge, domi- nee en actief voorganger ook van Grootouders voor het klimaat in Zwolle. We wensen de wandelaars veel succes met het vervolg van de etappe van 28 kilometer op weg naar Raalte.

Meer informatie over Climate Miles op hun website

COP 26

Van 1-12 november vindt in Glasgow COP26 plaats. Dit is de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties en deze editie is cruciaal. De concrete plannen en acties van alle landen zullen drastisch bijgesteld moeten worden om de opwarming van de aarde onder de 1,5 – 2 graden te houden. We koersen nog steeds af op 3 graden opwarming aan het einde van deze eeuw en dat betekent een onleefbare wereld. Alleen met een crisisaanpak en een enorme versnelling houden we de catastrofes enigszins binnen de perken. We zien nu wereldwijd al wat er gebeurt bij een opwarming van ongeveer 1,2 graden. 3 graden is veel te veel!

Climate Miles is een initiatief van Urgenda

Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. In 2015 won Urgenda de inmiddels internationaal bekende Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% ten opzichte van 1990. Tot twee keer toe ging het Rijk ertegen in beroep, maar in december 2019 stelde de Hoge Raad Urgenda definitief in het gelijk. Het vonnis is echter 6 jaar later nog steeds niet nagekomen en dus stapt Urgenda dit jaar opnieuw naar de rechter om nakoming te vorderen.

Posted on

The Climate Miles

Door Dick van Elk, naar het kerkblad van De Ark in Reeuwijk

Drie en dertig Jaar geleden begon in Reeuwijk, een unieke actie. Voor het eerst spraken leden van
alle(!) kerken met elkaar over de toekomst. Een hele gebeurtenis. Het was niet zomaar een gesprek. Het was een twee jaar durende gespreksgroep rond de thema’s Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping. Niet alleen in Reeuwijk, maar over de hele wereld waren de kerken in gesprek over het ‘Conciliair Proces’. Uitmondend in een grote conferentie in Seoul in 1990. In Reeuwijk besloten we na 2 jaar praten over de problemen in de wereld door te gaan met een Werkgroep Conciliair Proces. Dabar, Hebreeuws voor ‘doen wat je zegt en zeggen wat je doet’!

De kerken waren de wereld twee jaar vóór. In 1992 kwamen 178 landen bijeen in Rio om een agenda voor de 21e eeuw te bespreken. Ook in Reeuwijk deden we mee en maakten we met de Werkgroep een lokale agenda voor 21e eeuw. Die zelfde werkgroep had intussen al een tiental projecten gestart waaronder een coöperatie voor de Wereldwinkel waarvan het resultaat naast onze kerk te zien is. De vriendschapsband met Turnov was een andere activiteit, net als het bouwen van een eigen windmolen door De Windvogel. Samen als dorp ‘werken aan de wereld’ dichtbij en verder weg was een opdracht en een kans.

Nu, 33 jaar later, voelen we als kerken nog meer de noodzaak van vrede, gerechtigheid en zorg voor de schepping. Het is hard nodig dat er een andere wind gaat waaien dan de neoliberale marktwind van de laatste 30 jaar. Zou het niet mooi zijn om als kerken gezamenlijk op deze wijze een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van samenleving? Zou het niet mooi zijn om als dorp of stad energieneutraal te zijn? Dat kan…het kost alleen wat menselijke energie van onszelf maar het geeft driemaal rendement. Ten eerste een snelle ombuiging van de CO2 uitstoot. Ten tweede een grotere sociale cohesie. Ten derde een betere besteding van ons belastinggeld.

Volgende maand ga ik weer lopen, net als in 2015 naar de COP21 in Parijs. Deze keer van de Eemshaven naar COP26 in Glasgow. In Nederland verzamelen we de mening van gewone mensen over de oplossing van de klimaatproblemen. Die brengen we in Glasgow naar de COP26. De 26e Conference Of the Parties waar al 27 jaar gepraat wordt over beleidsmaatregelen. We komen ook langs bij De Ark; op 22 oktober. Wilt u zelf ook meelopen? Kijk dan op theclimatemiles.nl/aanmelden Ik praat graag met uw kerk en met u over wat we als gemeenschap samen kunnen doen aan ons deel van de oplossing van het klimaatprobleem. 33 Jaar geleden leidde dat in Reeuwijk tot één windmolen. Met windmolens en/of zonnepanelen kunnen we genoeg duurzame energie opwekken voor alle huishoudens van onze gemeenschap. Zonder dat het u één cent meer kost dan u nu betaalt. Maar vooral met de garantie dat u zeker weet dat u en wij voortaan duurzaam bezig zijn. Een hoopvol perspectief…dat mag gezegd en gedaan!

