Religieus Genootschap der Vrienden

Minuten van de HMV op maandag 24 januari 2022

Aanwezig: Adriaan Peters, Aminata Gregory (tot 2022/05), Anneke Spreij (schrijver), Eoin Dubsky, Erik Dries, Frits Nieuwerth – van den Akker, Marjolein Gardien, Vivian Barty-Taylor en Wim Nusselder (minuten) Afwezig met bericht: Carine Philipse, Corien van Dorp, Peter van Leeuwen, Saskia Kühlmann en Willem Furnée 2022/01 Inleiding De schrijver leidt de zakenvergadering in met een tekst […]

Vriendenkring april 2021

Uitgelichte artikelen: Citaat van de maand – Blijf bij jezelf, door Willem FurneéDient de economie ons? – Aankondeging van het evenement Quaker Conversations’ #9COVID-19 als crisis-indicator – door Martin Touwen

Blijf bij jezelf – citaat van de maand

Door Willem Furnée Blijf bij jezelf! Als iemand zegt ‘kijk hier’ of ‘kijk, daar is Chris- tus’ (Mattheüs 24:23), ga dan niet, want Christus woont in je. Het zijn verleiders en tegenstrevers van Christus die jullie aan- dacht afleiden van je innerlijke lessen. Want je genadegave, het goddelijk Licht, de parel (Mattheüs 13:46), ligt in […]

8. Verantwoording werkwijze Commissie Herziening

Tijdens de Algemene Vergadering 2006 met als thema ‘Vitalisering van ons Genootschap’ werd als een van de vernieuwende projecten geopperd een commissie in te stellen om het ons dierbare boekje Leven uit het Innerlijk Licht te actualiseren. Het boekje stamt immers uit de jaren dertig van de vorige eeuw; het was gebaseerd op de toenmalige […]

Posted in QGW