Religieus Genootschap der Vrienden

QCEA study tour

QCEA’s next Study Tour will take place from 31 March – 4 April 2020, with the theme of Overcoming Polarisation and Division.

QCEA works to bring a Quaker vision of peace, justice and equality to Europe and its institutions, but we also aim to inform Friends about how European politics affects their Quaker concerns. To that end, we are now organising our next Study Tour to Brussels, and we’d like to invite you to take part.

Participants will visit the key European institutions and learn about the work of QCEA and our partners in a friendly international atmosphere. There will be a special emphasis on our ongoing efforts to build new narratives around European migration policy, and also plenty of time to share and reflect on polarisation and division in Europe more generally – as well as how we can respond.

This is a great opportunity to discover European politics together with Friends from across Europe – including QCEA’s General Assembly members, who will also be in Brussels. We’d love for you to join us!

Voor meer informatie kun je do volledige uitnodiging hier lezen.

Posted on

Van Sophia tot Maria – gespreksgroep door Anja Schaafsma

Van Sophia tot Maria Wie is God de Moeder

In de antieke tijd ging men uit van een manvrouwelijk godsbeeld. Ook de God van de joden en christenen heeft een vrouwelijke kant. Haar naam is Sophia. In de joodse en christelijke apocrieven die bij Qumran en Nag Hammadi zijn opgegraven is Sophia als vrouw van de allerhoogste God aanwezig. Sophia met haar kosmische kennis wordt in de tijd weggemaakt, raakt zoek en verdwijnt uit beeld. Maar ze werkt door in ons onbewuste en we kunnen haar vinden in mythen, heilige teksten en ervaringen van mystici die met Sophia contact hadden.

In deze sessie over Sophia ontdekken we hoe ze zich manifesteerde in Egypte, India, Griekenland en in het westerse, oosterse en gnostische Christendom. Hiermee kunnen we een verloren gods- , mens en wereldbeeld herstellen en ontdekken hoe Sophia in ons eigen leven een rol speelt.

Ik baseer me op het boek ’Van Sophia tot Maria’ van Dr. Annine van der Meer, godsdiensthistoricus en theoloog. Ze is oprichter, voorzitter en docent van de academie PanSophia, dat zich richt op het herontdekken van de vrouwelijke god en de bijdrage van vrouwen in oude en eigentijdse culturen.

Plaats: Quakerhuis, Stadhouderslaan 8, 2517 HW Den Haag

Datum en tijd: Dinsdagavond 25 februari 2020, 19.30 -21.30
Vorm: Presentatie met ruimte voor stilte en interactie

Aangeboden door Anja Schaafsma, FB Sophia Spirit, www.sophiaspirit.nl
Opgave bij haagsevrienden@quakers.nu

Posted on

Equipping for Ministry.

door Frieda Oudakker

Het tweede weekend van januari startte mijn cursus Equipping for Ministry EfM. Ik ben onder de indruk van de opbouw ervan, zoals we die aangeboden kregen in dit introductie weekend.
Op vrijdag komen we na het avond eten bij elkaar voor het aan elkaar voor- stellen van de cursus leiding, de Elders, de tutors en onszelf.

Vervolgens krijgen we een duidelijk overzicht van de opzet van de hele twee- jarige cursus. De invalshoeken: Spiritualiteit, Quaker Traditie, de Quaker Gemeenschap en leven in de Wereld vanuit de getuigenissen, hebben alle vier een plek, zonder vooraf bepaalde inhoud. Die bepaalt ieder voor zichzelf. Gedurende dit hele introductie weekend horen we steeds weer: niets staat vast, het gaat om jullie, je geeft vorm aan je eigen cursus.

We krijgen uitleg over de besloten groepssite waar we onderling zaken kun- nen uitwisselen en contact houden tussen de bijeenkomsten in. Ook daaraan geven we zelf vorm. Er is b.v. een groep die ook stille samenkomsten online doet. Via die site krijgen we online een uitwerking van de 4 thema’s, met op- drachten, in blokken verdeeld over de twee jaar. En daar kunnen we informatie vinden van de cursuscoӧrdinator. Verder is er een EfM forum waar alle (oud-)deelnemers contact met elkaar kunnen hebben.

