Religieus Genootschap der Vrienden

Doelstellingen Quakers

 • De Quakers vormen een religieuze beweging die rond 1650 ontstond in Engeland. Zij willen zich laten leiden door het “waarachtige Licht dat ieder mens verlicht,” (Johannes 1, vers 9). Zij stellen zich open voor de directe en voortgaande openbaring van God. Hun stille samenkomsten zijn hierop gebaseerd. De Quakers kennen geen bijzondere ambten en uiterlijke sacramenten. (Richtlijnen pag 3)
 • De Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) is gevestigd te Amsterdam en was in de periode dat de Wet op de Kerkgenootschappen van 10 september 1853 nog gold, bij het Departement van Justitie als kerkgenootschap bekend onder nummer 67.
 • De in 2008 vastgesteldeĀ Richtlijnen, tezamen met de sedertdien genomen aanvullende toelichtingen en besluiten van de Nederlandse Jaarvergadering, zijn aan te merken als statuten en reglementen.Ā 
 • Het handelen van het Genootschap is gericht op:
  • de instandhouding van het Genootschap;
  • verdieping van de geloofservaring;
  • activiteiten gericht op outreach;
  • het werken aan het verwezenlijken van concerns (roeping, opdracht), vooral met betrekking tot vrede, gerechtigheid en duurzaamheid;
  • hulp aan de medemens;
 • Het Genootschap bestaat uit vier Maandvergaderingen: Amsterdamse Maandvergadering, Haagse Mandvergadering, Midden- en Zuid-Nederland Maandvergadering en Noordoost Nederlandse Maandvergadering.
 • Tezamen vormen deze vier Maandvergaderingen de Nederlandse Jaarvergadering.
 • Het Genootschap is aangesloten bij de Nederlandse Raad van Kerken.
 • Het Genootschap is aangesloten bij de Friends World Committee for Consultation (de wereldorganisatie van Quakers) en de Quakerraad voor Europese Aangelegenheden in Brussel.