Posted on

Quakers en Doopsgezinden met elkaar in gesprek over:

Dat Conciliair Proces met z’n vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping, wordt dat nog wat? ……en hoe dan?

Met deze vraag hebben we ons bezig gehouden op 2 oktober in de ontmoeting met Doopsgezinden. We waren met 16 deelnemers, helaas maar met een klein groepje Quakers. We herdachten Henk Blom die op 1 oktober is overleden en ook een aantal keren bij ons op de Algemene Vergadering is geweest als gast.

Erik Dries had een tekenfilmpje gemaakt over de zin van het stellen van de vraag “waarom?” De thema’s vluchtelingen, kernwapens en bewapening, klimaat, racisme en uitbuiting en armoede waren de thema’s waar we ons mee hebben bezig gehouden. Deze thema’s zijn ook aan bod gekomen in de brief aan de kabinetsformateur Mariët Hamer. Die we als voorbereidingsgroep mede hebben ondertekend. In kleine groepen stellen we vragen over de thema’s.

Met een aftel systeem komen we in de kleine groepen. De tweede ronde kleine groepen kiezen we zelf het onderwerp, nadat we een spel hebben gedaan door met knikkers het omkeerpunt van 5 wipwappen te zoeken.
Het knikkerspel, waarbij we ieder 5 knikkers konden verdelen over de thema’s. We moesten behoorlijk veel knikkers in een beker doen, voordat de wip overhelde.

Enkele voorbeeld vragen over Vluchtelingen

  1. Waarom doe ik nix?
  2. Waarom kan ik begrip opbrengen voor mensen die de grenzen willen sluiten (ook van Europa)
  3. Waarom mogen vluchtelingen niet al leren in de AZC’s?
  4. Waarom kan ik met de vluchteling wel omgaan, maar niet met de vluchtelingenproblematiek?
  5. Waarom zijn er niet meer creatieve oplossingen zoals TakeCare BnB?

Enkele vragen over kernwapens

  1. Waarom hebben we kernwapens:
  2. Hoe kunnen we van wapens kunst maken
  3. Welke stappen zijn er nodig om te komen tot 1 jaar investeringsstop in militair apparaat (wereldwijd)

Zwaarden omsmeden tot ploegscharen. (Jesaja 2,1-5).

Enkele genoemde netwerken waar we gebruik van kunnen maken:

Stop de Wapenhandel (Wendela de Vries) en Stop Fuelling War (in Frankrijk, gestart door Quakers)

“Sicherheit neu Denken” wordt vertaald voor de Nederlandse situatie. Dat doet de Werkgroep Inclusieve Veiligheid.

In het regeer akkoord van het kabinet Rutte 3 stond dat in deze regeer periode we streven naar een kernwapenvrije wereld. Met toegevoegd: binnen de bondgenootschappelijke verplichtingen. Deze overweging zou er uit moeten, want dat betekent dat Nederland eigenlijk niets kan doen.

Elk jaar wordt wereldwijd er voor $1.981.000.000.000 uitgegeven aan wapenhandel. hoe zou het zijn als we dit bedrag 1 jaar besteden aan de SDG’s (sustainable Development Goals)???? Klimaat, vluchtelingen, armoede, racisme, onderwijs, gezondheidszorg wereldwijd. Waldemar Epp leidt ons in de afsluiting van de dag met een kaarsen ce- remonie met voor iedereen gekleurde lintjes die staan voor welke betrokkenheid we hebben.
Het uitgebreide verslag kun je opvragen bij marliestjallingii@home.nl

We spreken af dat we verbinding houden

Posted on

Geluid van leven in doodslandschap

Actie tegen uitbreiding bruinkolenmijn tussen Aken en Keulen

Door Martin Touwen

Niet ver over de grens staat de grootste CO2-emitter van Europa, de firma RWE met zijn elektriciteitscentrales tussen Keulen en Aken. Hier wordt bruinkool verstookt, die uit enkele 250-450 meter diepe mijnen wordt gehaald. Een waar maanlandschap. Het constante afpompen heeft effect op het grondwater tot voorbij Venlo en Roermond. Je zou verwachten, dat met het oog op de klimaatcrisis en de Parijse afspraken dit rap zou verminderen. Niets is minder waar, de stop is pas gepland voor 2038. In de tussentijd zou de grootste mijn, Garzweiler II, worden uitgebreid door 6 dorpen te slopen. De actiegroep “Alle dorpen blijven” (www.alle-doerfer-bleiben.de) had voor deze zomer actiekoor en -orkest Lebenslaute (www.lebenslaute.net) uitgenodigd om te helpen bij het verzet. Christiane en ik hebben, samen met 120 andere muzikanten, daaraan gehoor gegeven.

