Religieus Genootschap der Vrienden

A principle which is pure

Uitspraken van John Woolman

There is a principle which is pure, placed in the human mind, which in different places and ages hath had differ-ent names. It is, however, pure and proceeds from God. It is deep and inward, confined to no forms of religion nor excluded from any, where the heart stands in perfect sin-cerity. In whomsoever this takes root and grows, of what nation so ever, they become brethren in the best sense of the expression. 

John WOOLMAN (1840). “A Journal of the Life, Gospel labours, and Christian experiences of —”, p.238 

Er is een zuiver principe geplaatst in de menselijke geest 

Op verschillende plaatsen en tijden heeft het verschillende namen gehad. 

Het is echter puur en komt van God. 

Het is diep en innerlijk. 

Het is tot geen enkele vorm van religie beperkt. Niemand is uitgesloten. 

Als het hart maar in perfecte oprechtheid staat. 

In wíe dit ook wortelt en groeit, van wélke nationaliteit dan ook, ze worden broeders in de beste zin van het woord. 

Posted on

Licht en Schaduw

Een terugkijk op de retraite – door Marian van Wijngaarden

Op vrijdag 13 maart togen acht mensen naar het klooster van de Sint-Willi- brords abdij bij Doetinchem voor de jaarlijkse retraite van de Quakers.
Ik was één van die acht. Marlies belde me die ochtend. Negen mensen hadden gecanceld vanwege corona. Of ik wel van plan was om te komen. Dat bleek nogal cruciaal. Want als ik nee zou zeggen zou de retraite worden afgeblazen. Dat was ik gelukkig niet van plan.

Een paar weken voorafgaand aan het weekend begon het gemijmer in mijn hoofd over Licht en Schaduw. Wat roept het bij me op? Ik dacht aan het kern- kwadrant, ontworpen door Daniel Ofman. Daarin wordt de valkuil ook wel de schaduwkant van je kernkwaliteit genoemd. Als je bijvoorbeeld als kernkwa- liteit hebt “zorgzaam” is de valkuil vaak dat je niet zo goed voor je zelf zorgt. Zo was ik al een beetje bezig met mijn persoonlijke valkuil en of schaduw- kant.

Aankomen is een mooi moment. Vrienden weerzien van wie ik een aantal al 8 jaar tegenkom. Dit keer begroet worden met een buiging. Dat heeft iets speci- aals. De monniken doen dat altijd al. Je buigt voor de ziel in de ander. Natuurlijk praatten we over corona en bezorgde kinderen die ons probeerden te weerhouden om naar de retraite te gaan. Corona klinkt een beetje als ‘co- ração’ wat ‘hart’ betekent in het Portugees weet Marlies. Wij hebben een

9

verlangen naar een ander virus. Een virus dat liefde heet waarmee we elkaar besmetten. Dat lukte ons heel aardig in dit weekend! Pas achteraf kan ik goed voelen hoe beschut en veilig het was met elkaar. Even weg van de problemen van de wereld. Een vredig samenzijn, waarin we vanuit stilte ons verbonden met het thema en elkaar. En inspiratie opdoen voor het dagelijks leven.

Fijn dat er zoveel ruimte was om met elkaar te delen wat de woorden licht en schaduw in ons oproepen. We tekenden en schreven erover. We kregen mij- merkaarten die Erik had gemaakt (geïnspireerd op” Het schilderboek, geheime recepten van oude meesters” geschreven door Lux Buurman). Ik had een kaart waarop stond: Het spel van Licht en Schaduw.

Er was een lichttafel om te schrijven over je kwaliteiten en een schaduwtafel om te belichten wat de schaduw van je lichtkanten zijn.

Ook was er veel tijd om te genieten van de prachtige ontluikende lente in het aangrenzende bos. En ons te verwonderen over bijvoorbeeld winterpostelein die rijkelijk groeide aan de voeten van een paar beuken bij het klooster. Ver- volgens hebben we onze salade daarmee verrijkt!

