Religieus Genootschap der Vrienden

Vriendenkring oktober 2020

Uitgelichte artikelen: Syncretisme – door Gerard van den Dool Elizabeth Fry-Gurney, “Quakers en ik” – door Marlies Tjallingi Remedie tegen haat – contact met onze vijanden – Rutger Bregman, met samenvatting en bespreking door Sytse Tjallingii

Quaker Geloven en Werken – Levend Document

Dit is het levend document – een versie van ons nieuwe boek Quaker Geloven en Werken waarin Vrienden suggesties voor veranderingen kunnen achterlaten. Het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) noemt zich zo naar de woorden van Jezus, die tegen zijn volgelingen zegt: “Jullie zijn mijn Vrienden, als je doet wat ik je geleerd heb” (Joh. […]

5.7 Quakers en de kunsten – LD

Avontuurlijk leven vraagt behalve moed, ook veel creativiteit. Vroeger keurde men echter in Quaker kringen uitingen van creativiteit af wanneer die niet op het eerste gezicht nuttig leken. De geschiedenis van de Vrienden laat een traditie zien waarin zich een geleidelijk toenemende diversiteit van opvattingen over de kunsten aftekent. De neerslag hiervan vinden we terug […]

4.3 Getuigenissen tegen maatschappelijke misstanden – LD

De eerste Vrienden waren het er al over eens dat zij hun inzichten in de praktijk moesten waarmaken. Daardoor kreeg hun diepgevoelde overtuiging dat alle mensen gelijkwaardig zijn de uitwerking dat zij verschoppelingen evenzeer respecteerden als hoger geplaatsten. Dit leidde tot hun gewoonte om hun hoed niet meer af te nemen voor welk medemens ook […]

2.2 Levensbeschrijvingen van enkele bekende Vrienden – LD

George Fox (1624-1691) Grondlegger van het Religieus Genootschap der Vrienden In een wevershuisje in Fenny Drayton (Engeland) liep in 1643 George Fox te ijsberen. Het was midden in de nacht en hij voelde zich gekweld. Wat was het geloven waard, vroeg hij zich af, als mensen het alleen met de mond beleden en het geen […]

5.7 Quakers en de kunsten

Avontuurlijk leven vraagt behalve moed, ook veel creativiteit. Vroeger keurde men echter in Quaker kringen uitingen van creativiteit af wanneer die niet op het eerste gezicht nuttig leken. De geschiedenis van de Vrienden laat een traditie zien waarin zich een geleidelijk toenemende diversiteit van opvattingen over de kunsten aftekent. De neerslag hiervan vinden we terug […]

Posted in QGW

4.3 Getuigenissen tegen maatschappelijke misstanden

De eerste Vrienden waren het er al over eens dat zij hun inzichten in de praktijk moesten waarmaken. Daardoor kreeg hun diepgevoelde overtuiging dat alle mensen gelijkwaardig zijn de uitwerking dat zij verschoppelingen evenzeer respecteerden als hoger geplaatsten. Dit leidde tot hun gewoonte om hun hoed niet meer af te nemen voor welk medemens ook […]

Posted in QGW