Religieus Genootschap der Vrienden

The Climate Miles

Door Dick van Elk, naar het kerkblad van De Ark in Reeuwijk

Drie en dertig Jaar geleden begon in Reeuwijk, een unieke actie. Voor het eerst spraken leden van
alle(!) kerken met elkaar over de toekomst. Een hele gebeurtenis. Het was niet zomaar een gesprek. Het was een twee jaar durende gespreksgroep rond de thema’s Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping. Niet alleen in Reeuwijk, maar over de hele wereld waren de kerken in gesprek over het ‘Conciliair Proces’. Uitmondend in een grote conferentie in Seoul in 1990. In Reeuwijk besloten we na 2 jaar praten over de problemen in de wereld door te gaan met een Werkgroep Conciliair Proces. Dabar, Hebreeuws voor ‘doen wat je zegt en zeggen wat je doet’!

De kerken waren de wereld twee jaar vóór. In 1992 kwamen 178 landen bijeen in Rio om een agenda voor de 21e eeuw te bespreken. Ook in Reeuwijk deden we mee en maakten we met de Werkgroep een lokale agenda voor 21e eeuw. Die zelfde werkgroep had intussen al een tiental projecten gestart waaronder een coöperatie voor de Wereldwinkel waarvan het resultaat naast onze kerk te zien is. De vriendschapsband met Turnov was een andere activiteit, net als het bouwen van een eigen windmolen door De Windvogel. Samen als dorp ‘werken aan de wereld’ dichtbij en verder weg was een opdracht en een kans.

Nu, 33 jaar later, voelen we als kerken nog meer de noodzaak van vrede, gerechtigheid en zorg voor de schepping. Het is hard nodig dat er een andere wind gaat waaien dan de neoliberale marktwind van de laatste 30 jaar. Zou het niet mooi zijn om als kerken gezamenlijk op deze wijze een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van samenleving? Zou het niet mooi zijn om als dorp of stad energieneutraal te zijn? Dat kan…het kost alleen wat menselijke energie van onszelf maar het geeft driemaal rendement. Ten eerste een snelle ombuiging van de CO2 uitstoot. Ten tweede een grotere sociale cohesie. Ten derde een betere besteding van ons belastinggeld.

Volgende maand ga ik weer lopen, net als in 2015 naar de COP21 in Parijs. Deze keer van de Eemshaven naar COP26 in Glasgow. In Nederland verzamelen we de mening van gewone mensen over de oplossing van de klimaatproblemen. Die brengen we in Glasgow naar de COP26. De 26e Conference Of the Parties waar al 27 jaar gepraat wordt over beleidsmaatregelen. We komen ook langs bij De Ark; op 22 oktober. Wilt u zelf ook meelopen? Kijk dan op theclimatemiles.nl/aanmelden Ik praat graag met uw kerk en met u over wat we als gemeenschap samen kunnen doen aan ons deel van de oplossing van het klimaatprobleem. 33 Jaar geleden leidde dat in Reeuwijk tot één windmolen. Met windmolens en/of zonnepanelen kunnen we genoeg duurzame energie opwekken voor alle huishoudens van onze gemeenschap. Zonder dat het u één cent meer kost dan u nu betaalt. Maar vooral met de garantie dat u zeker weet dat u en wij voortaan duurzaam bezig zijn. Een hoopvol perspectief…dat mag gezegd en gedaan!

Posted on

Quakers en Doopsgezinden met elkaar in gesprek over:

Dat Conciliair Proces met z’n vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping, wordt dat nog wat? ……en hoe dan?

Met deze vraag hebben we ons bezig gehouden op 2 oktober in de ontmoeting met Doopsgezinden. We waren met 16 deelnemers, helaas maar met een klein groepje Quakers. We herdachten Henk Blom die op 1 oktober is overleden en ook een aantal keren bij ons op de Algemene Vergadering is geweest als gast.

Erik Dries had een tekenfilmpje gemaakt over de zin van het stellen van de vraag “waarom?” De thema’s vluchtelingen, kernwapens en bewapening, klimaat, racisme en uitbuiting en armoede waren de thema’s waar we ons mee hebben bezig gehouden. Deze thema’s zijn ook aan bod gekomen in de brief aan de kabinetsformateur Mariët Hamer. Die we als voorbereidingsgroep mede hebben ondertekend. In kleine groepen stellen we vragen over de thema’s.

Met een aftel systeem komen we in de kleine groepen. De tweede ronde kleine groepen kiezen we zelf het onderwerp, nadat we een spel hebben gedaan door met knikkers het omkeerpunt van 5 wipwappen te zoeken.
Het knikkerspel, waarbij we ieder 5 knikkers konden verdelen over de thema’s. We moesten behoorlijk veel knikkers in een beker doen, voordat de wip overhelde.

