Religieus Genootschap der Vrienden

Berichtenblad april

 BERICHTENBLAD april 2020 

INHOUD 

• Agenda 

• Links 

• Ledenpagina website Genootschap 

• Nieuwe emailadressen 

• Digitale Wijdingssamenkomsten 

• Minuten van de Haagse Maandvergadering op 8 maart 2020 

• Minuten van de Noordoost Nederland Maandvergadering op 26 maart 2020 

• Minuten van de Commissie Huizenbeheer op 20 april 2020 (via een videoverbinding) 

• Minuten van de Haagse Maandvergadering op 23 april 2020 

• Minuten van de Landelijke Commissie op 24 april 2020 via Skype 

• Oproep aan het kabinet: toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht 

• Drie mooie momenten in de Oecumene 

• Oproep VN tot wereldwijde wapenstilstand 

AGENDA 

1-2 mei 2020 FWCC-EMES Annual Meeting (online) 

15 mei 2020 Financieel Beraad (online; uitnodiging volgt) 

16 mei 2020 en 6 juni 2020 Online bijeenkomsten over “Wat betekent het om Quaker te zijn” (nadere 

informatie volgt) 

19 juli 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Deventer of per Skype 

6 september 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam of per Skype 

September-oktober Algemene Vergadering (datum vastgesteld in juli) 

8 november 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen of per Skype 

LINKS 

Onze eigen website https://quakers.nu 
QCEA www.qcea.org 
FWCC-EMES www.fwccemes.org 
FWCC World Office www.fwcc.world 
Friends House Moscow www.friendshousemoscow.org 
Woodbrooke www.woodbrooke.org.uk 
QUNO www.quno.org 
EMEYF www.willyandpenn.com 
Eurosatory / Stop Fuelling War https://stopfuellingwar.org/en 
Coalition for Work with Psychotrauma and Peace www.cwwpp.org 

Ledenpagina website Genootschap 

Op de nieuwe website van het Genootschap is een pagina toegevoegd die allen toegankelijk is voor leden van het Genootschap. Op deze pagina vinden jullie het Berichtenblad met minuten van maandvergaderingen en commissies, de laatste Ledenlijst, persoonlijke berichten en andere informatie voor leden. 

Je komt op de ledenpagina door op https://quakers.nu te klikken, vervolgens op Ledenpagina te klikken. Om die pagina te kunnen lezen heb je wel een wachtwoord nodig: GeorgeFox! 

Nieuwe emailadressen 

Geertje Kerstholt g.kerstholt@ziggo.nl 
Marie-José mjlwouters@gmail.com (c 

Digitale Wijdingssamenkomsten 

Elke zondag kunnen jullie met onderstaande gegevens deelnemen aan de Stille Samenkomst via Webex, van van10:30 tot 12:00 
Deelnemen via telefoon: 020-721-9836 
Vergaderingsnummer (toegangscode): 627 948 933 
Wachtwoord voor vergadering: 601652 

Heb je hulp nodig? Ga naar http://help.webex.com Deelnemen aan vergadering 


Woodbrooke organiseert ook dagelijks Online meeting for worship, samen met FWCC-EMES. Details zijn te vinden op: www.woodbrooke.org.uk/worship 
Minuten van de Haagse Maandvergadering op 8 maart 2020 
Aanwezig: Anneke Spreij (schrijver), Carine Philipse (t/m 2020/12), Inge Herrebout, Michael van Aacken, Miranda Muller, Frits Nieuwerth – van den Akker, Marielke Nieuwerth – van den Akker, Peter van Leeuwen (t/m 2020/17), Vivian Barty-Taylor, Willem Furnée en Wim Nusselder (minuten-schrijver) 
Afwezig met bericht: Adriaan Peters, Aminata Gregory, Erik Dries, Geertje Kerstholt en Saskia Kühlmann 
Minuut 2020/09 Inleiding 
De schrijver leidt de zakenvergadering in met “Being transformed”, de boodschap die Huw Still (York Area Meeting) uitsprak tijdens de Wereldbijeenkomst in Peru zoals gepubliceerd in The Friend van 19/2/2016. 
Getransformeerd worden Toen ik hier aankwam, voelde ik me op mijn gemak in mijn geloof. Ik voelde me comfortabel bij mijn twijfels. Ik voelde dat er iets speciaals was in een wijdingssamenkomst, maar ik had nooit geweten wat het precies was. Ik wist niet goed hoe ik het moest beschrijven of begrijpen. En ik accepteerde dat. Ik ben hier uitgedaagd. Het is een liefdevolle uitdaging maar desondanks een hele grote uitdaging. Ik ben uitgedaagd om niet tevreden te zijn met mijn twijfel, maar om ermee te worstelen. Om niet rustig te accepteren dat ik het niet begrijp, maar om te streven naar een nieuw begrip van het onkenbare. Ik ben geroepen om de wijdingssamenkomst te ervaren in een staat van Heilig Ongemak. En het was moeilijk. Wanneer je getransformeerd wordt, heb je geen controle. Je kan niet zeggen waarin je getransformeerd wordt. Je kunt niet zeggen ‘verander dit deel van mij, maar laat dat maar. Maak me zus, maar niet zo’. De zekerheid van wat is geweest is verdwenen. En je wacht af om te zien hoe je zal worden veranderd. En nu ik verder ga – in deze bijeenkomst en daarbuiten – weet ik niet waar of hoe deze transformatie zal eindigen omdat het niet mijn keuze is. Ik heb er geen controle over. 
Minuut 2020/10 Agenda 
We spreken aan de hand van de volgende agenda: 1. Stilte en inleidende tekst 2. Wel en wee van v&Vrienden en zorg voor elkaar 3. Jaarverslag 2019 van de maandvergadering 4. Evaluatie semi-geprogrammeerde 
wijdingsbijeenkomst 23/2 5. Ingekomen post 6. Financiën van de maandvergadering 7. Betrokkenheid van de HMV bij de toekomst van Stadhouderslaan 8 8. Resultaten enquête digitale communicatie 9. Stilte en sluiting 
Minuut 2020/11 Jaarverslag 2019 
We stellen het jaarverslag vast zoals in concept voorgelegd met een paar kleine aanpassingen. 
Minuut 2020/12 Evaluatie semi-geprogrammeerde wijdingsbijeenkomst 23/2 
We horen de ervaringen in en reflecties op de semi-geprogrammeerde wijdingsbijeenkomst die we hielden op 23 februari. We ervaren het als uitdagend om in inclusiviteit te zoeken naar goddelijke leiding. We besluiten tot een volgend experiment. Carine en Willem zullen daar invulling aan geven. 
Minuut 2020/13 Vrijzinnige Zomerontmoeting over Eurosatory & Quakers 
We vragen Erik om een bijeenkomst te organiseren in het kader van de Vrijzinnige Zomerontmoetingen over zijn ervaringen bij Eurosatory. We stellen daarbij een Quakerperspectief op prijs, zo nodig met inbreng van ook een andere Vriend. 
Minuut 2020/14 Bijeenkomst met PBI 
We vragen Johannes contact op te nemen met Peace Brigades International naar aanleiding van hun e-mail. Misschien kunnen ze een keer na een wijdingsbijeenkomst in het najaar hun verhaal met ons delen? We kunnen ook andere v&Vrienden uitnodigen uit de rest van het land die zich betrokken voelen bij PBI en aanverwante organisaties. 
Minuut 2020/15 ALV Aandachtscentrum 12/3 
We ontvingen een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van het Aandachtscentrum in Den Haag op donderdag 12 maart. Vivian zal ons daar vertegenwoordigen. 
Minuut 2020/16 Financiën van de maandvergadering 
We stellen de jaarrekening 2019 zoals voorgelegd vast onder voorbehoud van kascontrole. We stellen de begroting 2020 zoals voorgelegd voorlopig vast. We willen graag zichtbaar maken dat we impliciet doneren aan Extinction Rebellion door onze ruimte gratis ter beschikking te stellen. We constateren dat we een rijke maandvergadering zijn en bespreken een aantal opties voor wat we zouden kunnen doen met ons vermogen. We komen hier in een volgende zakenvergadering op terug. 
Minuut 2020/17 Digitale toegang tot tijdschriften 
Marielke onderzoekt de mogelijkheden om digitaal toegang te krijgen tot tijdschriften als The Friend en Friends Journal waarvan we de papieren versies te weinig lezen. 
Minuut 2020/18 Klankbordgroep toekomst Stadhouderslaan 8 
Frits heeft behoefte aan een klankbordgroep om samen na te denken over een visie op de toekomst van Stadhouderslaan 8. Michael en Willem zijn bereid om daaraan bij te dragen. Wie daarnaast input wil leveren kan die sturen naar Frits. 
Minuten van de Noordoost Nederland Maandvergadering op 26 maart 2020 
Alle leden van de NON hebben ingestemd. 
Minuut 2020/10 Noodoproep De Poort 
Naar aanleiding van de noodoproep van de Stichting De Poort- Centrum voor Spiritualiteit dat de door de Corona crisis wegvallende inkomsten het voortbestaan van De Poort bedreigt, besluiten wij voor de Stille Samenkomsten die wij in deze crisistijd niet op deze plek kunnen houden de huur door te blijven betalen en bovendien een extra gift van 100 Euro over te maken. 
Overeenkomstig het voorstel van onze penningmeester zal dat laatste bedrag leiden tot een hoger nadelig saldo op onze begroting voor 2020. 
Voorts moedigen wij individuele Vrienden aan om ook zelf een bijdrage aan De Poort over te maken o.v.v. extra gift vanwege noodoproep
Minuten van de Commissie Huizenbeheer op 20 april 2020 (via een videoverbinding) 
Aanwezig: Frits Nieuwerth-van den Akker, Jan de Winter en Marianne IJspeert (schrijver) 
Minuut 20-06: Verhuur Stadhouderslaan 
Een van de kamers op de Stadhouderslaan komt binnenkort vrij. In verband met onze plannen voor groot onderhoud, besluiten wij de kamer zodanig te verhuren dat er geen sprake is van huurbescherming. 
20/07: Jaarverslag 2019 
Wij stellen het jaarverslag 2019 vast. 
Minuten van de online Haagse Maandvergadering op 23 april 2020 
Aanwezig: Adriaan Peters (t/m minuut 23), Aminata Gregory, Anneke Spreij (schrijver), Corien van Dorp, Erik Dries, Frits Nieuwerth – van den Akker, Michael van Aacken, Miranda Muller, Peter van Leeuwen, Saskia Kühlmann (t/m minuut 23), Vivian Barty-Taylor, Willem Furnée (t/m minuut 22), Wim Nusselder (minuten-schrijver) 
Afwezig met bericht: Carine Philipse, Inge Herrebout, Ineke Kruisinga en Geertje Kerstholt 
Minuut 2020-19 Inleiding 
De schrijver leidt de zakenvergadering in met een tekst uit een webinar over ‘het licht van Corona’: 
Sommige van de meest heilige inwijdingskamers en tempels zien er eng uit van buitenaf, maar zijn adembenemend mooi aan de binnenkant. Dit representeert de reis die de ziel moet maken om op een heilige plek aan te komen. Inwijdingen vragen ons dat we over de drempel stappen van de ene wereld of de ene staat van zijn naar de volgende. We worden gevraagd om aan te kijken wat ons bang maakt. We moeten bereid zijn het allemaal kwijt te raken om een nieuwe manier van zijn te kunnen creëren. Inwijdingen markeren de shift van de ene periode naar de volgende en kunnen plaatsvinden dankzij emotionele onrust, groot verlies, rouw of verwoesting. Maar het is door deze ogenschijnlijke uitdagingen dat ons hart openscheurt en dat onze ziel naar voren kan stappen. We nemen de heilige reis om te stappen in meer van wie we zijn en wat we hier kwamen doen. Het kan pijnlijk en eng zijn, maar als we de reis beginnen dan kunnen we meer onszelf worden dan ooit tevoren. 
Minuut 2020-20 Agenda 
We spreken aan de hand van de volgende agenda: 
– Stilte en inleidende tekst 
– ‘incheck-rondje’ en wel en wee overige v&Vrienden 
– Mededelingen (online FWCC-EMES vergadering 1 & 2 mei) 
– Kascontrole 2019 
– Lidmaatschapsverzoek Eoin Dubsky 
– Met elkaar in contact blijven in Corona-tijd 
– Jaarprogramma herevalueren n.a.v. Coronamaatregelen 
– Evaluatie digitale zakenvergadering 
– Stilte en sluiting 


