elke projecten ondersteunen wij?

 

De ster is al sinds de 19e eeuw het logo van Quaker hulp. 'Helpen met een ster' suggereert dat die hulp bijzonder is. Quaker hulp is een uitdrukking van ons geloof, een integraal onderdeel van ons Quaker geloofsgetuigenis, zeggen we. Het combineert inzet voor gerechtigheid en verzoening op een actief-geweldloze manier.

 


Het Quaker Hulpfonds ondersteunde de afgelopen jaren onder andere de volgende projecten:

·         Rural Service Progr. East-Africa YMs en sinds een aantal jaar specifiek ook Trees for Africa (via RSP EAYMs).

Trees for Africa  Trees for Africa

·         Palestinian Early Childhood Education Programme (PECEP): 13 kleuterdagverblijven in Gaza.
pecep  pecep

·         Playcentre Am'ari kamp (FWCC/EMES). Am'ary  Am'ary

·         .

·         Ramallah Hardship Fund (Ramallah Monthly Meeting)

·         Change Agent Peace Program (CAPP) : lokaal gevestigde vredesinspanningen in Centraal-en Oost-Afrika.

·         Traumacentrum Burundi (David Niyonzima). .

 

Als Quaker  Hulpfonds krijgen we  regelmatig vragen over projecten en organisaties  waar leden van onze Jaarvergadering zich bij betrokken voelen.

Voor zover mogelijk, zullen wij over deze projecten en organisaties informatie inzamelen en voor zover algemeen relevant via de Vriendenkring delen.

Suggesties voor besteding zijn zeer welkom. Graag mét toelichting waarom het in 'ons' werk past, zodat het ons verder helpt in onze bezinning op wat we willen met het Quaker Hulpfonds. Wel willen wij hierbij op het volgende wijzen:

Qua finaciering is een groot deel van het geld wat binnenkomt bij het Quaker Hulpfonds bestemd (door de gevers specifiek aan projecten toegewezen). Er is maar een klein deel waarover wij kunnen beslissen, het geld wat wij vrij besteedbaar binnenkrijgen. Het beleid van het Quaker Hulpfonds dit geld te gebruiken om projecten structureel te ondersteunen. Hiervoor zijn we vaste verantwoordelijkheden aangegaan. 

 

Het beleid van het Hulpfonds is om vaste relaties te onderhouden met Quaker-organisaties/projecten en met andere projecten/organisaties waarmee Nederlandse Quakers zich verbonden voelen. We hebben ervoor gekozen om onze reserves te gebruiken we om organisaties die we structureel ondersteunen wat langer of extra te ondersteunen om continuiteit te kunnen bieden (zie bijvoorbeeld minuut 2011/02).

Eenmalige extra inkomsten (legaten m.n.) besteden we dus over het algemeen door organisaties/projecten die al op onze lijst staan extra te ondersteunen.

Zolang onze structurele inkomsten niet stijgen, kunnen we ons niet veroorloven om extra vaste ondersteuningsrelaties aan te gaan. De laatste toevoeging aan onze lijst (waarmee we ons inziens aan de limiet zitten van onze capaciteit tot structurele financiële steun) is THARS (David Niyonzima). Als daar nog iets anders bij zouden moeten, moeten we anderen af laten vallen.

Hulpfonds