Maart 2011

Onderwerp: ALGEMENE VERGADERING 2011

Vrienden,

Jullie worden hartelijk uitgenodigd voor de Algemene Vergadering van 13 t.e.m. 15 mei 2011 in het Woodbrookershuis, Woodbrookersweg 1, 7244 RB Barchem, tel. 0573 - 441734.

We hopen vaker en meer te zingen en beginnen daarmee al op vrijdagmiddag om 16.30 uur. Om

18 uur is er brood en soep voor iedereen (hiervoor hoeft niet meer apart betaald te worden, maar geef het wel aan op je aanmeldingsformulier zodat we weten hoeveel soep er opgediend moet worden).
Om precies 19 uur is formeel het begin van de AV
, samen met onze jongeren en kinderen! Rond 16.00 uur op zondagmiddag zullen we de AV afsluiten.

Ons thema bestaat uit een Engelse zin, rechtstreeks overgenomen van de Friends World Conference 2012 en een Nederlandse toevoeging, die op een Nederlandse invulling duidt:

Being salt and Light: Friends living the Kingdom of God in a broken world” – hoe zetten we ons in voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping?

Velen (sommigen?) van ons weten dat de metaforen zout en licht uit de bergrede komen.

Vanuit dit bijbels perspectief zal op zaterdagmorgen het thema met ons worden uitgewerkt door Tjeerd Dibbits en Marianne IJspeert. Juist door de “eigenwijze” manier waarop Quakers zich laten inspireren door woord en geest ontstaat een rijk geschakeerd inzicht in deze teksten, waarbij Tjeerd en Marianne ieder een eigen koers varen. Een mooie demonstratie dat geen twee Quakers over alles hetzelfde denken.
Op
zaterdagmiddag zullen Johannes Borger en Helena Berends, ook weer op eigen wijze, de uitwerking van het thema voortzetten met iets meer nadruk op het Nederlandse gedeelte van het thema. Hoe gaan we om met het spanningsveld tussen vrede en (economische) gerechtigheid, wat motiveert ons tot “zout” of “licht” worden, hoe en waar komt dat alleen of gezamenlijk tot uiting?
We zijn trots op vier Nederlandstalige inleiders uit eigen kring!

Het is mogelijk dat het thema ook in de zakenvergadering een rol zal spelen, omdat de Nederlandse Jaarvergadering al regelmatig zaken als
gerechtigheid, vrede en duurzaamheid internationaal aan de orde heeft gesteld en ook nu weer deelneemt aan een consultatieronde ter voorbereiding van de wereldconferentie.


Op zondagmiddag komt een andere wereldconferentie kort aan de orde: die van de Wereldraad van Kerken, waar Kees Nieuwerth namens “Kerk en Vrede” daags na de AV naar toe zal gaan. Ook hier hebben we de mogelijkheid het geluid van de Nederlandse Vrienden te laten horen, bijvoorbeeld over “rechtvaardige vrede”.

Voordat jullie nu denken dat dit een erg vol programma wordt, wees gerust dat er ruimschoots tijd en gelegenheid zal zijn om nieuwe en oude bekenden echt te ontmoeten, om rust en stilte te nemen en onze verbondenheid te vieren.

Belangrijk: kijk de komende dagen eens rond in huis of je iets aantrekkelijks hebt te bieden voor de “verkooptafel”. Zo niet, geen nood, want mogelijk kun je zelf iets moois maken voor de verkoop? Per slot van rekening zullen alle opbrengsten zijn voor Palestijnse kinderen.
Voor meer informatie en ideeën of overleg kun je bellen met Wils ’t Hart, tel. 0598 - 616809.

Elk jaar wordt dit weekend bijna voor de helft gesubsidieerd door het Genootschap, omdat wij het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk Vrienden en attenders zullen komen. Mocht de prijs toch een probleem zijn, neem dan contact op met de penningmeester van je maandvergadering!

Wat betreft dit aanmeldingsformulier: we maken een onderscheid tussen dagbezoekers (die alleen voor een dag - of twee - komen maar elders slapen) en diegenen die het hele weekend komen en in het Woodbrookerhuis verblijven. In het Woodbrookershuis kun je slapen in de zogenaamde ‘patio’ (zeer confortabele kamers) of in een slaaphuisje. Linnengoed en handdoeken zijn bij de prijs inbegrepen. Voor wie wil kamperen: camping Reusterman grenst aan het terrein van het Woodbrookershuis: Looweg 3, 7244 RC Barchem, tel. 0573 - 441385. Bel hen zelf, per 2 personen kost het kamperen in een klein tentje ongeveer €25 voor 2 nachten. Vrienden kunnen uiteindelijk ook buiten het Woodbrookershuis verblijven in een B&B of hotel in de buurt.

Bijgesloten vind je he t aanmeldingsformulier. Vul het alsjeblieft in en stuur het vóór 15 april aan het Quakersecretariaat op, ofwel per e-mail ofwel per post.

Met Vriendengroet,

namens schrijver en voorbereidingscommissie,

Hadewijch Touwen

Secretariaat

P.S. Een routebeschrijving en openbaar vervoer informatie komen mee met de agenda, het gedetailleerde programma en de vergaderstukken, die later verstuurd worden.

 
Bijeenkomsten