Religieus Genootschap der Vrienden

PCTC in India

People’s Craft Training Center (PCTC) is een non-profit organisatie opgericht in het jaar 1991. PCTC werkt samen met de behoeftigen, gehandicapten, vrouwen en kinderen en het ondersteunt collectieve zelfredzaamheid en de totale ontwikkeling van mensen door middel van participatie in de gemeenschap.

fysiotherapie


Alles wat door PCTC ondernomen wordt, is een reactie op de behoeftes die de mensen in de gemeenschap voelen. PCTC stelt duurzaamheid voorop en stimuleert ontwikkeling van mensen om optimaal gebruik te maken van de natuur door biologische landbouw.

Terug naar Quaker Hulpfonds

Posted on

Trauma Healing and Reconciliation Services

http://www.thars.org/

Healing from the Heart of Africa

Trauma Healing and Reconciliation Services is pioneering a new path to peace by providing resources for trauma healing and reconciliation in  Burundi and the African Great Lakes Region.

De THARS aanpak is een nieuwe weg naar vrede: het planten van zaden van genezing en verzoening.
Met THARS dienen wij niet alleen de mensen die we ‘klanten’ noemen, maar we zijn er voor het hele land van Burundi bij de overgang van oorlog naar vrede.
Wij zien de positieve verandering, genezing, groei en kracht van de bevolking komen van de impact van ons werk op de geestelijke gezondheid van onze leden.

Terug naar Quaker Hulpfonds

Posted on

Peace Centre Kaapstad

Korte achtergrond van het Peace Centre:
Het Vredescentrum is een non-gouvernementele organisatie (NGO) gevestigd in Kaapstad, Zuid-Afrika. Het werd opgestart door de Quakers van de westelijke maandvergadering in de Kaap in de jaren ‘ 80 tijdens de meest onderdrukkende en wrede periode van de apartheid. Het was een initiatief van de vredescommissie van de Quakers en werd het Quaker Vredes Centrum in Kaapstad. In 2008 werd het een onafhankelijke organisatie. Het is geïnspireerd door de Quaker principes van eenvoud, van het spreken van de waarheid tegen de macht, van een geweldloze benadering van het oplossen van geschillen, van het vieren en het respecteren van diversiteit, rechtvaardigheid en gelijkheid. De meeste van de bestuursleden zijn Quakers.
Zij werken aan vrede in een land waar het geweld endemisch is.

Terug naar Quaker Hulpfonds

Posted on

Friends of Young Bethlehem, Palestina

Bethlehem is een stadje even ten zuiden van Jeruzalem. De laatste jaren is de situatie er voor de Palestijnen dramatisch geworden. Vooral vanwege de omstreden Israëlische afscheidingsmuur die ook dóór de bezette Westbank loopt.
Een goede begeleiding van de jeugd biedt uitzicht op de toekomst. Daarom verzorgt het Arab Educational Institute (AEI), dat samenwerkt met PAX en Cordaid, een naschools activiteitenprogramma. Dit staat open voor álle Palestijnse jongeren, zowel christenen als moslims. Het project wil hen weer een aantrekkelijk toekomstperspectief geven.

Samen met Palestijnse scholen en jeugd-/vrouwenclubs werkt het AEI om jongeren te leren om voor hun eigen belangen op te komen. Het project werkt met jongeren- en vrouwengroepen in zowel de gebieden van Bethlehem als Hebron. In de workshops leren ze om hun stem te verheffen bij de besluitvormers. Het project bevordert de betrokkenheid van deze jongeren en vrouwen bij geweldloze acties voor een gewoon vrede.
Nu de kleuterschool in het Amary vluchtelingen kamp in Ramallah is gestopt, heeft het Hulpfonds besloten om Friends of Young Bethlehem als alternatief te ondersteunen.

Terug naar Quaker Hulpfonds

Posted on

Climate Miles, van Groningen via Zwolle naar Glasgow

Door Marlies Tjallingii

Van Lucas de Groot krijg ik een seintje: weet je dat de Climate Miles in Zwolle langs komen? Ja dat staat in mijn agenda op 14 oktober. Climate Miles: wandelaars die zich bij het initiatief van Urgenda aansluiten om te wandelen van Groningen naar Glasgow, van 6 tot en met 29 oktober. In Glasgow is de COP 26 conferentie van 31 oktober tot 12 november. Deze bouwt voort op de milieuconferentie in Parijs in 2015. We weten dat er nog veel meer moet gebeuren om het klimaat te redden en de toekomst voor onze kleinkinderen leefbaar te houden. Ik stuur een mail naar Grootouders voor het klimaat in Zwolle en ook naar een aantal mensen van Groen Links. Dat heeft succes: van beide groepen komen een aantal mensen mee doen om de wandelaars te ondersteunen. Wat is het mooi om zingend op de dijk te staan en de ongeveer 50 wandelaars te ontvangen met de melodie van Bella Ciao. We kennen niet de woorden van het klimaatlied op die melodie, maar het zingen is verwarmend! We hebben spandoeken mee van Grootouders en Lucas staat er met zijn kar met een foto van zijn gezin met kinderen en kleinkinderen. De groene jasjes van Groen Links staan goed bij het groen van het gras op de dijk. We lopen mee met de groep naar de voormalige Centrale Harculo en drinken daar koffie en thee. Met honingkoek en een zelfgebakken cake van Gery Woltinge, de vrouw van Jan Woltinge, domi- nee en actief voorganger ook van Grootouders voor het klimaat in Zwolle. We wensen de wandelaars veel succes met het vervolg van de etappe van 28 kilometer op weg naar Raalte.

Meer informatie over Climate Miles op hun website

COP 26

Van 1-12 november vindt in Glasgow COP26 plaats. Dit is de 26e klimaatconferentie van de Verenigde Naties en deze editie is cruciaal. De concrete plannen en acties van alle landen zullen drastisch bijgesteld moeten worden om de opwarming van de aarde onder de 1,5 – 2 graden te houden. We koersen nog steeds af op 3 graden opwarming aan het einde van deze eeuw en dat betekent een onleefbare wereld. Alleen met een crisisaanpak en een enorme versnelling houden we de catastrofes enigszins binnen de perken. We zien nu wereldwijd al wat er gebeurt bij een opwarming van ongeveer 1,2 graden. 3 graden is veel te veel!

Climate Miles is een initiatief van Urgenda

Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. In 2015 won Urgenda de inmiddels internationaal bekende Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% ten opzichte van 1990. Tot twee keer toe ging het Rijk ertegen in beroep, maar in december 2019 stelde de Hoge Raad Urgenda definitief in het gelijk. Het vonnis is echter 6 jaar later nog steeds niet nagekomen en dus stapt Urgenda dit jaar opnieuw naar de rechter om nakoming te vorderen.

Posted on