Religieus Genootschap der Vrienden

QCEA study tour

QCEA’s next Study Tour will take place from 31 March – 4 April 2020, with the theme of Overcoming Polarisation and Division.

QCEA works to bring a Quaker vision of peace, justice and equality to Europe and its institutions, but we also aim to inform Friends about how European politics affects their Quaker concerns. To that end, we are now organising our next Study Tour to Brussels, and we’d like to invite you to take part.

Participants will visit the key European institutions and learn about the work of QCEA and our partners in a friendly international atmosphere. There will be a special emphasis on our ongoing efforts to build new narratives around European migration policy, and also plenty of time to share and reflect on polarisation and division in Europe more generally – as well as how we can respond.

This is a great opportunity to discover European politics together with Friends from across Europe – including QCEA’s General Assembly members, who will also be in Brussels. We’d love for you to join us!

Voor meer informatie kun je do volledige uitnodiging hier lezen.

Posted on

Van Sophia tot Maria – gespreksgroep door Anja Schaafsma

Van Sophia tot Maria Wie is God de Moeder

In de antieke tijd ging men uit van een manvrouwelijk godsbeeld. Ook de God van de joden en christenen heeft een vrouwelijke kant. Haar naam is Sophia. In de joodse en christelijke apocrieven die bij Qumran en Nag Hammadi zijn opgegraven is Sophia als vrouw van de allerhoogste God aanwezig. Sophia met haar kosmische kennis wordt in de tijd weggemaakt, raakt zoek en verdwijnt uit beeld. Maar ze werkt door in ons onbewuste en we kunnen haar vinden in mythen, heilige teksten en ervaringen van mystici die met Sophia contact hadden.

In deze sessie over Sophia ontdekken we hoe ze zich manifesteerde in Egypte, India, Griekenland en in het westerse, oosterse en gnostische Christendom. Hiermee kunnen we een verloren gods- , mens en wereldbeeld herstellen en ontdekken hoe Sophia in ons eigen leven een rol speelt.

Ik baseer me op het boek ’Van Sophia tot Maria’ van Dr. Annine van der Meer, godsdiensthistoricus en theoloog. Ze is oprichter, voorzitter en docent van de academie PanSophia, dat zich richt op het herontdekken van de vrouwelijke god en de bijdrage van vrouwen in oude en eigentijdse culturen.

Plaats: Quakerhuis, Stadhouderslaan 8, 2517 HW Den Haag

Datum en tijd: Dinsdagavond 25 februari 2020, 19.30 -21.30
Vorm: Presentatie met ruimte voor stilte en interactie

Aangeboden door Anja Schaafsma, FB Sophia Spirit, www.sophiaspirit.nl
Opgave bij haagsevrienden@quakers.nu

Posted on

Equipping for Ministry.

door Frieda Oudakker

Het tweede weekend van januari startte mijn cursus Equipping for Ministry EfM. Ik ben onder de indruk van de opbouw ervan, zoals we die aangeboden kregen in dit introductie weekend.
Op vrijdag komen we na het avond eten bij elkaar voor het aan elkaar voor- stellen van de cursus leiding, de Elders, de tutors en onszelf.

Vervolgens krijgen we een duidelijk overzicht van de opzet van de hele twee- jarige cursus. De invalshoeken: Spiritualiteit, Quaker Traditie, de Quaker Gemeenschap en leven in de Wereld vanuit de getuigenissen, hebben alle vier een plek, zonder vooraf bepaalde inhoud. Die bepaalt ieder voor zichzelf. Gedurende dit hele introductie weekend horen we steeds weer: niets staat vast, het gaat om jullie, je geeft vorm aan je eigen cursus.

We krijgen uitleg over de besloten groepssite waar we onderling zaken kun- nen uitwisselen en contact houden tussen de bijeenkomsten in. Ook daaraan geven we zelf vorm. Er is b.v. een groep die ook stille samenkomsten online doet. Via die site krijgen we online een uitwerking van de 4 thema’s, met op- drachten, in blokken verdeeld over de twee jaar. En daar kunnen we informatie vinden van de cursuscoӧrdinator. Verder is er een EfM forum waar alle (oud-)deelnemers contact met elkaar kunnen hebben.