Enkele voorbeeld vragen over Vluchtelingen

  1. Waarom doe ik nix?
  2. Waarom kan ik begrip opbrengen voor mensen die de grenzen willen sluiten (ook van Europa)
  3. Waarom mogen vluchtelingen niet al leren in de AZC’s?
  4. Waarom kan ik met de vluchteling wel omgaan, maar niet met de vluchtelingenproblematiek?
  5. Waarom zijn er niet meer creatieve oplossingen zoals TakeCare BnB?

Enkele vragen over kernwapens

  1. Waarom hebben we kernwapens:
  2. Hoe kunnen we van wapens kunst maken
  3. Welke stappen zijn er nodig om te komen tot 1 jaar investeringsstop in militair apparaat (wereldwijd)

Zwaarden omsmeden tot ploegscharen. (Jesaja 2,1-5).

Enkele genoemde netwerken waar we gebruik van kunnen maken:

Stop de Wapenhandel (Wendela de Vries) en Stop Fuelling War (in Frankrijk, gestart door Quakers)

“Sicherheit neu Denken” wordt vertaald voor de Nederlandse situatie. Dat doet de Werkgroep Inclusieve Veiligheid.

In het regeer akkoord van het kabinet Rutte 3 stond dat in deze regeer periode we streven naar een kernwapenvrije wereld. Met toegevoegd: binnen de bondgenootschappelijke verplichtingen. Deze overweging zou er uit moeten, want dat betekent dat Nederland eigenlijk niets kan doen.

Elk jaar wordt wereldwijd er voor $1.981.000.000.000 uitgegeven aan wapenhandel. hoe zou het zijn als we dit bedrag 1 jaar besteden aan de SDG’s (sustainable Development Goals)???? Klimaat, vluchtelingen, armoede, racisme, onderwijs, gezondheidszorg wereldwijd. Waldemar Epp leidt ons in de afsluiting van de dag met een kaarsen ce- remonie met voor iedereen gekleurde lintjes die staan voor welke betrokkenheid we hebben.
Het uitgebreide verslag kun je opvragen bij marliestjallingii@home.nl

We spreken af dat we verbinding houden

Posted on

Geluid van leven in doodslandschap

Actie tegen uitbreiding bruinkolenmijn tussen Aken en Keulen

Door Martin Touwen

Niet ver over de grens staat de grootste CO2-emitter van Europa, de firma RWE met zijn elektriciteitscentrales tussen Keulen en Aken. Hier wordt bruinkool verstookt, die uit enkele 250-450 meter diepe mijnen wordt gehaald. Een waar maanlandschap. Het constante afpompen heeft effect op het grondwater tot voorbij Venlo en Roermond. Je zou verwachten, dat met het oog op de klimaatcrisis en de Parijse afspraken dit rap zou verminderen. Niets is minder waar, de stop is pas gepland voor 2038. In de tussentijd zou de grootste mijn, Garzweiler II, worden uitgebreid door 6 dorpen te slopen. De actiegroep “Alle dorpen blijven” (www.alle-doerfer-bleiben.de) had voor deze zomer actiekoor en -orkest Lebenslaute (www.lebenslaute.net) uitgenodigd om te helpen bij het verzet. Christiane en ik hebben, samen met 120 andere muzikanten, daaraan gehoor gegeven.

Lebenslaute is in 1986 ontstaan tijdens acties tegen (extra) atoombommen. Sindsdien probeert deze groep mooie, vooral klassieke, muziek en daarmee levensvreugde te brengen naar plaatsen waar leven bedreigt wordt. Andere voorbeelden zijn wapenfabrieken, asielgevangenissen en de plek van Wij hebben een week lang geoefend en concerten gegeven (o.a. in een grote schuur, een school en een circustent). Maar wij hebben vooral een week eenvoudig geleefd in een tentenkamp met composttoiletten. We aten lekker veganistisch. We hadden veel gesprekken met vele lieve, betrokken en gedreven mensen. Aan het eind zijn wij voor dag en dauw de mijn ingegaan om door deze burgerlijke ongehoorzaamheids-acties het bedrijf in ieder geval voor enkele uren stil te leggen. Muziek maken in een doodse mijn is een hele bijzondere ervaring, met medewerkers en politie als toehoorders. Voor een deel ging dat helaas gepaard met nare ervaringen en aanklachten. Bij het slotconcert in Lützerath aan de rand van de mijn, sprak de voorzitter van de lokale actiegroep ons toe: ‘Als ik me keer in de richting van de mijn, dan ben ik vol ontreddering. Als ik me omdraai naar jullie, ben ik vol hoop.’ Wij hopen een kleine bijdrage te hebben geleverd aan het proces tot herbezinning en ommekeer naar het leven.

Posted on