Religieus Genootschap der Vrienden

Minuten van de HMV op maandag 24 januari 2022

Aanwezig: Adriaan Peters, Aminata Gregory (tot 2022/05), Anneke Spreij (schrijver), Eoin Dubsky, Erik Dries, Frits Nieuwerth – van den Akker, Marjolein Gardien, Vivian Barty-Taylor en Wim Nusselder (minuten) Afwezig met bericht: Carine Philipse, Corien van Dorp, Peter van Leeuwen, Saskia Kühlmann en Willem Furnée 2022/01 Inleiding De schrijver leidt de zakenvergadering in met een tekst […]

Minuten van de vergadering van de Landelijke Commissie

3 maart 2021 online via Zoom Aanwezig: Erik Dries (schrijver), Frits Nieuwerth-van den Akker, Jan de Winter, Kees Nieuwerth, Peter Spreij, Marielke Nieuwerth-van den Akker (minuten), Marlies Tjallingii, Sytse Tjallingii, Vivian Barty-Taylor, Wim Nusselder. De schrijver leest vanuit de stilte de volgende tekst uit “De oorlog van het lam”. Deel 4 van Het Koninkrijk van […]

6.5 Lidmaatschap – LD

Belangstellenden die gedurende enige tijd hebben deelgenomen aan de Stille Samenkomsten en andere activiteiten van de Maandvergadering in hun regio kunnen tot het besluit komen lid te worden. Het lidmaatschap betekent het aanvaarden van discipelschap binnen een ruim christelijk en religieus perspectief en het accepteren van onze Quaker traditie, waarbij de wijze waarop we leven […]

6.1 Samenkomst voor Zaken – LD

De Samenkomst voor Zaken wordt gehouden in dezelfde geest als de Stille Samenkomst. In deze samenkomst worden de zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de plaatselijke groep (Maandvergadering) behandeld. Het belangrijkste kenmerk van deze vorm van samenkomst is dat de Vrienden bijeenkomen om in onderlinge verbondenheid te zoeken naar de leiding van de Geest […]

3.8 Houding ten aanzien van geloofsbelijdenissen – LD

Van oudsher hebben mensen hun religieuze ervaringen en opvattingen zowel mondeling als schriftelijk onder woorden gebracht en daarmee een bijdrage geleverd aan de vorming van geloofsgemeenschappen en hun geschiedenis. Ook zijn zulke teksten individuen tot steun geweest om hun weg in het leven te vinden. Maar laten we niet vergeten dat woorden en geschriften slechts […]