Minuut 2020-21 Kascontrole 2019 
Op advies van de kascontrolecommissie (Aminata en Corien) besluiten we de penningmeester décharge te verlenen over het jaar 2019. 
Minuut 2020/21 Lidmaatschapsverzoek Eoin Dubsky 
We ontvingen een lidmaatschapsverzoek van Eoin Dubsky. We benoemen Peter en Vivian als Bezoekende Vrienden. Zij zullen met hem overleggen of dat online dan wel face-to-face plaats zal vinden. 
Minuut 2020/22 Contact in Corona-tijd 
We herinneren elkaar aan de wenselijkheid om in deze tijd vaker spontaan contact met elkaar te zoeken. Anneke zal iedereen opnieuw (en met name nieuwe attenders) wijzen op de mogelijkheid om zich met contactgegevens op de communicatielijst van de Haagse v&Vrienden te laten zetten en zal die vaker rondsturen. We hopen dat Carine 
mogelijkheden ziet om de lijst als geheel te monitoren, waarbij ze ook anderen in kan schakelen. We komen hier in de volgende zakenvergadering op terug. 
Minuut 2020/23 Online Hap-Stil-Snap bijeenkomsten 
We besluiten de Hap-Stil-Snap bijeenkomsten zo mogelijk online door te laten gaan zolang het niet wenselijk is om ze fysiek te houden. Dat geldt vooralsnog met name voor die van donderdag 14 mei. 
Minuten van de Landelijke Commissie op 24 april 2020 via Skype 
Aanwezig: Vivian Barty-Taylor, Erik Dries, Wils ’t Hart, Wim Nusselder, Sytse en Marlies Tjallingii, Hans Weening 
Afwezig met bericht: Els Ramaker 
De schrijver leest voor vanuit de stilte: Gedicht ‘een bijdrage tot de statistiek’ van Wislawa Szymborska (Vertaling: Gerard Rasch) Op elke honderd mensen zijn er tweeënvijftig die alles beter weten, onzeker van elke stap-bijna de hele rest, bereid om te helpen, als het niet te lang duurt- wel negenenveertig, de goedheid zelve, omdat ze niet anders kunnen – vier, nou, misschien vijf, in staat tot bewondering zonder afgunst- achttien, leven er in voortdurende angst, voor iemand of iets- zevenenzeventig, hebben er talent om gelukkig te zijn- ruim twintig, hoogstens, zijn als individu ongevaarlijk, maar slaan los in de massa- in elk geval de helft, zijn wreed, als de omstandigheden hen dwingen – hoeveel kun je beter niet weten, ook niet bij benadering, verstandig als het te laat is -niet veel meer dan voor het te laat is, willen er van het leven alleen dingen – veertig hoewel ik me hier liever vergis, duiken, een en al pijn, in elkaar, zonder lantaarn in het donker – drieëntachtig, vroeg of laat verdienen er medelijden – negenennegentig, zijn sterfelijk – honderd op de honderd. Een getal dat vooralsnog niet verandert. Minuut 2020 –18 Financieel Beraad en AV in 2020 
We houden 15 mei een online Financieel Beraad. We hopen in het najaar een ééndaagse AV te houden als de omstandigheden dat toelaten. 
Minuut 2020 -19 Samenhang bevorderen 
We bespraken het idee uit de najaarsvergadering om initiatieven te nemen die de samenhang bevorderen. 
We constateren dat we nu goede ervaringen hebben met de zondagse online bijeenkomsten. 
We willen deze ervaring gebruiken om elkaar één keer per maand online te ontmoeten rond het thema ‘wat betekent het om Quaker te zijn’. Marlies en Wim zullen hier het voortouw in nemen en op 16 mei de eerste sessie starten. 
Minuut 2020 –20 Communicatie 
We hebben gesproken over de samenhang tussen website, vriendenkring en facebookpagina en andere externe communicatie. Het gebruik van de nieuwe website laat ons nadenken over de interne communicatie ( secretariaat, maandvergaderingen, besloten ledenpagina) en de externe communicatie (op elkaar afgestemd zijn qua inhoud en vorm van website, vriendenkring en facebookpagina). 
Sytse, Vivian en Erik (“literatuurcommissie”) zullen zich richten op de externe communicatie. 
Vivian zal contact opnemen met de schrijvers van maandvergaderingen en commissies om meer afstemming over de interne communicatie te krijgen. 
Minuut 2020-21 Technische ondersteuning website 
We bespreken de technische ondersteuning van de website. We mandateren de websitecommissie en de penningmeester om tot een betere hosting van de website te komen. 
Minuut 2020-22 Secretariaatswerkzaamheden 
We besluiten dat de Schrijver van de AV, de schrijver van de LC en de penningmeester voorlopig samen de secretariaatswerkzaamheden op zich nemen, in afwachting van een definitief besluit hierover in de AV. 
Minuut 2020-23 Afvaardiging buitenlandse Jaarvergaderingen 
De volgende Vrienden zullen worden afgevaardigd naar de volgende jaarvergaderingen: 
Martine Kuipers: Duitse Jaarvergadering (22-25 oktober 2020) 
Erik Dries: Belgisch-Luxemburgse Jaarvergadering (9-11 oktober 2020) Belangrijke mededeling 
Willen jullie aub alle communicatie van commissies en maandvergaderingen óók naar het secretariaat sturen!!!!: 
secretariaat@dequakers.nl 
Pro memorie 
Data LC in 2020: 
19 juli Deventer (skype waarschijnlijk) 
6 september Amsterdam 
8 november Groningen 
Berichtenblad april 2020
Download
Posted on

