Religieus Genootschap der Vrienden

Vluchtelingen even onderdak geven

Omdat er al enkele Quakers zijn die aan Takecerbnb mee doen hierbij wat informatie over dit waardevolle initiatief.

Op dit moment wachten duizenden vluchtelingen met een verblijfsvergunning in het asielzoekerscentrum op een woning. Takecarebnb maakt het mogelijk dat zij tijdelijk bij een gastgezin logeren. Heb jij een kamer over? Voor gast- gezinnen is de logeerperiode een bijzondere ervaring. De gast blijft minimaal twee weken en maximaal drie maanden logeren. Je geeft je gast een warm welkom en een positieve start in Nederland.

Heb je belangstelling om gastgezin te worden voor een vluchteling? Als je je hebt aangemeld bij Takecarebnb zorgen wij voor een matchmaker. Onze vrijwilligers noemen we ‘matchmakers’, dit is een team van mensen die zoekt naar de juiste ‘match’. De matchmaker neemt contact met je op, no- digt je uit voor een intakegesprek en vult samen met jou het intakeformulier aan. Zo kunnen we je persoonlijke situatie, je voorkeuren en je verwachtin- gen in beeld brengen.

Op basis van je antwoorden stellen wij een profiel op en kunnen we op zoek gaan naar een geschikte gast. Vervolgens doet de matchmaker een voorstel voor een ontmoeting. Als de ontmoeting goed verloopt en er een klik is tus- sen jou en de gast, wordt er een afspraak gemaakt om een weekend op proef te komen logeren. Pas als dat weekend samen goed bevalt, start een logeer- periode van drie maanden.

Je kan je gast stimuleren zich op te geven voor een ‘Taalmaatje’ (een initia- tief van Vluchtelingenwerk); je kan je gast helpen een geschikte kerk, moskee of sportvereniging te vinden. Of samen met je gast uitzoeken wat voor activiteiten er in jouw regio voor vluchtelingen worden georganiseerd, waar je gast zich bij aan zou kunnen sluiten. Neem eventueel contact op met je contactpersoon (matchmaker) voor tips.

Posted on

Vergeving

Uit: Boek van vergeving, Een gids van wond naar verwondering blz 68 door Willem Glaudemans

Vergeving brengt vrijheid,
De bevrijding van je oordelen
En je idee van schuld.

Vergeving brengt vrede,
De innerlijke rust van een denkgeest,
Die liefde hervonden heeft.

Vergeving brengt vreugde,
Het diepe geluk van wie zichzelf gevonden heeft.

Vergeving brengt

Posted on

De 4 deuren naar de Stille Samenkomst – vervolg

Door William Taber Pendle Hill Pamphlet 306 Vertaling Frieda Oudakker

De tweede deur de deur naar binnen

Misschien ben je wel eens als eerste vroeg in de ruimte van de bijeenkomst gekomen. En heb je, hoewel het nog geen tijd was, ervaren dat er al een Te- genwoordigheid in de kamer was.
Wanneer begint de Wijdingssamenkomst feitelijk?

Een hint in die richting kreeg ik toen ik in een Trappistenklooster met een monnik naar de kapel liep.
Terwijl we gezellig liepen te praten zag ik ineens in zijn ogen dat een deel van hem al in de kapel was, bezig met de eredienst die nog niet eens begon- nen was.

Hierna beschrijft William Taber dat de meeting feitelijk begint als we door ‘de deur ervoor‘ gaan, waarover we in de vorige Vriendenkring konden le- zen. Bijvoorbeeld als we de bijeenkomst voor ons zien, als we in de Stroom stappen, als we Vrienden in gedachten nemen, of in welke vorm dan ook. Geëigende momenten daarvoor kunnen de avond ervoor zijn, of bij het wak- ker worden op zondagochtend. Door de hele Quaker geschiedenis heen werd vaak aan Vrienden gevraagd tijd te nemen om hier bewust aandacht aan te besteden.

Het letterlijk door de deur naar binnen stappen voor de wijdingssamenkomst kan een fysiek gebed worden als lichaam, geest en spirituele zintuigen af- stemming zoeken op de Stroom, terwijl we naar onze plaats lopen. We installeren ons op onze stoel, ontspannen maar niet onderuitgezakt. We zijn klaar om naar binnen te gaan – in te keren en te centreren.

Op dit punt hebben vrijwel alle religieuze tradities openingsrituelen ontwik- keld. Zij helpen deelnemers de overgang te maken van de gewone bewustzijnstoestand naar het ruimere bewustzijn van de eredienst. De eerste minuten van onze wijdingssamenkomst kunnen erg gewoontjes en kleurloos lijken. Totdat we ons realiseren dat wij de inzet van iedere deelnemer nodig hebben om te komen tot eenzelfde liefdevolle gerichte aandacht, die ons leidt van het ene bewustzijnsniveau naar het andere. Er is geen dominee of priester die het werk voor ons doet.