Het mijmeren over het thema leidde tot een aantal inzichten:

 • Vanuit visueel perspectief zien we Licht en Schaduw.
 • Vanuit auditief perspectief horen we Muziek – Echo – Stilte. Je kunt ook polyfonische (gecomponeerde meerstemmigheid) muziek in dit perspectief plaatsen
 • Vanuit psychologisch perspectief kun je naar persoonlijkheden van mensen kijken met lichte kanten en schaduw kanten. Jung schreef hier al over.
 • Dit idee verbeeldt de verborgen persoonlijkheid die elke mens be- zit.
 • Aan de buitenkant lijken de meesten van ons goede en vriendelijke mensen. Maar sommige delen van ons worden onderdrukt. Daarom is het zo belangrijk dat we onze schaduwkanten onderkennen, er- kennen en accepteren.
 • De kernkwadrantenbenadering is helpend om je lichtkant, scha- duwkant, valkuil en allergie te verbinden met elkaar.
 • Als Licht de kernkwaliteit is Overbelichting de valkuil, Schaduw de uitdaging en Duister de allergie.
 • In het midden van onze kring stond een bos narcissen, vrijdag- avond nog in knop. We zagen de bloemen open gaan. Vol verwondering zagen we hoe gele narcisharten transformeerden naar een zalmroze kleur! De narcissen straalden ons toe. Alsof ze ook tegen ons zeiden: plaats jezelf in de Zon in het Licht, met alles wat er in je is. (zie foto op de achterkant van deze Vriendenkring).

Schaduw geeft ook beschutting waardoor je – zoals in een retraite- kunt schui- len voor het lawaai van onze hectische wereld. Hierdoor ontstaat ruimte om het Licht te laten schijnen in ons.

Onderstaand lied (van Nederpopband I.O.S.) vond ik fijn om te laten horen ondersteund met mijn gitaar

Uit de schaduw

Van het vallen van de avond
tot het einde van de nacht
heb je weer eens te ver gezocht terwijl het voor je voeten lag.

Je bent van ver gekomen
je hebt het ver gebracht
dus als het even tegenzit bedenk dan wie het laatste lacht.

Refrein: Stap uit de schaduw en loop in de zon kijk om je heen en zie wat er komt
je haalt uit elke nieuwe dag
meer dan je ooit had verwacht

Een groot en sterk verlangen
of een kleine stille wens
zolang je durft te dromen komt vanzelf voor jou dat ene moment.

Je weet dat niets voor altijd kan zijn, alles een keer verdwijnt
achter de horizon
je wilt wel terug maar het maakt niet uit je kunt alleen vooruit

dus loop in de zon ….

Posted on

Ik vind God

door een Vriend van de Haagse groep

Ik vind God …in het gebed dat wordt uitgesproken voor kinderen in oor- logslanden hier ver vandaan.
Ik vind God …in de gezichten van alle mensen die hier samen met mij zit- ten en in wie ik mijn broeders en zusters herken.

Ik vind God …in het schaduw– en lichtspel op de muur gevormd door de zon die door de bewegende takken heen naar binnen schijnt.
Ik vind God …in het verhaal dat wordt voorgelezen over Jezus en de tolle- naar.

Ik vind God …in de gedragen stilte waarin de ingevingen van liefde en waarheid de ruimte krijgen om gehoord te worden.
Ik vind God …in de klanken van het lied waarin al onze stemmen samen- smelten in een prachtige harmonie.
Ik vind God …in de bijdrage van de oude man links van mij wiens inzich- ten zo mooi aansluiten op de vragen waarmee ik vanmorgen binnenkwam.
Ik vind God …in het gemurmel en gekraai van een baby’tje dat met grote ogen om zich heen kijkt.
Ik vind God …op al die manieren en meer, soms linksom, soms rechtsom, soms uit de meest onverwachte hoek.

