Around Europe

U kunt Vrienden voor Brussel (VVQREA) en daarmee QCEA in Brussel steunen door een abonnement op "Around Europe" te nemen. "Around Europe" is het maandelijks bulletin van QCEA dat in het Engels verschijnt met ook bijdragen in andere talen. Tegenwoordig kan het blad ook, zij het met een vertraging van 14 dagen, on-line gelezen worden.

Download als PDF

Around Europe januari/ maart 2016  Around Europe januari/ maart 2016

  


Nederlandse samenvatting van Around Europe no. 363, juni – juli 2015

Geloof, kracht en vrede – in de Europese Unie

Tijdens de Britse jaarvergadering, een belangrijke jaarlijkse gebeurtenis voor de Quakers in Groot-Brittannië, werd in de zoganaamde “Swarthmore Lecture gekeken naar de relatie tussen geloof, kracht en vrede. Dit artikel behandelt het beleid van de Europese Unie (EU) in het licht van deze overwegingen.

"We kunnen veilig zijn wanneer andere mensen bij ons veilig zijn." (Diana Francis)

De 2015 Swarthmore Lecture is online op www.woodbrooke.org.uk/pages/swarthmore-2015.html

Het bijbehorende boek is verkrijgbaar in verschillende formaten online (ISBN-13: 978-1-907123-76-4).

De groene economie: meer dan alleen groene groei

Publicaties van de Europese Unie verwijzen vaak naar de "groene economie", maar er lijkt een gebrek van een alomvattende definitie van de term. In plaats van het omarmen van de noodzaak om de economie te transformeren naar duurzaamheid, hebben de instellingen van de Europese Unie het begrip van de groene economie gebaseerd op de groei van het BBP per hoofd van de bevolking. In de praktijk verwijst de groene economie slechts naar een sub-sector van de economie. Deze nadruk op de groei van de "groene sector" van de economie is problematisch, omdat het de milieu-impact van de groei, groen of anderszins niet onderkent. De overgang naar een kringloop economie mag dan de noodzaak van systematische veranderingen erkennen, maar wordt vaak verdedigd als een manier om economische groei te realiseren. Uiteindelijk zal de Europese Commissie een transformerende definitie van groene economie moeten vaststellen, met het welzijn van alle mensen en de planeet tot doel.

"Zonder een transformatie van de gehele economie, zullen individuele sectoren worstelen echt groen te worden."

 

NB: Conferentie Kasteel of Gemeenschap? Rol Quakers 'bij de opbouw van het nieuwe Europa

4-6 december 2015 Lees meer op www.qcea.org of contact conference@qcea.org .

Succes in Straatsburg

In april vroegen we degenen onder u die zich heeft aangemeld voor QCEA Action Alerts tot actie over de kwestie van de gewapende drones (op afstand bestuurde vliegende robots die wapens dragen) te nemen. We deden dit verzoek in de aanloop naar een belangrijk debat in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) .Zoals u zich wellicht herinnert, bestaat PACE uit vertegenwoordigers van de nationale parlementen van de 47 Europese landen, die in Straatsburg bijeenkomen. We zijn blij te kunnen melden dat deze nationale parlementariërs met een overweldigende meerderheid er voor stemde, de Europese nationale regeringen ter verantwoording over de kwestie van de gewapende drones. Een volledig verslag van het debat kan online op qceablog.wordpress.com/2015/05/12/pace/ worden gevonden

Voor informatie over hoe u zich aanmeldt voor QCEA Actie Alerts, zie www.qcea.org/home/involved/action-alerts/

En verder . . .

 

Sasha legt uit hoe Quaker principes van eerlijkheid en fairness tot actie kunnen leiden aan de hand van de bezette gebieden in Palestina en hoe de EU zich daartoe dient te verhouden. Een nieuwe project vrijwilliger (Elizabeth Payne) stelt zich voor. Tenslotte stelt Sasha de ethiek van “genoeg” aan de orde in verband met het idee dat wij economisch steeds denken te moeten groeien.

 


VVQREA