Er zijn veel verschillen in hoe ieder van ons dat pleegt te doen. Daar zijn 3 duidelijke kwaliteiten voor nodig:

 • •..  een diep verlangen naar het ervaren van Gods Tegenwoordigheid
 • •..  focus. Met welke techniek dan ook -of het ontbreken daarvan- de ope- ning van de bijeenkomst vraagt een alert gerichte aandacht op die Tegenwoordigheid.
 • •..  vertrouwen, een synoniem voor geloof. Het vertrouwen om alles los te laten en ons moedig over te geven aan de diepe Stroom van het Levende Water. Hier volgen enkele benaderingen van dit moment van naar binnengaan en centreren. Niemand gebruikt ze allemaal en misschien zijn er nog wel meer dan deze:
  1. Herinner je dat je altijd al in die Tegenwoordigheid bént. Nu zoek je een manier om met je hele zijn te komen tot bewustzijn ván en har- monie mét die eeuwige, liefdevolle en transformerende Tegenwoordigheid.
  2. Veel mensen beginnen met hun lichaam in een rustgevende positie te brengen. In een houding die langere tijd volgehouden kan worden en waarin een goede ademhaling mogelijk is. Voor de meeste mensen betekent dit: voeten plat op de grond, handen in de schoot, een rechte rug en de ogen gesloten of ontspannen open. Sommigen bereiken dit door als-in-gebed ieder deel van hun lichaam beurte- lings te ontspannen. Van beneden naar boven, of andersom.
  3. Sommigen herhalen langzaam het onze vader een aantal keer. Iedere zin ervarend en doorvorsend, als een manier om dieper in contact met de Tegenwoordigheid te komen. Je kunt ook andere inspirerende teksten herhalen, zoals psalm 23 ‘De Heer is mijn Herder’.
  4. Een mantra zeggen, d.w.z. één of meer betekenisvolle woorden voor je zelf herhalen. Op iedere ademhaling kun je in gedachten een paar woorden zeggen die je herinneren aan de Tegenwoordigheid.
  5. Een spontaan vrij gebed kan helpen.
  6. Bidden voor de personen die aanwezig zijn.
  7. Het gebruik van mentale beelden zoals:
   – jezelf zien in de Stroom die al vanaf het begin van de schepping aan- wezig is en ons allemaal omvat
   – jezelf doordrenkt zien van de transformerende liefde van God
   – visualiseer hoe de liefde stroomt naar iedereen in de kring. Daarna verbind je alle deelnemers met elkaar en met God
   – Jezus Christus of een ander aspect van het Goddelijke zien, misschien als een licht dat de hele ruimte vult, of dat zich richt op iemand met een speciale behoefte
   -zie jezelf als de centrale figuur in een bijbel verhaal. Doorleef het hele verhaal. Welke nieuwe blik krijg je hierdoor op de boodschap van Jezus voor jouw leven?
  8. Andere Vrienden worden zich eenvoudig bewust van de Stille Aanwezigheid in de ruimte en gaan daar woordeloos in op.
 • Samenvattend: voor sommigen zijn focus en concentratie de ingang en voor anderen een ontspannen toelaten van contact met de Geest. Toch lijkt het de combinatie van ontspannen én gefocust zijn, die de weg wijst naar het veranderde bewustzijn van ‘de deur naar binnen’.

NB. 1 Al deze suggesties laten het klinken alsof we iets moeten dóen. Alsof het allemaal van óns afhangt. Maar de meeste mensen merken dat het verlangen volledig aanwezig te zijn én de les om te ontspannen in plaats van krampachtig het juiste te willen doen, veel belangrijker zijn dan al deze technieken. Voor sommige ervaren Vrienden wordt het passeren van de deur naar binnen relatief simpel. Ze gaan eenvoudig zitten, staan lichaam en geest toe om tegelijk ontspannen én alert te zijn en sluiten of ontspannen hun ogen. Dan zijn ze al gauw daar, gewoon omdat ze er al zo vaak geweest zijn. En omdat hun verlangen daar wéér te zijn zo groot is.

NB. 2 Soms hebben we een aantal moeilijke samenkomsten, omdat het hoofd zo vol afleiding is geweest dat we de Levende Aanwezigheid totaal niet op de gebruikelijke manier gevoeld hebben. Dan kunnen we ons afvragen of we ooit nog wel daar zullen komen. Spirituele leraren vertellen dat dit momenten kunnen zijn dat God heel dichtbij is. Als we, iedere keer dat we merken dat we afgeleid zijn, weer zachtmoedig terugkeren naar God, kunnen we juist een grote spirituele groei doormaken. Na in vertrouwen door veel van zulke bijeenkomsten heen gegaan te zijn, realiseren we ons geleidelijk dat de werkelijkheid van Gods doorgaande transformerende werk binnen in ons steeds duidelijker wordt. We kunnen ons bewust worden van een nieuwe stevigheid, kalmte en gecenterd zijn, als een soort grondtoon in ons dagelijks leven.

Posted on