Ik voel tijdens dit weekend een steeds diepere ontspanning en contact met mijzelf. Dat komt door de manier waarop we worden benaderd, aangespro- ken. Alles gebeurt in rust, met voortdurende aanmoediging om het kalm aan te doen, mijn eigen weg te volgen. Het zit in de bemoedigende ontspannen vriendelijkheid van de cursusleiders.

Ik ervaar het in de steeds terugkomende uitspraak dat niets vast staat. In deze cursus is het de bedoeling dat we helemaal van onszelf uitgaan. Het doel van de cursus is voor iedereen verschillend. Waar ik naar toe werk, mijn eindpro- duct – het project. Niets staat vast. Evenals de manier waarop ieder het gaat uitwerken. Er zijn geen eisen van buitenaf.

Na het overzicht van de twee jaar cursus, bekijken we de aparte onderdelen. Wat is de inhoud van de relatie met je tutor? We kunnen kennis maken met eindproducten van de afsluitende groep die 2 jaar geleden startte. Aan welke projecten werkten zij?

Alles kan. Het gaat om de eigen keus, de eigen manier van werken, het eigen doel, het onderzoeken van de eigen verwachtingen. Dat zullen we zaterdag

bespreken met onze tutor. Misschien komen er vandaaruit al voorkeuren voor korte cursussen, maar dat kan ook pas duidelijk worden in de volgende ‘Resi- dential Week’, of nóg later.

Op zaterdagochtend, na de Meeting for Worship, inventariseren we vóór de koffiepauze onze gevoelens en beelden bij Ministry, eerst in drietallen, dan in de hele groep. Na de pauze gaan we erop door. Eerst weer in kleine groepjes een persoonlijke uitwisseling over hoe we zelf Ministry hebben ontvangen en gegeven, daarna een worship-sharing in de hele groep. Ik ben verrast te mer- ken dat ik daar zeker ervaring mee heb: de opvoeding van mijn pleeg-klein- zoon. Verrassend!

Zaterdag krijgen we informatie over het gebruik van de indrukwekkende Quakerbiblotheek. Ook is dan de eerste ontmoeting met de eigen mentor, met de aanbeveling voor mij: nee, nu nog geen cursussen over Quaker taken en rollen. Eerst voor jezelf. Wat heb jij nodig, puur voor jezelf, voor je eigen spiritualiteit? Neem daar dit eerste jaar de tijd voor.
Ik zie nu al uit naar onze volgende bijeenkomst: de week vóór Pasen.

Posted on

Versmelten in de meeting

Door Thomas R Bodine, 1980

Uit: Quaker Faith and Practice 2.47 The source of our strength.
Een ‘verenigde’ Quaker-samenkomst is meer dan een aantal individuen die samen zitten en individueel mediteren. Zolang iedereen in meditatie zit zoals iemand doet wanneer hij zelf stil is, zal de stilte zelden die grotere diepte be- reiken, die een Quaker-samenkomst op zijn best kan zijn. Het doel van een echt ‘verenigde’ samenkomst is om te versmelten tot iets groters dan de som der delen.
Als een vergadering ‘verenigt’, terwijl elk individu ‘naar beneden’ centreert, ontwikkelt zich geleidelijk het gevoel bij een groep te horen die samen een gevoel van de Aanwezigheid zoekt. Het ‘ik’ in ons begint te voelen als ‘wij’. Op een gegeven moment – het kan vroeg in de bijeenkomst zijn of het kan la- ter zijn, of het kan helemaal nooit komen – ervaren we plotseling een gevoel van eenheid, van samenzijn met elkaar en daarmee iets buiten onszelf dat we God kunnen noemen.

Posted on

Schoonmaken met een vuil doekje

Erik Dries

Ik geef je papier zoveel je kan dragen.
En een potlood, zwart;
ik vraag je kras en teken alle dagen.
Maar: teken de
witheid van het blad.
Ik geef je een viool en andere instrumenten,
en vraag je: maak alle dagen muziek con amore, maar je moet, deo volente:

de stilte laten horen.

