Vrienden voor Brussel (VVQREA)


Op l6 october l98l werd door een aantal Vrienden, die betrokken waren bij de Quaker Council for European Affairs (QCEA) in Brussel de Vereniging Vrienden voor Brussel (VVQREA)opgericht.

De Vrienden voor Brussel (VVQREA)heeft als taak binnen Nederland het werk van QCEA in Brussel te bevorderen en tevens geldelijke bijdragen voor dit werk bijeen te brengen.
Ze geeft informatie over de activiteiten van de Quaker Council for European Affairs

  vergadering QCEA Council in Brussel

 

jaarverslag 2014 en beleidsplan 2015 van de Vrienden voor Brussel

download als PDF 

 jaarverslag 2014 en beleidsplan 2015   jaarverslag 2014 en beleidsplan 2015


  Er is de brochure "Een Quaker Visie op Europa verschenen.

Deze brochure  kan worden aangevraagd bij: Hennie Jansen, Bruinvisstraat 12, 5706 EL Helmond, tel: 0492-537991 e-mail:vvqrea@kpnplanet.nl of worden gedownload op deze website

Download als PDF 

Quaker visie op Europa  Quaker visie op Europa


U kunt via de Vrienden voor Brussel (VVQREA) geassocieerd lid van de Quaker Council for European Affairs (QCEA) worden. Geassocieerde leden krijgen naast "Around Europe" ook alle andere uitgaven van de Quaker Raad voor Europese Aangelegenheden en worden geïnformeerd over studiebijeenkomsten. De bijdrage voor geassocieerde leden bedraagt jaarlijks minimaal € 50.-- Maandvergaderingen betalen € 100,--

Het banknummer is NL28 INGB 0002 5386 85 t.n.v. Ver.Vrienden v.d. QREA te Helmon

 Aanmelden bij: Hennie Jansen, Bruinvisstraat 12, 5706 EL Helmond,  tel: 0492-537991; e-mail:vvqrea@kpnplanet.nl 

 

Uiteraard zijn ook incidentele giften donaties en schenkingen per testament voor het werk van QCEA welkom. Het banknummer is NL28 INGB 0002 5386 85 t.n.v. Ver.Vrienden v.d. QREA te Helmond. De penningmeester is Hennie Jansen. tel. 0492-537991. e-mail: vvqrea@kpnplanet.nl Ook in De Vriendenkring wordt maandelijks actuele informatie over QCEA en Vrienden voor Brussel (VVQREA)

gegeven.

VVQREA