Minuten LC Skype 24 april, 2020

 LC agenda 24 april 2020, van 09.00 – 12.00 uur, via Skype 

Aanwezig: Vivian Barty-Taylor, Erik Dries, Wils ’t Hart, Wim Nusselder, Sytse en Marlies Tjallingii, Hans Weening 

Afwezig met bericht: Els Ramaker 

De schrijver leest voor vanuit de stilte: Gedicht ‘een bijdrage tot de statistiek’ van Wislawa Szymborska (Vertaling: Gerard Rasch) 

Op elke honderd mensen zijn er tweeënvijftig die alles beter weten, onzeker van elke stap-bijna de hele rest, bereid om te helpen, als het niet te lang duurt- wel negenenveertig, de goedheid zelve, omdat ze niet anders kunnen – vier, nou, misschien vijf, in staat tot bewondering zonder afgunst- achttien, leven er in voortdurende angst, voor iemand of iets- zevenenzeventig, hebben er talent om gelukkig te zijn- ruim twintig, hoogstens, zijn als individu ongevaarlijk, maar slaan los in de massa- in elk geval de helft, zijn wreed, als de omstandigheden hen dwingen – hoeveel kun je beter niet weten, ook niet bij benadering, verstandig als het te laat is -niet veel meer dan voor het te laat is, willen er van het leven alleen dingen – veertig hoewel ik me hier liever vergis, duiken, een en al pijn, in elkaar, zonder lantaarn in het donker – drieëntachtig, vroeg of laat verdienen er medelijden – negenennegentig, zijn sterfelijk – honderd op de honderd. Een getal dat vooralsnog niet verandert. 

Minuut 2020 –18 Financieel Beraad en AV in 2020 

We houden 15 mei een online Financieel Beraad. We hopen in het najaar een ééndaagse AV te houden als de omstandigheden dat toelaten. 

Minuut 2020 -19 Samenhang bevorderen 

We bespraken het idee uit de najaarsvergadering om initiatieven te nemen die de samenhang bevorderen. 

We constateren dat we nu goede ervaringen hebben met de zondagse online bijeenkomsten. 

We willen deze ervaring gebruiken om elkaar één keer per maand online te ontmoeten rond het thema ‘wat betekent het om Quaker te zijn’. Marlies en Wim zullen hier het voortouw in nemen en op 16 mei de eerste sessie starten. 

Minuut 2020 –20 Communicatie 

We hebben gesproken over de samenhang tussen website, vriendenkring en facebookpagina en andere externe communicatie. Het gebruik van de nieuwe website laat ons nadenken over de interne communicatie ( secretariaat, maandvergaderingen, besloten ledenpagina) en de externe communicatie (op elkaar afgestemd zijn qua inhoud en vorm van website, vriendenkring en facebookpagina). 

Sytse, Vivian en Erik (“literatuurcommissie”) zullen zich richten op de externe communicatie. 

Vivian zal contact opnemen met de schrijvers van maandvergaderingen en commissies om meer afstemming over de interne communicatie te krijgen. 

Minuut 2020-21 Technische ondersteuning website 

We bespreken de technische ondersteuning van de website. We mandateren de websitecommissie en de penningmeester om tot een betere hosting van de website te komen. 

Minuut 2020-22 Secretariaatswerkzaamheden 

We besluiten dat de Schrijver van de AV, de schrijver van de LC en de penningmeester voorlopig samen de secretariaatswerkzaamheden op zich nemen, in afwachting van een definitief besluit hierover in de AV. 

Minuut 2020-23 Afvaardiging buitenlandse Jaarvergaderingen 

De volgende Vrienden zullen worden afgevaardigd naar de volgende jaarvergaderingen: 

Martine Kuipers: Duitse Jaarvergadering (22-25 oktober 2020) 

Erik Dries: Belgisch-Luxemburgse Jaarvergadering (9-11 oktober 2020) Belangrijke mededeling 
Willen jullie aub alle communicatie van commissies en maandvergaderingen óók naar het secretariaat sturen!!!!:  secretariaat@dequakers.nl 
Pro memorie 
Data Lc in 2020: 19 juli Deventer (skype waarschijnlijk); 6 september Amsterdam; 8 november Groningen 
Posted on

Berichtenblad maart 2020

 INHOUD 

 • • Agenda 
 • • Links 
 • • Digitale Wijdingssamenkomsten 
 • • Minuten van Financiële Commissie op 18 februari 2020 in Amsterdam 
 • • Minuten van Zakenvergadering Noordoost Nederlandse Maandvergadering op 23 februari 2020 in Groningen 
 • • Minuten van het Quaker Hulpfonds op 8 maart 2020 
 • • Ingelaste skypebijeenkomst LC en deel van VCAV over de AV 2020 op 16 maart 2020 
 • • Voorzet agenda Landelijke Commissie op 26 april 2020 (per Skype) 
 • • Brief van schrijver FWCC over afscheid Gretchen Castle 
 • • Recruitment Programme Assistants QUNO Geneva 

AGENDA 

19 juli 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Deventer 

6 september 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam 

8 november 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen 

Digitale Wijdingssamenkomsten 

Beste V/vrienden, 

Zoals jullie waarschijnlijk inmiddels wel begrepen hebben, zijn naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van het RIVM en de overheid rondom het coronavirus de wijdingssamenkomsten in ieder geval t/m zondag 5 april afgelast (wellicht zelfs langer). In deze periode zal er wel elke zondag van 10:30-11:30 de mogelijkheid zijn om deel te nemen aan een digitale wijdingssamenkomst, zowel via het internet (WebEx link hieronder) als via de telefoon (020-7219836, daarna vergadernummer en wachtwoord intoetsen, zie hieronder). Zie bijlage voor meer instructies, in word en pdf (met dank aan Mieke). 

Zondag 15 maart zijn een tiental Quakers al telefonisch bijeengekomen, en dit was een inspirerende bijeenkomst en werd erg gewaardeerd. Afgelopen zondag, 22 maart, waren we met 25 Quakers ingebeld/ingelogd en zochten samen naar inspiratie en verdieping vanuit onze verbinding in Stilte. Het was fijn om elkaar zo te ‘treffen’ en met elkaar te kunnen delen. 

