Religieus Genootschap der Vrienden

Beleidsplan en uitgevoerde activiteiten

 • De Maandvergaderingen organiseren samenkomsten in Amsterdam, Den Haag, Bennekom, Driebergen, Deventer, Wijhe, Zwolle en Groningen.
 • Het Genootschap organiseert jaarlijks een Algemene Vergadering.
 • Het Genootschap organiseert jaarlijks een retraite.
 • Het Genootschap geeft een maandblad uit: De Vriendenkring.
 • Het Genootschap onderhoudt een website: www.quakers.nu.
 • Het Genootschap geeft publicaties uit om het Genootschap meer bekendheid te geven, de onderlinge band versterken en de geloofservaring verdiepen.
 • Het Quaker Hulpfonds werft fondsen voor projecten in binnen- en buitenland.

In 2019 zullen de volgende zaken bijzondere aandacht krijgen:

 • Het onderbrengen van het archief in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis;
 • Het uitbrengen van de publicatie Geloven en werken;
 • Het onder de loep nemen van de organisatie van het Genootschap;
 • Intensivering van de contacten met Doopsgezinden;
 • Het ontwikkelen van een protocol voor de behandeling van klachten over seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag;
 • Het organiseren van een Grensbijeenkomst voor Quakers uit Nederland en de buurlanden;