Religieus Genootschap der Vrienden

Quaker Geloven en Werken – Levend Document

Dit is het levend document – een versie van ons nieuwe boek Quaker Geloven en Werken waarin Vrienden suggesties voor veranderingen kunnen achterlaten. Het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) noemt zich zo naar de woorden van Jezus, die tegen zijn volgelingen zegt: “Jullie zijn mijn Vrienden, als je doet wat ik je geleerd heb” (Joh. […]

3.11 Quakers en andere godsdiensten – LD

Door hun afkeer van dogmatiek en theologiseren en de nadruk op ethiek, en de rol van stilte in hun samenkomsten, staan Quakers wellicht meer dan andere christenen open voor andere godsdiensten. Dat heeft van oudsher geleid tot intensieve onderlinge contacten. George Fox schreef brieven aan een moslimleider in Algiers, daarbij vrijelijk citerend uit de Koran. […]

2.2 Levensbeschrijvingen van enkele bekende Vrienden – LD

George Fox (1624-1691) Grondlegger van het Religieus Genootschap der Vrienden In een wevershuisje in Fenny Drayton (Engeland) liep in 1643 George Fox te ijsberen. Het was midden in de nacht en hij voelde zich gekweld. Wat was het geloven waard, vroeg hij zich af, als mensen het alleen met de mond beleden en het geen […]

2.1 Korte geschiedenis van het Genootschap – LD

Engeland, begin zeventiende eeuw. Het is een roerige tijd. Scheuringen in de kerk, politieke onrust en de vorming van een staatskerk. De Bijbel verschijnt voor het eerst in de landstaal en wordt voor een breed publiek toegankelijk. Er ontstaan allerlei nieuwe religieuze stromingen.In deze tijd groeit George Fox (1624-1691) op in een eenvoudig milieu. Hij […]

3.11 Quakers en andere godsdiensten

Door hun afkeer van dogmatiek en theologiseren en de nadruk op ethiek, en de rol van stilte in hun samenkomsten, staan Quakers wellicht meer dan andere christenen open voor andere godsdiensten. Dat heeft van oudsher geleid tot intensieve onderlinge contacten. George Fox schreef brieven aan een moslimleider in Algiers, daarbij vrijelijk citerend uit de Koran. […]

Posted in QGW

Quaker Geloven en Werken

Hier is dan een online versie van ons nieuwe boek Quaker Geloven en Werken!Dit is het digitale archiefexemplaar op de Quaker website.Belangstellenden kunnen deze consulteren en stukjes kopiëren. Overigens is niet de bedoeling om deze versie te ‘downloaden’.Als jullie extra exemplaren van het boek wensen dan is het wel zo fair richting de drukker om […]

2.1 Korte geschiedenis van het Genootschap

Engeland, begin zeventiende eeuw. Het is een roerige tijd. Scheuringen in de kerk, politieke onrust en de vorming van een staatskerk. De Bijbel verschijnt voor het eerst in de landstaal en wordt voor een breed publiek toegankelijk. Er ontstaan allerlei nieuwe religieuze stromingen.In deze tijd groeit George Fox (1624-1691) op in een eenvoudig milieu. Hij […]

Posted in QGW

Van Gereformeerd tot Quaker

Door Tiny Coffin-Bruning, vertaling Els Ramaker Op bezoek bij een Quaker-bijeenkomst Wie als protestantse of katholieke kerkganger voor het eerst in Nederland een wijdingssamenkomst van Quakers bezoekt zal waarschijnlijk vreemd opkijken. De dienst is zo anders dan een traditionele kerkdienst. De tien of twintig aanwezigen zitten op stoelen in een kring, in het midden staat […]

Geschiedenis

Zo begon het… George Fox (1624-1691), geboren en getogen in Engeland, legde de grondslag van de Quakerbeweging. Als jong volwassene werd hij geraakt door de bijbel, maar hij verafschuwde de manier waarop de kerk zich in zijn tijd manifesteerde omdat de religieuze leiders niet leefden naar wat ze preekten. Hij raakte in een depressie omdat […]