Ik geef je taal en een woordenschat gebruik het vanaf je ontwaken;
de opdracht luidt alleen maar dat je er
vrede mee moet maken

Dit dat heb je al begrepen is een spel; hieraan voldoen is een onmogelijkheid, in gedachten misschien nog wel,
maar niet in werkelijkheid.

Dus taal naar vrede,
haak naar vrede,
werk aan vrede;
onverstoorbaar, onversaagd,
in het besef dat in feite het onmogelijke van jou en de jouwen wordt gevraagd.

Posted on

Vredescafé

Februari: Vredescafé i.p.v.Hapstilsnap

Datum 12 februari 2020
Tijd van 18 uur t.e.m. 20:30 uur
LocatieQuakers, Stadhouderslaan 8, Den Haag
Opgave (t.e.m. 11 februari) bij haagsevrienden@quakers.nu

In februari, bij uitzondering een iets andere avond, in maart zal er weer een reguliere HapStilSnap zijn.

Kom dit keer naar het Vredescafé van Johannes en Erik! Wij vertellen je graag over initiatieven van Quakers op het gebied van vrede en veiligheid!
Wij verzorgen soep en broodjes zodat we wat eerder kunnen beginnen dan anders. Zorg dus dat je er om 18:00 uur al bent.

Wij presenteren op 12 februari de volgende activiteiten:

Werkgroep Inclusieve Veiligheid, wat is inclusieve veiligheid? Hoe kunnen we dat concreet maken? De werkgroep heeft zich aangesloten bij een initiatief dat in Duitsland is opgestart, waar een scenario is ontwikkeld om het mogelijk te maken om per 2040 militaire veiligheid af te bouwen (het leger af te schaffen) en civiele veiligheid op te bouwen. Het scenario is een realistische schets, maar alles behalve een gelopen race. Wil je weten hoe dit scenario eruit ziet, en wil je meedenken over de vraag of dit in Nederland ook kan, zorg dan dat je erbij bent!

Stop Fuelling War (SFW) komt voort uit het protest dat Quakers al meer dan 25 jaar voeren tegen wapenbeurzen. De Eurosatory is de wapenbeurs in Parijs, en is de grootste land- en luchtwapenbeurs ter wereld. In Londen heet de wapenbeurs DSEI, waar twee onderdelen van de
demonstratie, kunst (artthearmsfair.com) en geloof (facebook.com/no-faith-in-war-2019-104103284268824) zijn. Het doel van SFW is het bewustzijn vergroten dat deze wapenbeurs er is; zelfs de meeste Fransen of Engelsen weten niet dat het bestaat. We willen laten weten dat er leefbare alternatieven voor militarisering bestaan. Als je wilt weten hoe we dat doen, en hoe je dit initiatief kunt steunen, kom dan luisteren. We beginnen met een quiz.

Wat kunnen wij hier en nu doen om van Den Haag een vredesgemeente te maken? Wat doet een vredesgemeente, hoe kunnen we de gemeentelijke politiek betrekken? In andere gemeenten (bijvoorbeeld Enschede) is hier veel ervaring mee opgedaan, kunnen wij hiervan leren voor onze mooie stad?

Johannes Borger en Erik Dries

Posted on

Retraite

De retraite vindt dit jaar plaats van 13 tot 15 maart in het Stiltecentrum van de abdij St Willibrord in Doetinchem. Het thema is dit jaar ‘Licht en Schaduw’. De invulling van het thema wordt met de aanwezigen samen gedaan, er zal zoal ruimte zijn voor gesprekken uit de Stilte, wandelingen door de prachtige omgeving rondom het klooster en veel stilte. Ook is het mogelijk om de diensten van de monniken bij te wonen.

Meer informatie over de retraite vinden jullie in de bijlage. Er zijn nog plekken beschikbaar, dus kom ook!

Men zou erg graag deze week de aanmeldingen nog binnen hebben, opgave kan bij Wils ’t Hart op hartenhuis@netvisit.nl

Posted on

Interne berichten

Berichten lezen

Om deze berichten te lezen heb je een wachtwoord nodig. Als je lid/ bekende bent van de Vrienden stuur mij een mailtje en ik zal je het wachtwoord versturen.

Groet,

Vivian.