En jij… jij vindt God vast op nog tig andere manieren, soms vergelijkbaar met mijn ma- nieren, soms heel anders.
Maar het is als met de spaken van een wiel, al die spaken komen vanuit een ander punt, maar zij komen samen in hetzelfde centrum. En dat is het centrum waar alles om draait. En géén van de spaken is beter of minder dan de ander, maar elke spaak is nodig om het wiel goed te laten draaien.

Wij kiezen elk de spaak die bij ons past en waarbij we ons thuis voelen, maar alleen in verbinding met elkaar kunnen we het hele wiel vormen en de as laten draaien.

Posted on

Kalender

Evenementen in december 2021

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
29 november 2021 30 november 2021 1 december 2021 2 december 2021 3 december 2021 4 december 2021 5 december 2021(1 event)

10:30: Meeting Amsterdam

6 december 2021 7 december 2021 8 december 2021 9 december 2021 10 december 2021 11 december 2021 12 december 2021(3 events)

10:30: Meeting Amsterdam

10:30: Meeting Groningen

10:30: Meeting Wageningen

13 december 2021 14 december 2021 15 december 2021 16 december 2021 17 december 2021 18 december 2021 19 december 2021(1 event)

10:30: Meeting Amsterdam

20 december 2021 21 december 2021 22 december 2021 23 december 2021 24 december 2021 25 december 2021 26 december 2021(2 events)

10:30: Meeting Amsterdam

10:30: Meeting Wageningen

27 december 2021 28 december 2021 29 december 2021 30 december 2021 31 december 2021 1 januari 2022 2 januari 2022(1 event)

10:30: Meeting Amsterdam

Posted on

Quaker samenkomsten ten tijde van het coronavirus

Wegens de situatie betreffende het coronavirus hebben een aantal Quakergroepen besloten om hun bijeenkomsten in de maand maart te annuleren, daarbij gaat het om: Amsterdam, Groningen, Driebergen en Deventer.

In Den Haag en Wageningen gaan de samenkomsten wel door, hier geldt het volgende:

 • Gezien de grootte van onze groepen (over het algemeen kleiner dan 25) vinden de wijdingssamenkomsten op zondag en eventuele, andere activiteiten die gepland stonden nog steeds plaats.
 • In lijn met de landelijke maatregelen verwachten we van mensen met luchtwegklachten en/of koorts dat zij thuisblijven.
 • Mensen die zichzelf tot een risicogroep rekenen wordt afgeraden om de dienst of andere Quaker samenkomsten te bezoeken.
 • Aan het eind van de samenkomst worden er géén handen vastgehouden/geschud, een vriendelijke buiging naar elkaar toe is voor nu even een mooi alternatief.

We denken dat het op bovenstaande wijze mogelijk is om toch samen te komen en uiting te geven aan ons geloof, zonder daarbij onnodige risico’s te nemen voor onze eigen gezondheid of kwetsbaren in onze omgeving.

Alternatieve wijdingssamenkomst:

Op momenten dat wij niet fysiek bijeen komen, kunnen wij ook technologie inzetten voor onze Quaker dienst.
Morgen ochtend (zondag 22 maart) nodigen wij jullie uit om tussen 10:30 en 11:30 in de bellen voor een ‘online’ Wijdingssamenkomst. 
Marielke zal deze Quaker dienst openen met een tekst en aangeven wanneer deze ten einde is.
Net als bij onze gebruikelijke bijeenkomsten, mag vanuit de Stilte eenieder die zich daartoe geroepen voelt, iets met de overige aanwezigen delen.
Om de techniek voor deze ‘online’ Quaker dienst zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben wij gekozen voor een telefonische conferentie. Iedereen krijgt hiervoor een telefoonnummer waarop zij kunnen inbellen. Geïnteresseerden kunnen de inbel gegevens opvragen bij Marielke of Frits. Wij hopen vele van jullie te horen morgenochtend!