Omdat dit natuurlijk voor ons allen wennen zal zijn, hierbij wat tips om het online samenkomen tot zo plezierig mogelijk te laten verlopen: 

 • • Mieke van Opheusden is telefonisch bereikbaar mochten het niet inbellen niet lukken: 0641311974. 
 • • Frits of Marielke zal vanaf 10:20 beschikbaar zijn en zal om 10:30 aankondigen dat we met de Wijdingssamenkomst beginnen, en rond 11:30 iedereen bedanken voor hun deelname. Daarna zal ze de deelnemers vragen één voor één hun naam te zeggen en te delen wat er niet in de Wijdingssamenkomst gedeeld is. Rond 11:45 zullen we afscheid nemen van elkaar. 
 • • Het is niet nodig om iets te zeggen bij ‘binnenkomst’, net als bij een gewone bijeenkomst mag je stilletjes aansluiten. De overige deelnemers zullen een zacht geluidje horen als er een nieuwe deelnemer binnenkomt (en dit eventueel op hun scherm kunnen zien). 
 • • Mijn ervaring is, dat een beetje achtergrond geluid fijn is, de vogels die hier buiten zingen, een deur die ergens dicht gaat, een kinder geluidje. We aanbidden tenslotte niet de Stilte (afwezigheid van geluid) maar komen samen om ons open te stellen voor stille inkeer en de inspiratie/Leiding die hieruit voortkomt. Indien je veel/luid achtergrond geluid hebt, kun je overwegen je mobiele telefoon op ‘dempen’ (mute) te zetten. 
 • • Indien je je geroepen voelt iets met de groep te delen, dan neem je het woord (denk eraan dat je dan eventueel ‘dempen’ weer tijdelijk uit zou moeten zetten). Het zou kunnen dat iemand anders toevallig op hetzelfde moment begint te spreken, als je dit hoort, kun je wellicht de ander uit laten spreken en overwegen of jouw bijdrage later nog steeds gedeeld wil worden. (Net als tijdens onze gebruikelijke Quaker diensten, is het niet de bedoeling dat we op elkaar’s bijdragen reageren of in discussie gaan) 

Dit is een begin, het kan altijd meer of anders, maar we willen het zo simpel houden dat eenieder die deel zou willen nemen, dit ook kan. 

Laten we met elkaar uit proberen wat voor ons fijn werkt en wat minder goed werkt. We kunnen gedurende de weken evalueren of we iets zouden kunnen verbeteren. 

Wij hopen velen van jullie (weer) te horen op zondag. 

Sterkte en gezondheid voor jullie allemaal in deze bijzondere tijden! Met Vriendengroet, 

Mieke, Frits en Marielke 

Op de aangegeven tijd kunt u met onderstaande gegevens deelnemen aan de Webex-vergadering: 

Gebeurt elke zondag met ingang van zondag 22 maart 2020 tot zondag 28 juni 2020 van10:30 tot 12:00, (tijdzone UTC+01:00: Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen) 

Deelnemen via telefoon 

Tik om in te bellen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 

020-721-9836 

Vergaderingsnummer (toegangscode): 627 948 933 

Wachtwoord voor vergadering: 601652 

Heb je hulp nodig? Ga naar http://help.webex.com Deelnemen aan vergadering 

Minuten van Financiële Commissie op 18 februari 2020 in Amsterdam 

De commissie bestaat uit twee personen; Lucas de Groot en Hennie Jansen. Ze kwam samen met Jan de Winter (Huizencommissie) en Hans Weening (Penningmeester v/h Genootschap) voor de kascontrole op 18-2-2020 te Amsterdam. 

Minuut 2020-3 

We hebben als Kascommissie voor het Genootschap de resultatenrekening en balans van de Commissie Huizenbeheer gecontroleerd. Van één post op de balans, de Triodos spaarrekening a 33.000 euro hebben we geen afschrift gezien. Dit zal alsnog overlegd worden tijdens het financieel beraad op 4 april 2020. 

Minuut 2020-4 

Vanwege de forse waardestijging van de huizen vragen wij ons af of de verzekeringen van de huizen al dan niet, c.q. voldoende geïndexeerd zijn. Jan de Winter zal ons daarover nader inlichten. Daarnaast kwam ook nog aan de orde het achterstallig onderhoud van de beide huizen, de huurders, en de stand van zaken betreffende al dan niet splitsing of verkoop. Wij verzoeken de Huizenkommissie details of voornemens toe te lichten in een schriftelijk, algemeen én financieel jaarverslag 2019. 

Nadat aan bovenstaande minuten voldaan is, voor of tijdens het financieel beraad 2020, adviseren wij de Algemene Vergadering van het Genootschap der Vrienden in Nederland de Penningmeesters van respectievelijk Huizencommissie en Genootschap decharge te verlenen over het boekjaar 2019. 

Minuten van Zakenvergadering Noordoost Nederlandse Maandvergadering op 23 februari 2020 in Groningen 

Aanwezig: Tineke Kappen, Martine Kuipers, Maryse Newnham, Hylkia Nieuwerth, 

Kees Nieuwerth (Schrijver), Peter Spreij, Wils ’t Hart, 

Irene Visser 

Verhinderd: Aaltje Stobbelaar, Michael de Wilde. 

Minuut 2020-1 Opening 

De schrijver opent deze zakenvergadering door voor te lezen uit Quaker Geloven en Werken , Overwegingen en Vragen 15: 

Neem je zo vaak je kunt deel aan de zakenvergaderingen? 

Ben je voldoende op de hoogte van onze gedisciplineerde manier van vergaderen om er aan bij te dragen? Neem je de tijd om je met hoofd en hart over moeilijke kwesties te beraden? 

Ben je bereid je eigen inzichten en verlangens naast die van anderen of zelfs opzij te zetten wanneer de weg die de vergadering gaat daarom vraagt? 

Als je zelf niet naar de vergadering kunt komen, wees er dan in gedachten bij. 

Minuut 2020-2 Resultatenrekening 2018 

Gehoord het verslag van de kascontrolecommissie (Maryse Newnham en Peter Spreij) keuren wij de resultatenrekening over 2019 goed onder dankzegging aan onze penningmeester Irene Visser. 

Hierbij verlenen wij de penningmeester decharge. 

Minuut 2020-3 Doper-Quaker gespreksgroep Stadskanaal

Wij besluiten een jaarlijkse bijdrage voor de Doper-Quaker gespreksgroep te Stadskanaal in onze begroting op te nemen. 

Minuut 2020-4 Begroting 2020 

Wij stellen – met een aantal kleine wijzigingen- de begroting 2020 vast. 

Minuut 2020-5 Bankrekening 

Wij besluiten onze ING rekening om te zetten in een rekening bij de TRIODOS-bank. 

Minuut 2020-6 Jaarverslag NON-Maandvergaderin 

Wij stellen het door de Schrijver opgestelde jaarverslag van de NON over2019 vast. 

Minuut 2020-7 V ertegenwoordiging in de Landelijke Commissie 

Maryse Newnham heeft ons verzocht ontheven te worden van haar taak als vertegenwoordiger in de Landelijke Commissie. Wij stemmen hier mee in. 

Minuut 2020-8 Functies binnen de NON 

Wij stellen het overzicht van de functies binnen de NON als volgt vast: 

Schrijver: Kees Nieuwerth 

Assistent Schrijver: Wils ‘t Hart 

Penningmeester: Peter Spreij 

LC Vertegenwoordiger: Vacature 

Contact de Poort: Tineke Kappen 

Commissie van Voordracht Genootschap: Hylkia Nieuwerth 

Vertegenwoordiger bij INLIA: Wils ’t Hart 

Corresponderend vertegenwoordiger 

bij RvK Stad Groningen: Kees Nieuwerth 

Versturen herinneringen aan 

Wijdingssamenkomsten, zakenvergaderingen 

en andere activiteiten van de NON MV: Kees Nieuwerth 

Minuut 2020-9 Vertegenwoordiging naar andere Jaarvergaderingen 

Wij dragen peter Spreij voor als vertegenwoordiger naar de Britse Jaarvergadering en Martine Kuipers als vertegenwoordiger naar de Duitse Jaarvergadering. 

Kees Nieuwerth 

Minuten van het Quaker Hulpfonds op 8 maart 2020 

Aanwezig: Sytse Tjallingii, Dick Meijaard 

Afwezig: Marie-José Wouters (wegens familieomstandigheden) 

Minuut 2020-4 

We besluiten de aanvraag voor een bijdrage aan de workshop van XR niet in te willigen omdat de aanvraag onvoldoende aan de criteria van het QHF voldoet. 

Minuut 2020-5 

We hebben een beslissingsmatrix opgesteld om aanvragen voor ondersteuning vanuit het QHF zo eerlijk en transparant mogelijk te kunnen beoordelen. De matrix is voor geïnteresseerden op aanvraag beschikbaar. 

Minuut 2020-6 

De projecten van het QHF zijn per werelddeel als volgt verdeeld onder de leden van het QHF: Azië – Marie-José Wouters, Midden-Oosten – Sytse Tjallingii, Afrika – Dick Meijaard, Europa – gezamenlijk. 

