Quaker Biografiën

 

 

Op internet zijn een groot aantal levensbeschrijvingen van quakers uit het recente en verre verleden beschikbaar 

Hieronder zijn een aantal, voor het merendeel ontleend aan Wikipedia  weergegeven

Quakers