Hiernaast is er ook de mogelijkheid om mee te doen met een virtuele Meeting via WebEx. Hierbij krijg je ook een beeld van de andere deelnemers zoals bij Skype. Gebruik de link hieronder om hieraan mee te doen:

Virtuele Wijdingssamenkomst

Posted on

Kabarak call for peace and social justice

The Kabarak Call for Peace and Ecojustice was approved on 24 April 2012 at the Sixth World Conference Friends, held at Kabarak University near Nakuru, Kenya. It is the culmination of the FWCC World Consultation on Global Change which was held in 2010 and 2011.

In past times God’s Creation restored itself. Now humanity dominates, our growing population consuming more resources than nature can replace. We must change, we must become careful stewards of all life. Earthcare unites traditional Quaker testimonies: peace, equality, simplicity, love, integrity, and justice. Jesus said, “As you have done unto the least… you have done unto me”. We are called to work for the peaceable Kingdom of God on the whole earth, in right sharing with all peoples. However few our numbers, we are called to be the salt that flavours and preserves, to be a light in the darkness of greed and destruction.

We have heard of the disappearing snows of Kilimanjaro and glaciers of Bolivia, from which come life-giving waters. We have heard appeals from peoples of the Arctic, Asia and Pacific. We have heard of forests cut down, seasons disrupted, wildlife dying, of land hunger in Africa, of new diseases, droughts, floods, fires, famine and desperate migrations – this climatic chaos is now worsening. There are wars and rumors of war, job loss, inequality and violence. We fear our neighbours. We waste our children’s heritage.

All of these are driven by our dominant economic systems – by greed not need, by worship of the market, by Mammon and Caesar.

Is this how Jesus showed us to live?

 •  We are called to see what love can do: to love our neighbor as ourselves, to aid the widow and orphan, to comfort the afflicted and afflict the comfortable, to appeal to consciences and bind the wounds.
 •  We are called to teach our children right relationship, to live in harmony with each other and all living beings in the earth, waters and sky of our Creator, who asks, “Where were you when I laid the foundations of the world?” (Job 38:4)
 •  We are called to do justice to all and walk humbly with our God, to cooperate lovingly with all who share our hopes for the future of the earth. We are called to be patterns and examples in a 21st century campaign for peace and ecojustice, as difficult and decisive as the 18th and 19th century drive to abolish slavery. We dedicate ourselves to let the living waters flow through us – where we live, regionally, and in wider world fellowship. We dedicate ourselves to building the peace that passeth all understanding, to the repair of the world, opening our lives to the Light to guide us in each small step. Bwana asifiwe. A pu Dios Awqui. Gracias Jesús. Jubilé. Salaam alaikum. Migwetch. Tikkun olam. Alleluia!

Terug

Posted on

The Pisac Minute: Living Sustainably and Sustaining Life on Earth

The Light of Christ has inspired Quakers throughout the generations. As we gather together in Pisac, Peru in 2016, we feel this light stronger than ever in our calling to care for the Earth on which we live. It is calling us from all traditions: programmed, unprogrammed, liberal, and evangelical. It calls us to preserve this Earth for our children, our grandchildren and all future generations to come, working as though life were to continue for 10,000 years to come. Be ready for action with your robes hitched up and your lamps alight. (Luke 12:35, Revised English Bible) 

Our faith as Quakers is inseparable from our care for the health of our planet Earth. We see that our misuse of the Earth’s resources creates inequality, destroys community, affects health and well-being, leads to war and erodes our integrity. We are all responsible for stewardship of our natural world. We love this world as God’s gift to us all. Our hearts are crying for our beloved mother Earth, who is sick and in need of our care. 

We are at a historical turning point. Internationally, the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals oblige governments to take action. Faith groups and other civil society are playing a major role. As Quakers, we are part of this movement. The FWCC World Conference approved the Kabarak Call for Peace and Ecojustice in April 2012, while the FWCC World Office was a signatory to the Quaker statement on climate change in 2014 and divested from fossil fuels in June 2015. 

