Quakerretraite2014

Thema : Eens zei ik ja …


De retraite 2014 werd gehouden van 24 tot 26 januari 2014.in de Willibrord Abdij in Doetinchem

Het thema hield ons bezig, de vraag wanneer heb ik ja gezegd en wanneer heb ik nee gezegd. Ja zeggen en nee zeggen horen bij elkaar. Aan het begin van de retraite hebben we ons afgevraagd: wat kom ik hier zoeken? en wat breng ik hier? Kernwoorden in vele antwoorden op de vraag "wat zoek ik hier?" waren: rust en stilte, niets doen behalve de afwas, stil zijn in gemeenschap, mijn hart volgen: Nu. Ja zeggen: gehoorgeven aan wat ik in mijn diepste innerlijk wil, daar gehoor aan geven is heilig.

 Na de dienst in de kapel

Aan het eind van de retraite beantwoordden we de vraag: wat neem je me aan verwachtingen als je komt en wat heb je ervaren? Een mooie bijdrage die ik noteerde was: Leven is als koorden-van-ja aan elkaar geregen. Waar iemand ander volmondig "akkoord" op antwoordde.
We hadden een boekje gekregen met de teksten die iedereen ter voorbereiding had opgestuurd en dat was heel fijn om te gebruiken in de stiltes en aan tafel om uit voor te lezen of gewoon zomaar om zelf te lezen. Een hele fijne bijdrage waren de Sacred dansen die Frieda Oudakker begeleidde. Wat een prachtige muziek en mooie eenvoudige gebaren die helpen om naar binnen te komen.
We hebben ook een aantal keren de diensten van de monniken meegemaakt en dat was mooi om naar te luisteren of ook zelf mee te zingen. Het was ook fijn om George weer te zien, de gastheer in het stilte centrum die we twee jaar geleden ook ontmoetten. Hij vond het ook fijn om met ons op te trekken.


 Erik Dries met zijn  tekeningen

Tijdens Tijdens de retraite maakte Erik Dries op een lange rol tekenpapier tekeningen, van het leven en lijden van Jezus. Deze heeft hij overhandigd aan Pater Henry die contact met ons hield bij het begin van de retraite en aan het eind. De mooie ruimtes die we allen samen konden gebruiken en het genot van een eigen kamer hebben ons er toe gezet om meteen een afspraak te maken voor een volgende retraite op deze plek in 2015.

Marlies Tjallingii


Bijeenkomsten