Religieus Genootschap der Vrienden

Gebed voor vluchtelingen in Lesbos

Sinds maanden roepen vluchtelingenorganisaties, kerken en anderen de overheid op om 500 kinderen uit de Griekse kampen naar Nederland te halen. In augustus 2020 werd een landelijke actie gestart om handtekeningen van voorgangers uit verschillende kerkgenootschappen te verzamelen en die aan te bieden aan de verantwoordelijke bewindvoerders. Hiervoor is steun gekomen uit de volle breedte van kerkelijk Nederland. Vanuit de Quakers hebben de schrijvers van de maandvergaderingen deze oproep ondertekend. De initiatiefnemers van deze actie versturen een wekelijkse nieuwsbrief om een ieder op de hoogte te houden van alles wat er speelt omtrent dit onderwerp. Elke nieuwsbrief eindigt met een gebed dat in de eigen kerk gebruikt kan worden.
Het ‘gebed van de week’ van eind mei is opgesteld door de schrijver van de Haagse Maandvergadering. Door het delen van deze tekst willen we uiting geven aan onze verbondenheid met vele andere gelovigen en een heel klein steentje bijdragen aan een gezamenlijke inspanning voor de vluchtelingen in Griekenland. Hieronder het gebed uit Weekbericht 37 Vluchtelingen van Lesbos;

Zondagochtend 

Het is zondagochtend en ik zit op de bank. 
Via Zoom aangesloten bij een Quakerbijeenkomst. 
Op afstand maar toch met elkaar verbonden. 
Warm, comfortabel en veilig. 
En in de stilte waarin wij Gods leiding zoeken, malen de woorden van een lied door mijn hoofd;
“Er spoelen mensen aan…” 
 
2016 was het toen Kiki Schippers met dit lied de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied won. 
Vijf jaar later zijn we nu, vijf jaar… en nog steeds is dit lied actueel. 
Hoe dan God? 
In hemelsnaam, hoe dan? 

Wij zien toch de ellende van onze medemensen? 
Wij zien toch hun nood, hun honger, hun angst, hun wanhoop? 
Hoe is de mensheid zo ver afgedwaald van uw ideaal God? 
Hoe is naastenliefde een mooi, hypothetisch streven geworden in plaats van dagelijkse werkelijkheid? 
 
En wat voel ik mij dan klein. 
Ik ben maar één mens, een simpel mens. 
Ik ben geen minister-president of miljonair, wiens invloed ver reikt. 
En zelfs al zou ik al mijn spaargeld geven of jaren van mijn leven, dan nog zou het een druppel op een gloeiende plaat zijn. 
 
De woorden van het lied snijden door mijn ziel en in de stilte zoek ik uw Liefde. 
Help mij toch om mijn medemensen te helpen, mijn broeders en zusters die alleen geen kans maken. 
Help mij toch om een verschil te kunnen maken, voor hen die nauwelijks nog hoop hebben. 
Help mij toch om moed te houden, om niet op te geven, om niet te denken dat er geen beginnen aan is. 
 
God, ik bid u, laat uw Liefde stromen door mijn handen. 
Uw Liefde spreken door de woorden uit mijn mond. 
Laat uw Liefde mijn voeten daar leiden waar uw werk gedaan moet worden. 
Laat uw Liefde mijn inspiratie zijn voor elke beslissing die ik maak en elke actie die ik onderneem. 
En help mij God, om in de waan van de dag en in het lawaai van ons leven, toch uw innerlijke leiding te horen en er gevolg aan te geven. 
 
Want dan weet ik dat er hoop is. 
Dat wanneer wij leren te leven vanuit uw Liefde, er toekomst is. 
En ik bid u God, om bij een ieder van ons te zijn en om onze harten te openen voor uw Liefde, zodat wij samen bouwen aan een toekomst waarin geen enkel mens ooit meer zijn toevlucht hoeft te zoeken tot een gevaarlijke reis in een gammel bootje voor een menswaardig bestaan. 

Anneke Spreij
  

Posted on

BALANS 31-12-2020 VVQREA

Activa – BezittingenOpmerkingenPassiva – Vermogen
Liquiditeiten 
ASN Sparen zakelijk € 24.530,81Liquiditeiten (in kas)€156.592,10
ASN Sparen zakelijk€ 50.321,94Deposito’s (vast)€140.091,77
TRIODOS Zakenrekening€ 14.263,54Effecten (fluctuerend)€179.466,54
TRIODOS Rendementsrekening€ 34.990,00Saldo 31-12-2019€476.150,41
Deposito’sLiquiditeiten (in kas)€ 124.106,29
Triodos Depositorekening€ 25.000,00
4.25% 09-05-2021
Deposito’s (vast)€ 120.091,77
ASN Depositorekening€ 20.000,003.8% 12-10-2021Effecten (fluctuerend)
ASN Depositorekening€ 20.000,003.8% 11-08-2022Saldo 31-12-2020€469.779,40
ASN Depositorekening€ 25.000,003.2% 20-09-2023
Participaties Oikocredit Rekening B-534201€ 30.091,77
Negatief saldo 2020-€ 6.371,01
Effecten
ASN Beleggingsrekening€ 85.042,38Waarvan 97,07 liquide
Triodos beleggingsrekening€ 10.120,40
Triodos beleggingsrekening€ 130.418,56
Algemene reserve/ werkkapitaal€389.779,40
Specifieke reserve / overeenkomst QCEA€80,000
€ 389.779,40
Eindbalans V.V.Q.R.E.A. 31-12-2020€ 469.779,40Beginbalans V.V.Q.R.E.A. 01-01-2021€ 469.779,40

Kascontrole, datum en plaats: Dick Meijaard, Amsterdam. Saskia Kühlmann, Den Haag. 1-7 maart 2021 telefonisch en E-mail ivm Covid

Posted on

Resultatenrekening 2020 VVQREA

Inkomsten2020OpmerkingenUITGAVEN2020Opmerkingen
Kontributies € 1.157,00 Incl. nabetalingen 2019Bijdrage aan QCEA 2020
 €32.500,00 
Donaties € 710,00 Kosten VVQREA € 571,17 Ledenverg. , Reiskosten
Afschrijvingen, K.v.K.
Bijdrage NL Jaarvergadering€ 4.200,00 Kosten beleggen € 175,98 ASN beleggingsrek.
Rente€ 15,91 

€ 11,12
Rente 2019, Ontv. 2020

Rente 2019, Ontv. 2020
Kosten vereniging€ 197,95 Triodos Verenigingsrek.
Rente Deposito
Rente Deposito
Rente Deposito
Rente Deposito
Rente Deposito
€ 800,00 
 € 1.062,50 
 € 760,00 
 € 760,00 
 € 800,00 

Vervallen 21-04-2020
4.25% 09-05-2021
3.8% 12-10-2021
3.8% 11-08-2022
3.2% 20-09-2023
Kosten beleggen€ 293,90 Triodos Belegg. Rek.
ASN beleggingsrekening € 13.204,29 Waarde vermeerdering
en herbelegging
Ingehouden dividend 2020 € 257,35 Terugvordering in 2021
Triodos beleggingsrekening€ 120,48 Waarde vermeerdering
Triodos beleggingsrekening€ 3.684,04 Waarde vermeerdering
en herbelegging
Participaties Oikokrediet € –   Geen dividend in 2020
Terugontvangen van
belastingdienst
 € 340,00 Dividend 2019

Totaal inkomsten 2020:
 € 27.625,34 
Negatief saldo Balans 2020€ 6.371,01 
Totaal: €33.996,35 Totaal uitgaven 2020: €33.996,35 
Posted on