We recognise that the environmental crisis is a symptom of a wider crisis in our political and economic systems. Our loving and well informed environmental actions as Friends, consistent with our spiritual values, must therefore work to transform these systems. 

Many of us all over the Quaker world are taking practical actions as individuals and communities. At this Plenary, a consultation of more than sixty Friends from all over the world worked to build on these leadings with further practical action. The Annex attached to these minutes shows examples of what Friends are doing already or propose to do. 

We must redouble our efforts right now. We must move beyond our individual and collective comfort zones and involve the worldwide Quaker community and others of like mind. Just as Jesus showed us, real change requires us to challenge ourselves to be effective instruments of change. We can do more. 

On recommendation of this Consultation, and after some discussion, we adopt the following minute: 

In this effort for sustainability, and mindful of the urgency of this work, this Plenary asks the FWCC World Office and Central Executive Committee to: 

1. Invest FWCC World funds ethically. 

2. Share Quaker experiences with other faith groups to inspire them to action, especially through the World Council of Churches.

3. Seek ways of connecting Friends worldwide that are sustainable. 

4. Facilitate dissemination of training materials on sustainability issues for Quaker leaders, pastors and teachers. 

This FWCC Plenary Meeting also asks all Yearly Meetings to: 

1. Initiate at least two concrete actions on sustainability within the next 12 months. These may build on existing projects of individuals or monthly meetings or they may be new initiatives. We ask that they encourage Young Friends to play key roles. We ask that meetings minute the progress and results, so as to share them with FWCC and Quaker meetings. 2. Support individuals and groups in their meetings who feel called to take action on sustainability. 3. Support the work done by Quaker organisations such as the Quaker United Nations Office and the Quaker Council for European Affairs to ensure that international agreements and their implementation support sustainability. 

This FWCC Plenary Meeting asks individual Friends and groups (such as Monthly Meetings, Worship Groups and ad hoc groups within Meetings) to Share inspiring experiences of living sustainably on the new “sustainability webpage” of the Quakers in the World Website (http://www.quakersintheworld.org/). This webpage can be used as a source of ideas, inspiration and action. 

Annex to the Minute: Possibilities for practical sustainability action from the Pisac consultation 

Individuals can: 

1. Dedicate personal time to nature. 2. Reduce consumption and use your consumer buying power to create change. 3. Cut down on meat consumption, be aware of energy costs in production and transport of all foods and methane from ruminant animals, support sustainable agriculture. 4. Travel – cycle, walk, use public transport or alternatives to private cars, keep air travel to a minimum. 5. Grow your own food and plant trees. 6. Be politically active in promoting sustainability concerns. 7. Share environmental concerns through books, publications, conversations, electronic media 8. Reduce energy use. 9. Use less water and harvest water. 10. Make time for spiritual connection with God. 

Monthly Meetings, Worship Groups and small groups within Meetings can: 

1. Live in a community, share housing, participate in a transition town movement. 2. Educate yourself and others. 3. Share transport and equipment. 4. Develop urban agriculture, community gardens, community supported agriculture, tree planting. 5. Love nature and encourage others to do so: we protect the things we love; get children out in nature; take care of nature around your meeting house (e.g., picking up trash/litter). 6. Invest ethically and divest from fossil fuels. 7. Ensure meeting houses are carbon neutral. 8. Build alliances, seek visibility, approach legislators. 9. Share sustainability skills. 

Yearly Meetings can: 

1. Support the sustainability actions of Monthly Meetings. 2. Build solidarity with local people. 3. Support Quakers in politics and international work. 4. Form support networks and alliances to make more impact – we can only do so much on our own. 5. Invest ethically, including on sustainability issues. 6. Practice what we preach. 7. Discern and move concerns to action. 8. Set targets for increased sustainability. 9. Connect and share with other YMs, direct or via FWCC Sections and World Office 

We recognise that different actions are relevant to different Quaker meetings in different parts of the world.