Posted on

How I came to Quakers from Evangelical Christianity transcript

by Eric Baker

One thing I really appreciate about this Quaker Meeting—this is my only experience of Quaker Meetings—one thing I really appreciate about this meeting is that we allow space. We just clear the table or we try to clear our palates. We are expecting God to speak in different ways because we are different people.

How I Came to Quakers from Evangelical Christianity

My name is Eric Baker. I’m a part of First Friends Meeting in Indianapolis, Indiana, and I’m the music director here. I grew up in a very conservative—almost fundamental—Evangelical church setting, and really my whole adult life—or let’s say the first 15, even 20, years of my adult life—was me really questioning the values, the language, the theology behind that. I was the music director at a large non-denominational Evangelical church not far from here. Six, 7 thousand people. It just wasn’t working for me. So for about 2 years, I was trying to figure out the best way to leave that and also to do the best things for me. Really, it sounds funny, but this was the first time in my life, in my late thirties, that I was getting the opportunity to figure this out apart from what I was doing vocationally.

Finding the Quakers

I was really not familiar with the Quakers at all. I had read a few authors, people like Parker Palmer and Phillip Gulley, and it really resonated with me. It’s kind of funny, at the big church where I was directing the music, one of my jobs was to make sure that everything was programmed, and now I look back and it’s sort of “entertainment church” where there’s lots of moving lights and screens and a full band and smoke and all that stuff. I walked in here, and this is a semi-programmed meeting, so we have music and a message, but there are going to be multiple times throughout the meeting where it’s just silent.

So the first time I walked in, I think the minister got up and read a scripture and she sat down and nobody did anything, and I thought, “Oh boy, how embarrassing is this? Somebody has missed their cue.” And man, it’s my first time here, I wonder if this happens often. And then four or five seconds stretches into 15 seconds, into 30 seconds, and I start to realize what’s going on, and I at first was very uncomfortable. And then I looked around, and I thought, no one else seems to be uncomfortable. Just be cool. I can sit through this. I can weather whatever this is, you know?

Embracing Not Knowing

I grew up in such a Jesus-centric environment. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. And that was used as this, like, “Hey we’ve got the answer and those people, they don’t.” So what do we need to do? We need to tell them about Jesus, whether it’s people in the inner city, or people in Africa, or the kids I go to school with.

One of the things that I just really started to struggle with, even early into my twenties, was this idea that we all had to be on the same page when it comes to what we believe. But what that does is it sends this message that if you believe this, then you’re with us. If you don’t, then either you’re not with us or you may really may need to think about coming over to our side, and I always really struggle with that. So to now say not only are we not going to make you say what we believe in this one voice—so making sure: “Hey, we’re all on the same page, right?”—we’re not going to say anything. And we’re going to allow God to speak into this.

It took a little while for me to not only learn that, but to give myself permission that that was okay. That God is not this, that our experience of how religion should be is not this, it’s this.

Recognizing the Light of God in Every Person

Recognizing the light of God in every person has been a goal of mine to try and unlearn a lot of things. Recognizing the light of God in every person that’s different than me, that looks different than me, that has a different ethnic background or socioeconomic background or sexual identity or… I don’t understand their world, but they are created in the image of God. It’s not, “I recognize that you are created in the image of God and you’re welcome into this place. Now, we need to get you in here and talk about this sin in your life.” That’s been my experience. It’s like, yeah, everybody’s welcome here. And then they can sit here and get changed until they’re just like the rest of us.

What if we don’t do that? What if I don’t purport to know exactly what a follower of God or Jesus Christ is supposed to look like? What if there’s no “supposed-to-look-like?” What if we just say, “You are created in the image of God and I am created in the image of God and I recognize that in you and the value that you have because of that and the beauty that you bring to me and my life and the perspective and the value on your ideas and your thoughts and the value that brings to this meeting.” What if we just do that? That’s what’s had such a significant impact on me.

Posted on

Voorkant Vriendenkring

Er wordt nagedacht over een nieuwe voorkant en eventuele andere naam van onze maandelijkse blad (nu De Vriendenkring.) Enkele voorgestelde opties zie je hieronder. Als je je mening hierover wilt geven kun je deze hier invullen (graag je naam erbij vermelden). Ik zal de feedback doorgegeven aan de commissie Vriendenkring.

Posted on