Minuut 2020-7 

We besluiten om in 2020 tot een maximum van € 2150,- de volgende bestemming te geven aan de giften en collectes voor Amary Playcenter uit 2019: Jeugdwerk Arab Educational Institute in Bethlehem. 

Schrijver van deze bijeenkomst, Dick Meijaard 

Ingelaste skypebijeenkomst LC en deel van VCAV over de AV 2020 op 16 maart 2020 

Aanwezig: Vivian Barty – Taylor, Erik Dries, Wils ’t Hart, Marlies en Sytse Tjallingii, Els Ramaker, Hans Weening, 

Minuut 2020-16 Afgelasting Algemene Vergadering 

We besluiten de AV 2020, die gehouden zou worden van 15 tot 17 mei 2020, af te gelasten vanwege het Corona-virus. De penningmeester zal contact opnemen met het hoofdkantoor van het Nivon over de annuleringskosten onder deze omstandigheden. 

Minuut 2020-17 Afgelasting Financieel Beraad 

We besluiten het Financieel Beraad, dat gehouden zou worden op 4 april 2020, tot nader orde uit te stellen. 

Voorzet agenda Landelijke Commissie op 26 april 2020 (per Skype) 

1. Afgevaardigden Duitse en België/ Luxemburg Jaarvergadering 

2. Samenvatting Voorstellen en initiatieven die ‘samenhang bevorderen’, om voor te leggen aan de JV; bespreken voorstel Hans en Erik 

3. Voortgang website; technische kant 

4. Samenwerking met Doopsgezind Wereldwerk ; informatie over de voortgang en bijeenkomst op 3 oktober 2020 

5. Hoe leeft de geest in de Maandvergaderingen? 

6. Verzamelen voorstellen en initiatieven die ‘samenhang bevorderen’. 

7. Binnengekomen post 

8. Rondvraag 

Data LC in 2020: 

19 juli in Deventer 

6 september in Amsterdam 

8 november in Groningen 

De schrijver van de LC meent dat er punten zijn waar iets mee gedaan zou kunnen worden door de LC, bijv.: 

1- Taakomschrijvingen van commissie en functies – is nog niet compleet. 

2- De onvervulde voordrachten van de Commissie van Voordracht. En hoe zit dat op maandvergaderingenniveau? 

3- Huizen, baten en kosten, nu en toekomst. 

Op de Britse en Belgische jaarvergadering wordt het zakengedeelte zoveel mogelijk beperkt, cq zoveel mogelijk vóór de av afgehandeld. Kan de Nederlandse JV daar een voorbeeld aan nemen? 

Brief van schrijver FWCC over afscheid Gretchen Castle 

Dear Friends, March 2020 

Today it is with regret that I write to all Yearly Meetings with the news that Gretchen Castle our General Secretary has decided to resign from her post at the FWCC World Office. She has given me the 6 month notice necessary to allow us to get started with the Search Process for her replacement. 

I realise that this may be very surprising news for many of us, but I am certain that this is something that Gretchen and her husband David have given a lot of prayerful thought to. 

Gretchen has been working with us since late 2012 and has been a wonderful facilitator of the work the World Plenary Meetings and the Central Executive Committee have felt led to initiate in the past 7 years. 

I have expressed my personal sadness and gratitude to Gretchen and I know that many of you will want to do the same in the coming months. 

With the approval of the Central Executive Committee we are now initiating the search process and you will find guidance and information attached to this letter explaining how to apply for the role, should a Friend in your Yearly Meeting feel led to do so. This information is also available on the FWCC World Office website http://fwcc.world/about-fwcc/general-secretary-search. 

Could I request that you distribute this information about the job application process as widely and as promptly as possible amongst the members of your Yearly Meeting. 

I will be working with the CEC and the staff in the World Office to ensure the right ordering of this upcoming selection process and it is my prayer that we will be led in due course to finding an appropriate Friend to be our new General Secretary. 

We are aware that General Secretaries have brought different gifts and talents to their work. We hope and pray that our new General Secretary will help the world Quaker community to continue the exciting work already begun in many areas such as sustainability and addressing issues of equality. 

But we also envisage that they will work along with the members of the Central Executive Committee to lead Friends World Committee for Consultation into the future and into new areas of work as the Spirit might lead. 

Your Friend in Christ’s love, 

Simon C Lamb, FWCC Clerk 

Recruitment Programme Assistants QUNO Geneva 

QUNO Geneva invites applications for programme assistantships. 

Applications are now open for three programme assistant positions at QUNO Geneva from September 2020 to August 2021: 

1. Human Rights & Refugees 

2. Peace & Disarmament 

3. Climate Change & Sustainability 

These are exciting opportunities for young professionals with an interest in international affairs to learn about and contribute to Quaker work at the UN. They are open to those in sympathy with Quaker values. The closing date for applications is 6 April 2020. 

Full job descriptions and application forms are online here: 

https://quno.org/timeline/2020/3/quno-geneva-invites-applications-programme-assistantships

In Friendship, 

Laurel Townhead, Representative (Human Rights & Refugees) 

Posted on

Berichtenblad februari 2020

INHOUD

• Agenda

• Links

• Minuten van de VCAV vergadering op 9 februari 2020 in Wageningen

• Minuten van de Amsterdamse Maandvergadering op 16 februari 2020

• Minuten van de Commissie Huizenbeheer op 18 februari 2020 in Amsterdam

• Minuten van de Landelijke Commissie op 1 maart 2020 in Amsterdam

• Minuut Website Commissie

• Uitnodiging Grensbijeenkomst, 11-13 september 2020 in Straatsburg, Frankrijk

• Ontmoetingsdag en festival vredesbeweging op 6 juni 2020 in Utrecht

• Gezocht: Waarnemer/Ecumenical Accompanier (EA)

• Kerkproeverij in 2020

• Antwoord van Raad van Kerken op onze brief over kernbewapening

AGENDA

13-15 maart 2020 Retraite in St. Willibrords-abdij in Doetinchem

26 april 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen

15-17 mei 2020 Algemene Vergadering in de Bosbeek te Bennekom

19 juli 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Deventer

6 september 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam.

8 november 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen.

LINKS

Onze eigen website https://quakers.nu

QCEA www.qcea.org

FWCC-EMES www.fwccemes.org

FWCC World Office www.fwcc.world

Friends House Moscow www.friendshousemoscow.org

Woodbrooke www.woodbrooke.org.uk

QUNO www.quno.org

EMEYF www.willyandpenn.com

Eurosatory / Stop Fuelling War https://stopfuellingwar.org/en

Coalition for Work with

Psychotrauma and Peace www.cwwpp.org

Minuten van de VCAV vergadering op 9 februari 2020 in Wageningen

Aanwezig: Erik Dries, Lucas de Groot, Peter van Leeuwen, Mieke van Opheusden, Els Ramaker, Marlies Tjallingii

Afgemeld: Marijse Newnham, Hylkia Nieuwerth, Hans Weening

(Vanwege de afzeggingen wegens ziekte en de weersomstandigheden, hebben wij ter plekke gevraagd of Erik

Dries en Mieke van Opheusden de VCAV wilden versterken).

Minuut 2020/1 Vaststelling agenda

Stilte

Schrijverschap

Locatie 2021

Inbreng EMEYF

Inbreng spreker Thea Droog

Doorlopen draaiboek

Rondvraag

Stilte

Minuut 2020/2 Schrijverschap

Peter van Leeuwen heeft te kennen gegeven te willen stoppen met het schrijverschap van de VCAV. Els

Ramaker is bereid dat voorlopig voor een jaar over te nemen. Wij danken Peter voor zijn werkzaamheden als

schrijver.

Minuut 2020/3 Locaties AV

Voor 2021 hebben wij ervoor gekozen om Helvoirt als locatie voor de AV uit tot te proberen. Wij vinden het

jammer dat we om reden van onvoldoende sanitaire voorzieningen op de kamers, geen gebruik kunnen maken

van de Bosbeek. Lucas is in gesprek met het NIVON over het realiseren van 1 of 2 kamers met douche en toilet.

Wij vragen ons af of vanuit de Quakers financiële hulp mogelijk zou zijn. Het NIVON heeft daar nu geen geld

voor. Het gaat mogelijk om een bedrag van €20.000 of een deel daarvan.

