Het Quaker vredesgetuigenis


Wij verwerpen met grote nadruk alle oorlog en strijd tegen anderen en elk gevecht, anders dan met de wapenen van de geest, voor welk doel en onder welk voorwendsel het ook moge zijn. Dit is ons getuigenis voor heel de wereld. De Geest van Christus, waardoor we ons laten leiden is onveranderlijk en kan ons dus niet het ene ogenblik van iets afhouden, omdat het verkeerd is en ons er dan weer toe aanzetten.
Het is onze diepste overtuiging, die we voor de hele wereld uitspreken, dat de Geest van Christus, die ons leidt in alle waarheid, ons nooit zal aansporen om met uiterlijke wapens te strijden en oorlog te voeren tegen wie dan ook en zulks niet voor het Koninkrijk van God, noch voor de Rijken van deze wereld.

 

(Deze verklaring werd in 1660 afgelegd door de Quakers tegenover koning Karel II van Engeland)


Home