Religieus Genootschap der Vrienden

Minuten van de HMV op maandag 24 januari 2022

Aanwezig: Adriaan Peters, Aminata Gregory (tot 2022/05), Anneke Spreij (schrijver), Eoin Dubsky, Erik Dries, Frits Nieuwerth – van den Akker, Marjolein Gardien, Vivian Barty-Taylor en Wim Nusselder (minuten) Afwezig met bericht: Carine Philipse, Corien van Dorp, Peter van Leeuwen, Saskia Kühlmann en Willem Furnée 2022/01 Inleiding De schrijver leidt de zakenvergadering in met een tekst […]

Quakers en Doopsgezinden met elkaar in gesprek over:

Dat Conciliair Proces met z’n vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping, wordt dat nog wat? ……en hoe dan? Met deze vraag hebben we ons bezig gehouden op 2 oktober in de ontmoeting met Doopsgezinden. We waren met 16 deelnemers, helaas maar met een klein groepje Quakers. We herdachten Henk Blom die op 1 oktober […]

Gender, antiracisme en klimaatcrisis.

Verslag Britse Jaarvergadering 2021 online, door Erik Dries Marijse Newham en ik zijn bij de Britse Jaarvergadering geweest. De zend- brief en belangrijkste minuten staan op de volgende bladzijden in deze Vriendenkring. We hebben verschillende bijeenkomsten bijgewoond gedu- rende de twee weken en drie weekenden dat deze online bijeenkomst heeft geduurd. Er was een programma […]

Vriendenkring Mei 2021

Uitgelichte aritkelen: Een prachtige lijn, impressie van een online wijdingssamenkomst – door Marlies TjallingiiLiefde of angst – door Elizabeth Kübler-Ross, ingeleid door Peter van LeeuwenLeef avontuurlijk! – door Sytse Tjallingii en Erik Dries