Minuten van de Amsterdamse Maandvergadering op 16 februari 2020

Aanwezig: Mirjam Eikelboom, Dick Meijaard, Reiny Struik, Hans Weening, Jan de Winter, Marianne IJspeert

(schrijver)

Afwezig met kennisgeving: Christopher Beck en Thea Droog

Minuut 20/1: Opening

Vanuit de stilte leest de schrijver: De gekozen werkwijze staat of valt met de consequente naleving ervan. Dat

lijkt een open deur, maar het is soms ook een contradictie. Want Gods geest werkt niet eenduidig door in de

gemeenschap, en ook moeten verschillen van inzicht, kennis, ervaring, ideeën en creativiteit met elkaar

gedeeld, begrepen en geaccepteerd kunnen worden. Besluitvorming vindt alleen dan plaats als er

overeenstemming bereikt is. Alle aspecten van het Quakerleven onderwerpen zich aan deze ‘Gospel Order’.

(uit Over de Orde der Quakers door Jan de Winter)

Minuut 20/2: Afvaardigingen naar andere jaarvergaderingen

Wij dragen Dick Meijaard voor als vertegenwoordiger van de Nederlandse Jaarvergadering op de Britse

Jaarvergadering van 1 – 7 augustus in Bath.

Minuut 20/3: Financieel jaarverslag 2019

Wij keuren de jaarcijfers 2019 goed en verlenen de penningmeester decharge.

Minuut 20/4: Outreach

Bij de bespreking van de jaarcijfers hebben wij stilgestaan bij de geoormerkte gift voor outreach. Wij hebben

verschillende richtingen op gedacht en willen er graag in de Samenkomst voor Zaken van april over verder

praten.

Minuut 20/5: Begroting 2020

Wij keuren de begroting 2020 goed.

Minuut 20/6: Bestemming collecte

In de volgende Samenkomst voor Zaken willen wij een besluit nemen over de bestemming van de collecte. De

volgende voorstellen zijn gedaan: steun aan een project van de Noorse Quakers steun aan het Quaker

Hulpfonds meer steun aan INLIA een concreet lokaal project steunen de steun aan Kerk in Actie

handhaven de steun aan het werk van de Tjallingii’s handhaven.

Minuut 20/7: Jaarverslag 2019

Wij keuren het concept-jaarverslag van de AMV met een kleine wijziging goed.

Minuut 20/08: Functies in de AMV

Wij benoemen Dick Meijaard als assistent-schrijver van de AMV. Voor het Netwerk Religies in Amsterdam-Zuid

wordt Mirjam Eikelboom plaatsvervanger. Wanneer geen van beiden beschikbaar zijn, wordt de uitnodiging

rondgestuurd naar de leden van de AMV.

Rooster deurwacht maart – september 2020:

01-03, Marianne (LC in Amsterdam) 08-03, Philippe 15-03, Dick 22-03, Loes 29-03, Marianne 05-04, Philippe 12-

04, Hans (Pasen) 19-04, Thea (samenkomst voor zaken) 26-04, Loes (LC in Groningen) 03-05, Marianne 10-05,

Dick 17-05, Philippe (Algemene Vergadering) 24-05, Loes 31-05, Dick 07-06, Marianne 14-06, Philippe

21-06, Thea 28-06, Marianne 05-07, Loes 12-07, Philippe 19-07, Dick (LC in Deventer) 26-07, Loes 02-08,

Marianne 09-08, Philippe 16-08, Hans 23-08, Loes 30-08, Hans 06-09, Marianne (LC in Amsterdam) 13-09,

Philippe 20-09, Thea (samenkomst voor zaken) 27-09, Loes

Volgende Samenkomst voor Zaken: 19-04-2020

Marianne IJspeert, schrijver

Minuten van de Commissie Huizenbeheer op 18 februari 2020 in Amsterdam

Aanwezig: Jan de Winter en Marianne IJspeert

Minuut 20/01: Financiële jaarcijfers

Wij keuren de jaarcijfers over 2019 goed en stellen de begroting voor 2020 vast.

Minuut 20/02: Onderhoud Stadhouderslaan

In vervolg op minuut 19/04 zien wij een moeilijke afweging op ons af komen. De geraamde kosten voor

onderhoud zijn hoger dan de inkomsten uit verhuur. Daarbij hebben wij nog niet alle offertes binnen. Het

brandveilig maken en schilderen van het trappenhuis is al begroot op € 22.000. Er komen nog offertes voor

betere isolatie en het vervangen van leidingen, etc. We hebben een afspraak gemaakt met de beheerder

Devilee om een verdergaande inventarisatie te maken in samenspraak met de Haagse Vrienden. We hebben

voor 2020 een bedrag van € 40.000 begroot voor het onderhoud aan beide panden.

Minuut 20/03: Toekomst Stadhouderslaan

Gezien de verhouding van kosten en baten, denken we dat de kamerverhuur in de huidige vorm voor de

toekomst niet gehandhaafd kan worden. We moeten nadenken over een andere invulling van de verhuur.

Minuut 20/04: Bestemmingsplan

Jan en Marianne zijn op de informatieavond geweest op 23-01-2020 over het nieuwe Bestemmingsplan

Museumkwartier – Valeriusbuurt. We spraken met de wethouder dhr. Kapel, met projectleider Jeroen Rozema

en met de stedelijk planner Elsje Kaptijn. Afgesproken is dat wij alle stukken uit de vorige procedure opnieuw

aan ze toe zullen sturen. Bovendien heeft Jeroen Rozema aangeboden te komen kijken.

Minuut 20/05: Huur bovenste etages Vossiusstraat

We hebben voor de komende twee jaar een nieuw contract afgesloten met Matsu voor de verhuur van de

bovenste etages, met een substantiële huurverhoging.

Minuten van de Landelijke Commissie op 1 maart 2020 in Amsterdam

Aanwezig: Hans Weening, Vivian Barty-Taylor, Wils ‘t Hart, Sytse en Marlies Tjallingii, Jan de Winter, Harry

Blom (bezoeker Amsterdamse meeting), Erik Dries

Opening en vaststellen agenda

Vanuit de stilte leest de schrijver:

“How can we then present this special offer to the world more effectively in our modern turbulent times?

If we, who are all already quakers, value our quaker ways of worship, business method and witness so highly,

why do we share it with other seekers so sparingly?

I believe we must first learn, and then practise, naming our quaker experience and describing it, in language

which others will easily understand.

Too often we avoid conversation, or we dilute our explanation so far, that the value of the treasure is

diminished.”

Paul Parker, Recording Clerk Britain Yearly Meeting, in Carry lezing 2017.

We staat stil bij het overlijden van Johan Kruisinga (januari 2020) en Ben Veerbeek (februari 2020)

Minuut 2020-10 Benoeming Frits in Commissie Huizenbeheer

De LC gaat akkoord met de benoeming van Frits Nieuwerth van den Akker in de Commissie Huizenbeheer.

Naast de algemene bijdrage aan deze commissie is hij in het bijzonder belast met het toezicht op ons pand in

Den Haag.

Minuut 2020-11 Afgevaardigde Britse Jaarvergadering

We besluiten Dick Meyaard (AMV) als onze afgevaardigde naar de Britse Jaarvergadering te laten gaan.

Minuut 2020-12 Uitnodigingen voor onze AV

In aanvulling op LC minuut 2020 – 4 besluiten we ook een afgevaardigde van de QUNO uit te nodigen om onze

AV te bezoeken.

Minuut 2020-13 Concept Jaarverslag LC

We keuren het concept jaarverslag van de LC over 2019 goed.

Minuut 2020-14 ‘levend document Geloven en werken’

Vivian stelt een stuk op voor een commissie of forum met procedures over de aanpak van het ‘levend

document Geloven en Werken’. Dit zal op de AV 2020 ter bespreking worden voorgelegd.

Minuut 2020-15 Voorstellen en initiatieven die ‘samenhang bevorderen’

Hans en Erik zullen een stuk samenstellen met de voorstellen die zijn binnengekomen naar aanleiding van de

minuut van de Najaarsvergadering 2019.

Data LC in 2020

26 april – Groningen

19 juli – Deventer

6 september – Amsterdam

8 november – Groningen

Minuut Website Commissie

Minuut 2020/01

De website commissie stelt voor om de literatuur commissie en de website commissie op te heffen en een

nieuwe commissie te vormen waar taken van deze commissies in samengebracht worden.