Terug

Posted on

Quakers wijzen vredesplan Trump voor Palestine af

Quakers steunen de oproep om het ‘vredesplan’ van Trump voor Palestina af te wijzen. De Nederlandse Quakers kunnen zich goed vinden in de steun die de Britse Quakers uitgesproken hebben voor volgende verklaring:
“Een groep Britse mensenrechten-, ontwikkelings- en religieuze organisaties die zich actief inzet voor de rechten en het welzijn van het Palestijnse volk, slaat alarm over zogenaamde ‘vredesplan’ van president Trump. Wij zien slechts verdere annexatie en de ontwrichtende invloeden daarvan. Het vernie- tigen van Palestijnse bouwwerken en de ontheemding van hele gezinnen zal alleen maar toenemen. Het bemoeilijken van de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs en de chronische verslechtering van de economie in de Pales- tijnse gebieden leidt –nu al- tot grote werkeloosheid en armoede.

Er is een groot risico dat het zogenaamde ‘vredesplan’ zal leiden tot de for- mele annexatie van nog meer Palestijns land, voortdurende Israëlische bezetting en het veronachtzamen van het Palestijnse collectieve recht op zelf- bestemming. Een dergelijk resultaat zal de armoede en de polarisatie alleen maar doen toenemen.

Formele annexatie zou bovendien een ernstige inbreuk op de internationale rechtsorde inhouden met serieuze precedentwerking voor andere situaties el- ders in de wereld.

Israëlische Nederzettingen in de Westbank

Door Israël gecontroleerde gebieden van de West-Bank

Israëlische nederzettingen, illegaal vol- gens internationaal recht.

Israëlische buitenposten, illegaal volgens internationaal en Israëlisch recht.

Gebieden deels onder controle van de Palestijnse Autoriteit

Groene lijn 1949 grens Jeruzalem Stads grens Grensmuur

Israëlische Nederzettingen in Palestina (Westbank). Volgens de internationale wetten illegaal.

Palestijnen verliezen nu al voortdurend land door de ‘sluipende’ de-facto an- nexatie van de West Bank, waardoor zij gedwongen worden om permanent afhankelijk te zijn van hulpgelden, alhoewel hun land beschikt over vol- doende natuurlijke hulpbronnen.

Een duurzame vrede voor Palestijnen en Israëli’s kan alleen maar gebouwd worden op de grondvesten van het internationaal recht. Wij zijn zeer bezorgd dat de basale mensenrechten en de bescherming van de burgerrechten van het Palestijnse volk nu nog meer in gevaar komen.

Wij herhalen daarom onze dringende oproep aan de Britse regering, volksver- tegenwoordigers en maatschappelijke organisaties om – gezien de grondbeginselen van internationaal recht en rechtvaardigheid – op dit kritieke moment de wettelijke en morele verantwoordelijkheid te herbevestigen de rechten van het Palestijnse volk te verdedigen en hoog te blijven houden. Het Verenigd Koninkrijk heeft herhaaldelijk verklaard dat annexatie van delen van de West Bank “in strijd zouden zijn met internationaal recht, de vredesin- spanningen zouden beschadigen en daarom niet weersproken zouden kunnen blijven”. Nu is de tijd voor het Verenigd Koninkrijk om te laten zien welke vorm een dergelijk weerspreken krijgt en hoe het samenwerkt met andere sta- ten om het Palestijnse volk te ondersteunen bij het verkrijgen van het fundamentele recht op zelfbeschikking.

Een weg naar duurzame vrede is mogelijk als we luisteren, leren en meer stemmen aan tafel uitnodigen. Vrede zou geworteld moeten zijn in de erken- ning van mensenrechten en de waardigheid van alle Palestijnen én Israëli’s en een sterke verankering in internationaal recht.”

