JAARVERSLAG Quaker Hulpfonds 2015

Inkomsten
In 2015 heeft het QHF €45.770 ontvangen, dat is flink meer dan in 2014 (€34.346) . Dit verschil wordt verklaard door een ontvangen legaat van €12.256. Zonder het legaat zouden de inkomsten echter 15% lager zijn geweest, dat is €5.000 minder. Wat verder de inkomsten vertekent, is de opbrengst van de collecte die in-memoriam voor Hadewijch Touwen via het QHF is ge?ncasseerd. Dat betrof een bedrag van €6.580, iets meer dan 15% van de inkomsten. Overall moeten we, helaas, constateren dat er in 2015 een grote terugval, van bijna 30%, in de reguliere inkomsten van het QHF heeft plaatsgevonden.

Uitgaven
In tegenstelling tot de daling van de inkomsten, zijn de uitgaven fors gestegen. We hebben extra steun gegeven om de onderbesteding in 2014 te compenseren (€6.250 voor Change Agents for Peace Program Oost Afrika en Trauma centre Burundi), voor incidentele noodhulp aan Nepal (€1.098) en voor een verzoek om extra steun door Campagne tegen Wapenhandel (€1.000). De uitgaven bedroegen in 2015 €41.627, dus flink meer dan in 2014 toen deze €30.396 bedroegen (toen een onderbesteding). Ten opzichte van de inkomsten exclusief het legaat (€29.370) is het tevens een groot verschil. Er is dus ruimhartig besteed, ondanks tegenvallende inkomsten, en feitelijk bescheiden ingeteerd op het vermogen voor een bedrag van ongeveer €4.000.

Doelen
De doelen waarvoor het meeste geld werd ontvangen (als bestemde baten) zijn: Change Agents for Peace Oost-Afrika, Trees for Africa, Am%u2019ari Playcenter, Kinderdagverblijven Gaza (PECEP), Traumaverwerking Balkan (Charles Tauber), Rural Service Programme Kenia, PCTC India en de Communicatiecursussen Palestina. Daarnaast ontving een aantal doelen ruime bijdrages uit de onbestemde giften van het QHF. Dat waren: Traumacentre Burundi, Noodhulp Nepal, Campagne tegen Wapenhandel en het Jeanette No?lhuis. Ten slotte ontving ook een aantal binnen- en buitenlandse doelen relatief kleine bijdrages; vaak vanuit een historische Quakerbetrokkenheid.

Conclusie en vooruitblik
Er is in 2015 weer ruimschoots gegeven door onze supporters, maar helaas toch minder dan in 2014. We hebben in 2015 desalniettemin behoorlijk veel meer uitgegeven dan we hebben ontvangen. Een breed scala aan doelen is door ons ondersteund. Wij hopen dat in 2016 meer mensen het QHF zullen steunen, en dat zij die het al steunen dit ruimhartiger zullen (kunnen) doen. Wij kiezen de doelen die door jullie worden aangedragen en waarbij jij je nauw betrokken voelt, of waarbij je misschien persoonlijk bij de uitvoering betrokken bent. Wij staan open voor nieuwe suggesties!

Namens het QHF, Martine Kuipers, Marie-José Wouters, Sytse Tjallingii, Johannes Borger (penningmeester)

Hulpfonds