Uitnodiging Grensbijeenkomst, 11-13 september 2020 in Straatsburg, Frankrijk

Thema: Actie en Contemplatie

Quakers zijn ervoor bekend dat ze woorden en inzichten daden laten volgen. Ze handelen en engageren zich

apart of/en in groepen voor een „goed zaak“.

Welke krachtreserven voeden dit engageerde handelen?

Waar en hoe laden we onze „inwaardige batterijen“ weer op?

Contemplatie – in vorm van wijdingssamenkomst in stilte, gebed, retraite – kan zo een ladestatie zijn. Beleven

we dit in onze samenkomsten? Of is het andersom, dat we door de contemplatie tot de engagement in de

wereld worden geleid?

En hoe kunnen we elkaar sterken om een balans te vinden tussen Actie en Contemplatie?

Kosten: twee nachten, beddenlinnen en handdoeken inclusief

Eenpersoonskamer: 130 €

Tweepersoonskamer: 115 €

• kosten voor de samenkomst: 20 €

Deelnemers onder 18 jaar zijn gratis, deelnemers tussen 18 en 27 jaar betalen de halve prijs.

Begin: Vrijdag, 11 september, 18 uur (aankomst vanaf 16 uur)

Eind: Zondag 13 september na de lunch 13.30 uur

Aanmelding tot 15 juni 2020, zie https://forms.gle/viigZUJiyYuFDnDD8

Adres: Centre Culturel Saint Thomas (=CCST)

2, rue de la Carpe Haute

F-67000 Strasbourg

Tel. +33-388-31 19 14

Fax +33-388-31 85 74

www.centre-st-thomas.fr.

Ontmoetingsdag en festival vredesbeweging op 6 juni 2020 in Utrecht

Op 6 juni a.s. is er weer een Ontmoetingsdag van de Vredesbeweging. Dit keer met festival ter gelegenheid van

het 100-jarig bestaan van Service Civil International, de organisatie die vrede bevordert door internationale

werkweken voor vooral jongeren. Voor jongeren en ouderen, die nog idealen hebben, is er een gevarieerd

programma. Ze kunnen kennismaken met vredesorganisaties uit Nederland en België, vredes- en

klimaatactivisten ontmoeten, leren hoe je geweldloos kunt communiceren en actievoeren, enz. Alles omlijst

door swingende muziek. Ook is er de hele dag een Vredesmarkt met standjes waar vredesorganisaties zich

presenteren en zijn er vegetarische/veganistische snacks.

Dit is the place to be:

• Als je denkt dat de vredesbeweging iets uit het verleden is.

• Als je iets wilt doen voor een betere wereld.

• Als je vredeswerker wilt worden.

• Als je gewoon een leuke dag wilt met bijzondere mensen.

De Ontmoetingsdag begint om 14 uur met pitches waarin vredesorganisaties zich voorstellen en SCI feliciteren

met haar jubileum. Daarna barst het festival los. Om 19 uur eindigt het programma en is er nog tot 20 uur

gelegenheid tot napraten.

Plaats: Centrum Emma, Cremerstraat 245/247, 3532 BJ Utrecht.

Kosten: gratis

Aanmelden: niet strikt nodig maar voor wie zich vooraf aanmeldt bij Vredesbeweging Pais

(info@vredesbeweging.nl of 015 785 01 37) ligt een klein cadeautje klaar.

Gezocht: Waarnemer/Ecumenical Accompanier (EA)

Het Ecumenical Accompaniment Programme in Palestina and Israel (EAPPI) biedt bescherming door aanwezig

te zijn bij kwetsbare Palestijnse gemeenschappen, monitort mensenrechtenschendingen, ondersteunt

Israëlische en Palestijnse vredesactivisten en lobbyt voor een einde aan de Israëlische bezetting van de

Westbank en Gaza. Het programma is een initiatief van de Wereldraad van Kerken (WCC) en is begonnen in

2002 als antwoord op een vraag van de kerken in Jeruzalem. PAX is vanaf dit jaar de uitzendende Nederlandse

organisatie van EAPPI.

De EA wordt voor een periode van 3 maanden (4e kwartaal 2020) uitgezonden naar de Bezette Palestijnse

Gebieden en Israël. EA’s werken in kleine internationale teams op één van de 7 standplaatsen waar ze een

appartement delen met hun collega’s. Meer dan 20 landen zenden EA’s om op de Westoever en in Oost-

Jeruzalem te leven en te werken naast de lokale mensen die op een vreedzame manier de bezetting proberen

te weerstaan.

Meer informatie: www.paxvoorvrede.nl/over-ons/vacatures/stages-en-vrijwilligerswerk/vrijwilligerecumenical-

accompanier-ea

Kerkproeverij in 2020

Wanneer de Kerkproeverij plaatsvindt in 2020, is bekend! Zet de deuren van jouw kerk in het weekend van 10

en 11 oktober open.

Daarnaast kunnen we melden dat door de organisatie is besloten dat de Kerkproeverij in ieder geval de

komende 3 jaar het tweede weekend van oktober plaatsvindt. Ook die data kun je dus al in de agenda

schrijven.

Kun jij wat sterke ideeën gebruiken om de Kerkproeverij in jouw gemeente in te vullen? Kom dan op vrijdag 17

april 2020 naar de Inspiratiedag, waar je kunt luisteren naar sprekers en workshops kunt volgen. Hoofdspreker

van de dag is Arjen ten Brinke (voorganger van Mozaïek Nijkerk), en er zijn diverse workshops.

De Inspiratiedag vindt plaats in het gebouw van KRO-NCRV, ’s-Gravelandseweg 80 in Hilversum.

Meer informatie: https://portal.eo.nl/kerkproeverij

Posted on

Berichtenblad januari 2020

 BERICHTENBLAD januari 2020 

INHOUD 

 • • Agenda 
 • • Links 
 • • Ledenpagina website Genootschap 
 • • Minuten van Landelijke Commissie op 19 januari 2020 in Deventer 
 • • Concept agenda LC-vergadering op 1 maart 2020 in Amsterdam 
 • • Minuten van het Quaker Hulpfonds van 26 januari 2020 in Amsterdam 
 • • Minuten Midden en Zuid Nederland Maandvergadering op 26 januari 2020 te Wageningen 
 • • Minuten van de Haagse Maandvergadering op zondag 26 januari 2020 
 • • Retraite 13-15 maart 2020 
 • • Programma “Wat betekent het om Quaker te zijn?” 2020 
 • • FWCC Online Sustainability Conference, 22 februari 2020 

AGENDA 

9 februari 2020 Kennismakingsbijeenkomst met Christien Crouwel, de nieuwe secretaris van de Raad van Kerken, na de stille samenkomst in Wageningen. 

16 februari 2020 Inspiratiedag voor de Haagse v&Vrienden in Den Haag. 

1 maart 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam. 

13-15 maart 2020 Retraite in St. Willibrords-abdij in Doetinchem. 

26 april 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen. 

30 april-3 mei 2020 FWCC-EMES Annual Meeting in Parijs. 

15-17 mei 2020 Algemene Vergadering in de Bosbeek te Bennekom. 

19 juli 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Deventer. 

6 september 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam. 

8 november 2020 LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen. 

LINKS 

Onze eigen website https://quakers.nu 

QCEA www.qcea.org 

FWCC-EMES www.fwccemes.org 

FWCC World Office www.fwcc.world 

Friends House Moscow www.friendshousemoscow.org 

Woodbrooke www.woodbrooke.org.uk 

QUNO www.quno.org 

EMEYF www.willyandpenn.com 

Eurosatory / Stop Fuelling War https://stopfuellingwar.org/en BERICHTENBLAD januari 2020 Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden 

Ledenpagina website Genootschap 

Op de nieuwe website van het Genootschap is een pagina toegevoegd die allen toegankelijk is voor leden van het Genootschap. Op deze pagina vinden jullie het Berichtenblad met minuten van maandvergaderingen en commissies, de laatste Ledenlijst, persoonlijke berichten en andere informatie voor leden. 

Je komt op de ledenpagina door op https://quakers.nu te klikken, vervolgens op Nieuws te klikken en dan op Berichten lezen. Om die pagina te kunnen lezen heb je wel een wachtwoord nodig: GeorgeFox! 