Verklaring ondertekend door de volgende organisaties:

 • ABCD Bethlehem
 • Care International UK
 • Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD)
 • Christian Aid
 • Council for Arab-British Under- standing (CAABU)
 • Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Is- rael – UK and Ireland (EAPPI UK and Ireland)
 • Embrace the Middle East
 • Friends of Birzeit University
 • Friends of Nablus and the Sur- rounding Areas (FONSA)
 • Interpal
 • Lawyers for Palestinian Human Rights (LPHR)
 • Medical Aid for Palestinians (MAP)
 • Sabeel-Kairos UK
 • War on Want
 • Welfare Association
 • Religious Society of Friends (Quakers) in Britain
Posted on

Sjefke de Roek

Door Sytse Tjallingii

Vanmorgen (26-2) kom ik op het station
van Zwolle aanlopen op perron 3 om de
trein naar Amsterdam te nemen voor een
vergadering van het Quaker Hulpfonds. Ik
ben nogal vroeg opgestaan, dus ik zet mijn
vouwfiets tegen de kiosk en ga een kopje
koffie kopen. Nog voor dat ik naar binnen ga, zie ik een roek op het perron. Hij (of een zij?) loopt heel dicht tussen mij en andere reizigers in en ik ben verbaasd over zo weinig angst. Hij kijkt me aan met een blik die ik interpre- teer als nieuwsgierig. Ik ga mijn kopje koffie kopen en zie dat de vrouw van de kiosk net buiten iets heeft neergelegd. Ik zeg tegen haar: “Wat bijzonder dat deze kraai zo weinig angst heeft hè?” Ik zie net dat de roek bij de deur wat te eten heeft gevonden. “Ja,” zegt de kioskhouder, “ik strooi wat nootjes voor hem.” Dan vertelt ze dat sommige van haar collega’s zelfs eieren voor hem koken en hem dat voeren. “We noemen hem Sjefke.” Heel bijzonder deze band tussen kioskhouders en deze kraai.

We zouden meer van dit soort relaties kunnen opbouwen. Zou hieruit niet het besef kunnen groeien dat we ons verbonden kunnen voelen met alle levende wezens, gewoon omdat we ook leven?
Later wordt in de meeting in Amsterdam de tekst uit de brief van Paulus aan de Korintiërs gelezen over de delen van het menselijk lichaam en de delen van de kerk. We hebben ieder deel nodig om samen het geheel te zijn.

Zo hebben we ook Sjefke nodig en al die andere die- ren en planten op deze aarde, omdat we op de- zelfde planeet leven en omdat we graag willen dat er ook na ons nog levende wezens kunnen leven. Kortom: laten we ons ge- voel voor elk individueel dier of plant uitbreiden naar alle levende wezens om kli- maat en duurzaamheids- problemen het hoofd te bie- den.

Posted on

Sociale gerechtigheid / rechtvaardigheid

Dit getuigenis hangt nauw samen met dat van de gelijkwaardigheid en dat van de vrede. Gerechtigheid is een voorwaarde voor vrede. Uit de ‘raadgevingen en vragen’:

‘Blijf je alert op praktijken in je eigen omgeving en elders in de wereld, die mensen discrimineren op grond van wie of wat ze zijn of op grond van hun overtuiging?

Getuig van ‘dat van God in ieder mens’, ook in degenen die de conventies en wetten van de samenleving schenden. Blijf zoeken naar nieuwe aanzetten tot groei en vernieuwing van het sociale en economische leven. Probeer te begrijpen wat de oorzaken zijn van onrecht, sociale spanningen en angst.

Ben je actief betrokken bij het tot stand komen van ene rechtvaardige en barmhartige samenleving die alle mensen in staat stelt hun individuele mogelijkheden te ontwikkelen en die mensen aanmoedigt hun gaven in te zetten ten dienste van de gemeenschap?’

Terug naar alle getuigenissen

Posted on