Ik voel tijdens dit weekend een steeds diepere ontspanning en contact met mijzelf. Dat komt door de manier waarop we worden benaderd, aangespro- ken. Alles gebeurt in rust, met voortdurende aanmoediging om het kalm aan te doen, mijn eigen weg te volgen. Het zit in de bemoedigende ontspannen vriendelijkheid van de cursusleiders.

Ik ervaar het in de steeds terugkomende uitspraak dat niets vast staat. In deze cursus is het de bedoeling dat we helemaal van onszelf uitgaan. Het doel van de cursus is voor iedereen verschillend. Waar ik naar toe werk, mijn eindpro- duct – het project. Niets staat vast. Evenals de manier waarop ieder het gaat uitwerken. Er zijn geen eisen van buitenaf.

Na het overzicht van de twee jaar cursus, bekijken we de aparte onderdelen. Wat is de inhoud van de relatie met je tutor? We kunnen kennis maken met eindproducten van de afsluitende groep die 2 jaar geleden startte. Aan welke projecten werkten zij?

Alles kan. Het gaat om de eigen keus, de eigen manier van werken, het eigen doel, het onderzoeken van de eigen verwachtingen. Dat zullen we zaterdag

bespreken met onze tutor. Misschien komen er vandaaruit al voorkeuren voor korte cursussen, maar dat kan ook pas duidelijk worden in de volgende ‘Resi- dential Week’, of nóg later.

Op zaterdagochtend, na de Meeting for Worship, inventariseren we vóór de koffiepauze onze gevoelens en beelden bij Ministry, eerst in drietallen, dan in de hele groep. Na de pauze gaan we erop door. Eerst weer in kleine groepjes een persoonlijke uitwisseling over hoe we zelf Ministry hebben ontvangen en gegeven, daarna een worship-sharing in de hele groep. Ik ben verrast te mer- ken dat ik daar zeker ervaring mee heb: de opvoeding van mijn pleeg-klein- zoon. Verrassend!

Zaterdag krijgen we informatie over het gebruik van de indrukwekkende Quakerbiblotheek. Ook is dan de eerste ontmoeting met de eigen mentor, met de aanbeveling voor mij: nee, nu nog geen cursussen over Quaker taken en rollen. Eerst voor jezelf. Wat heb jij nodig, puur voor jezelf, voor je eigen spiritualiteit? Neem daar dit eerste jaar de tijd voor.
Ik zie nu al uit naar onze volgende bijeenkomst: de week vóór Pasen.

Posted on

Versmelten in de meeting

Door Thomas R Bodine, 1980

Uit: Quaker Faith and Practice 2.47 The source of our strength.
Een ‘verenigde’ Quaker-samenkomst is meer dan een aantal individuen die samen zitten en individueel mediteren. Zolang iedereen in meditatie zit zoals iemand doet wanneer hij zelf stil is, zal de stilte zelden die grotere diepte be- reiken, die een Quaker-samenkomst op zijn best kan zijn. Het doel van een echt ‘verenigde’ samenkomst is om te versmelten tot iets groters dan de som der delen.
Als een vergadering ‘verenigt’, terwijl elk individu ‘naar beneden’ centreert, ontwikkelt zich geleidelijk het gevoel bij een groep te horen die samen een gevoel van de Aanwezigheid zoekt. Het ‘ik’ in ons begint te voelen als ‘wij’. Op een gegeven moment – het kan vroeg in de bijeenkomst zijn of het kan la- ter zijn, of het kan helemaal nooit komen – ervaren we plotseling een gevoel van eenheid, van samenzijn met elkaar en daarmee iets buiten onszelf dat we God kunnen noemen.

Posted on

Schoonmaken met een vuil doekje

Erik Dries

Ik geef je papier zoveel je kan dragen.
En een potlood, zwart;
ik vraag je kras en teken alle dagen.
Maar: teken de
witheid van het blad.
Ik geef je een viool en andere instrumenten,
en vraag je: maak alle dagen muziek con amore, maar je moet, deo volente:

de stilte laten horen.

Ik geef je taal en een woordenschat gebruik het vanaf je ontwaken;
de opdracht luidt alleen maar dat je er
vrede mee moet maken

Dit dat heb je al begrepen is een spel; hieraan voldoen is een onmogelijkheid, in gedachten misschien nog wel,
maar niet in werkelijkheid.

Dus taal naar vrede,
haak naar vrede,
werk aan vrede;
onverstoorbaar, onversaagd,
in het besef dat in feite het onmogelijke van jou en de jouwen wordt gevraagd.

Posted on