Lebenslaute is in 1986 ontstaan tijdens acties tegen (extra) atoombommen. Sindsdien probeert deze groep mooie, vooral klassieke, muziek en daarmee levensvreugde te brengen naar plaatsen waar leven bedreigt wordt. Andere voorbeelden zijn wapenfabrieken, asielgevangenissen en de plek van Wij hebben een week lang geoefend en concerten gegeven (o.a. in een grote schuur, een school en een circustent). Maar wij hebben vooral een week eenvoudig geleefd in een tentenkamp met composttoiletten. We aten lekker veganistisch. We hadden veel gesprekken met vele lieve, betrokken en gedreven mensen. Aan het eind zijn wij voor dag en dauw de mijn ingegaan om door deze burgerlijke ongehoorzaamheids-acties het bedrijf in ieder geval voor enkele uren stil te leggen. Muziek maken in een doodse mijn is een hele bijzondere ervaring, met medewerkers en politie als toehoorders. Voor een deel ging dat helaas gepaard met nare ervaringen en aanklachten. Bij het slotconcert in Lützerath aan de rand van de mijn, sprak de voorzitter van de lokale actiegroep ons toe: ‘Als ik me keer in de richting van de mijn, dan ben ik vol ontreddering. Als ik me omdraai naar jullie, ben ik vol hoop.’ Wij hopen een kleine bijdrage te hebben geleverd aan het proces tot herbezinning en ommekeer naar het leven.

Posted on

Najaarsbijeenkomst

Op 22 – 24 oktober 2021 is de najaarsbijeenkomst.

Een bijeenkomst om elkaar weer te kunnen ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht!

Najaarsvergadering 2019

We hebben dit nodig na al dat geZoom! We kunnen tot onze verrassing nog op dit late tijdstip van het jaar terecht in de Bosbeek, dat prachtige huis in de bossen van Bennekom. In dat huis waar we ons inmiddels een beetje “thuis” voelen. Naast elkaar ontmoeten, gaan we het hebben over ons vermogen: welke talenten hebben wij? Zijn we ons wel bewust van de spirituele gaven die we hebben? Wat doen we ermee? Wat vinden wij belangrijk? En hoe denken wij over vermogen, maar dan financieel? En hoe denken we over bezit? Misschien wil je jezelf wel trainen in iets avontuurlijker te kijken naar wat we ermee kunnen en willen. Is dat wat de Geest van ons vraagt?? Je kunt je daarop voorbereiden door de lezing van een jonge Quaker te bekijken:

. “Old roots, new routes”. Het is verrassend

hoe serieus hij kijkt naar de Quaker- tradities en hoe vrij naar nieuwere vormen. Wellicht Mijn visie op onze manier van Quaker-zijn werd wat ‘opgerekt’. De moeite waard!

We gaan op vrijdagavond een inleiding zien in de vorm van een power point

presentatie.

Op zaterdag worden we in diverse werkvormen uitgedaagd om beter en dieper naar elkaar te luisteren en te leren begrijpen als het gaat om een onderwerp waarover met passie heel verschillend gedacht wordt. Natuurlijk krijg je ook alle informatie over ons huidige bezit en vermogen.

Op zaterdagavond hebben we een creatieve avond o.l.v. Hennie Jansen. Al jullie ideeën zijn welkom.

En natuurlijk gaan we op zondagmorgen vogelen met Sytse of Tai chi doen met Marlies.

Wils ’t Hart verzorgt de verkooptafel.

We zien uit naar jullie lekkere baksels, of zaden en stekken!

Benieuwd geworden? We hopen jullie te zien.

De voorbereidingscommissie van de Algemene Vergadering

Els Ramaker, Hylkia Nieuwerth en Frieda Oudakker.

Geef je op bij het secretariaat: secretariaat@dequakers.nl

Posted on