Minuten Landelijke Commissie op 19 januari 2020, Deventer 

Aanwezig: Els Ramaker, Frieda Oudakker, Hans Weening, Wim Nusselder, Vivian Barty-Taylor, Marijse Newnham , Sytse en Marlies Tjallingii, Erik Dries. 

Opening en vaststellen agenda 

De schrijver leest voor uit werkdocument Geloven en Werken, blz 167: 

[…] als we in een toestand verkeren waarin de meeting meer taken heeft te verzetten dan er mensen zijn om ze uit te voeren, of als we meer doeleinden willen nastreven dan we kunnen volhouden, dan is ernstig zelfonderzoek geboden. Misschien moet ons geloof worden versterkt door meer eigen voorbereiding van elk lid van de groep. Frank Blackwell, 1983 

Minuut 2020 – 1 Benoeming websitecommissie 

Op voordracht van de Commissie van Voordracht benoemen we Vivian Barty-Taylor als lid van de websitecommissie. Wij vragen de websitecommissie om te komen met een plan voor de toekomst van de website. 

Minuut 2020 – 2 Omgaan met elkaar 

We hebben gesproken over de pijn die is opgelopen bij de wijze waarop we met elkaar zijn omgegaan rond de Websitecommissie en de Commissie Geloven en Werken. Naast het doorwerken aan de praktische zaken, zijn we te snel voorbij gegaan aan de emotionele kant van hoe we samen werken. We willen ons meer bewust zijn van hoe we op een Quaker manier met elkaar omgaan, vooral in emotioneel uitdagende situaties. 

Minuut 2020 – 3 Datum Financieel Beraad 

Het Financieel Beraad zal worden gehouden op zaterdag 4 april 2020, van 11.00 tot 15.00 uur, in het Quaker Centrum in Amsterdam. 

Minuut 2020 – 4 Uitnodigingen voor Algemene Vergadering 2020 

Uitgenodigd om onze Algemene Vergadering op 15-17 mei 2020 te bezoeken worden: 

– Europe and Middle East Young Friends (EMEYF) 

– Britse Jaarvergadering 

– Duitse Jaarvergadering 

– België en Luxemburg Jaarvergadering 

– Doopsgezind Wereldwerk 

– Quaker Council for European Affairs (QCEA). 

Minuut 2020 – 5 Locatie AV 2021 

We beslissen om de Algemene Vergadering in 2021 te houden in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. 

Minuut 2020 – 6 Voordachten buitenlandse Jaarvergederingen 

We vragen de Maandvergaderingen een voordracht te doen voor afgevaardigden naar de volgende jaarvergaderingen: 

– Britse JV: 1-7 augustus in Bath; 

– Duitse JV: 22-25 oktober in Bonn BERICHTENBLAD januari 2020 Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden 

– België en Luxemburg JV: nog onbekend wanneer en waar. 

We wijzen Vrienden er op dat het in het kader van internationale contacten goed en inspirerend is om andere Jaarvergaderingen te bezoeken en dat hiervoor een beroep gedaan kan worden op het activiteitenfonds. 

Minuut 2020 – 7 Ondersteuning van EAPPI 

We hebben een verzoek ontvangen van Pax om het Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI) te ondersteunen. We staan hier positief tegenover. We vragen het Financieel Beraad om met een voorstel voor een structurele bijdrage te komen en dit voor te leggen aan de Algemene Vergadering. Marijse Newnham is bereid om actief te participeren in een begeleidingsgroep van Pax. 

Minuut 2020 – 8 Bevordering van samenhang 

We hebben inmiddels twee voorstellen ontvangen om de samenhang tussen activiteiten in onze Jaarvergadering te bevorderen (zie Najaarsbijeenkomst 2019): 

Vanuit de Vriendenkring-redactie een voorstel om meer samenhang te brengen tussen de website, de Vriendenkring, de facebookpagina en de producten van de literatuurcommissie. 

Er is een aanbod van Wim Nusselder (gedragen door de Haagse Maandvergadering) om een serie samenkomsten te starten met als onderwerp ‘Wat betekent het om een Quaker te zijn’. Hij stelt deze open voor Vrienden uit het hele land (door eventueel ook in het midden van het land af te spreken) 

Wij kijken uit naar nog meer voorstellen en initiatieven vanuit commissies en Maandvergaderingen. 

Minuut 2020 – 9 Communicatie en secretariaat 

Wij dringen er bij de Maandvergaderingen en commissies op aan om hun minuten en andere relevante communicatie (zoals emails) ook door te sturen naar het secretariaat. 

Data LC in 2020: 

1 maart – Amsterdam 

26 april – Groningen 

19 juli – Deventer 

6 september – Amsterdam 

8 november – Groningen 

Concept LC agenda 1 maart 2020, Amsterdam 

Iedereen welkom!! 

1. Agenda AV 

2. Extinction Rebellion en de Quakers (vanuit de Haagse Maandvergadering) 

3. Geloven en werken, levend document: organisatie, coördinatie hiervan 

4. Voortgang samenwerking met Doopsgezind Wereldwerk 

5. Wat doet de LC aan ‘samenhang bevorderen’ 

6. Vast agendapunt: verzamelen voorstellen en initiatieven die ‘samenhang bevorderen’ 

7. Vast agendapunt: hoe leeft de geest in de maandvergaderingen 

8. Binnengekomen post 

9. Rondvraag 

Minuten van het Quaker Hulpfonds van 26-1-2020 in Amsterdam 

Aanwezig: Sytse Tjallingii, Dick Meijaard, Marie-José Wouters (schrijver per toerbeurt). 

2020/1 We bespraken de projectenlijst en donaties die op de lijst van het Hulpfonds staan. De lijst is vereenvoudigd en teruggebracht tot actuele projecten. 

2020/2 Als iemand een project aandraagt, willen we dat diegene ieder jaar de benodigde informatie geeft (bijvoorbeeld jaarverslag) zodat het Hulpfonds kan beslissen of er ondersteuning wordt geboden en gecontinueerd. BERICHTENBLAD januari 2020 Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden 

2020/3 Als voor een project minder dan € 50,- per jaar binnenkomt, zijn de transactiekosten zo hoog, dat we het bedrag dan aan andere projecten van het Hulpfonds toevoegen. 

Volgend overleg: zondag 8 maart in Zwolle. Sytse is dan schrijver. 

Minuten Midden en Zuid Nederland Maandvergadering, 26-01-2020 te Wageningen 

Aanwezig: Gerard van den Dool, Joke Hofman, Hennie Jansen, Jannie de Jong, Pieter Ketner, Els Ramaker, Marlies Tjallingii 

Afwezig met kennisgeving: Wim Balijon, Nel Bennema, Frieda Oudakker, Elly Bruijn, Sytse Tjallingii 

De schrijver opent de vergadering met een uitspraak van William Penn: 

“Speak properly, and in as few words as you can, but always plainly; for the end of speech is not ostentation, but to be understood” 

Minuut 2020/1 Agenda

 • • Stilte en Opening 
 • • Vaststellen agenda 
 • • Tekenen minuten vorige vergadering 22-09–2019 
 • • Interne zaken: 

Zorg voor elkaar 

Bericht uit andere groepen 

Jaarverslag 

Opties voorkant Vriendenkring 

 • • Externe zaken: 

LC Minuten van 19 jan. 

Herfstbijeenkomst n.a,v, de toegestuurde stukken 

 • • W.v.t.t.k. 
 • • Rondvraag 
 • • Sluiting 

Minuut 2020/2 Vriendenkring 

Wij hebben de voorstellen bekeken en besproken van de nieuwe voorkant van de Vriendenkring. Onze voorkeur gaat uit naar de naam “De Quaker” in de nieuwe Q, maar we vinden dat de Vriendenkring commissie zelf een voorstel kan doen aan de L.C. Rooster Wageningen
Zakenvergaderingen  22 mrt., 24 mei, 26 juli 
Gesprek vanuit de stilte  9 febr., Marlies, 8 maart Pieter, 12 april…….. 
Themazondagen  23 febr. : verslag van de herfstbijeenkomst, 26 april Joke (over spreken in de stilte) 
Bijeenkomsten elders: 
Deventer  3de zondag van de maand 
Wijhe  1ste zondag van de maand 
Driebergen  3de zondag van de maand 
Zwolle  12 febr., 11 mrt. en 8 april  “Hap-stil-snap” bij Marlies en Sytse Tjallingii 
Posted on