1 % extra  voor duurzaamheid

 

flyer 1% fonds  flyer 1% fonds

In Minuut 08/16 en 09/23 heeft de Algemene Vergadering van de Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) de volgende minuut aangenomen:
 "minuut AV 09/23    1% voor duurzaamheidsprojecten
In navolging van minuut AV 08/16, waarin we elkaar opriepen om jaarlijks 1% van ons inkomen te storten bestemd voor duurzaamheidsprojecten te beheren door het Quaker Hulpfonds, heeft het Quaker Hulpfonds besloten om deze inkomsten te besteden aan drie organisaties: FairClimate van ICCO/Kerk in Aktie, het Rural Service Programme in Kaimosi (Kenya) van Oost-Afrikaanse Vrienden en het People's Craft Training Center in Tiruvannalai District, India. We zijn blij met de keuze voor deze drie duurzaamheidsprojecten en herhalen onze oproep om boven onze huidige afdrachten 1% van ons bruto inkomen via het Quaker Hulpfonds te bestemmen voor duurzame ontwikkeling."


Om onze betrokkenheid met de toekomst van de aarde ook echt handen en voeten te geven is dit dus een oproep om concreet 1% van je bruto inkomen extra te geven aan het Quaker Hulpfonds voor organisaties die Duurzaamheid bevorderen.
Je kunt dit bijvoorbeeld doen door iedere maand 1/12 van 1% extra op (giro 220644) t.n.v. Quaker Hulpfonds te storten.
Het Quakerhulpfonds heeft besloten om deze 1% gelden te besteden aan drie doelen:

Op de Algemene Vergadering werden alle aanwezigen gevraagd hun voorkeur kenbaar te maken door een stikker te plakken bij de drie doelen. Van deze doelen was op de muur van de vergaderzaal veel informatie te lezen.
In de tabel de uitslag van deze peiling

In totaal werden er bij FairClimate 42 stikkers geplakt, waarvan 13 le keus, 19 2e keus en 10 3e keus

Bij RSP is dit 17, 10 en 9 en bij PCPT is dit 13, 9 en 18. De 3e keus geven we in de grafiek niet aan omdat deze automatisch voortvloeit uit de 1e en 2e keus. De percentages staan in de tabel en de grafiek.
De verdeling is opmerkelijk.
Voor het Rural Service Project van de Oost Afrikaanse Quakers (met onder andere Trees for Afrika) zijn de meeste 1e keus stikkers geplakt. Als project van en door Quakers heeft het een grote aantrekkingskracht. Bovendien heeft vanuit het thema duurzaamheid het project Trees for Africa en het Water and Sanitation Programma de aandacht.
Voor Peoples Craft Training Centre zijn evenveel 1e keuzen uitgebracht dan voor FairClimate. Het concrete karakter van PCTC en de betrokkenheid van enkelen van ons spreekt hier aan. Bovendien heeft de biologische boerderij waar met gehandicapten gewerkt wordt vanuit het duurzaamheidsaspect aandacht. Voor FairClimate zijn opvallend veel 2e keus stikkers geplakt. Het veelzijdige, wereldomvattende spreekt ook erg aan, al is het op de tweede plaats. De projecten van Fair Climate zijn specifiek op duurzaamheid uitgekozen, zoals de productie en het gebruik van biogasbrandstof, het behoud van Mangrovebossen als kraamkamer van vissen, introductie van gewassen die minder water nodig hebben en bewustwordingsprojecten etc.
Het lijkt er op dat de keuze voor deze drie doelen een goede keuze is geweest. Voor alle drie de doelen is er brede steun. Fair Climate komt hierbij op een vrijwel even hoge plaats als RSP terwijl PCTC op een eervolle 3e plaats komt.
We zullen ons in het Quaker Hulpfonds beraden om tot een verdeling van de 1 % die niet geoormerkt zijn te komen. Uiteraard is deze peiling voor ons een steun hiervoor. Aan de andere kant zijn er ook overwegingen als de behoefte aan steun van deze doelen en de feedback die we van hen krijgen. Rural Service Project en Peoples Training Centre zijn beide projecten op hoofdzakelijk één regio of lokatie. FairClimate steunt acht projecten op het gebied van klimaat, drie in Zuid Amerika, drie in Afrika en twee in Azië.


Natuurlijk blijft het voor ieder die bijdraagt mogelijk een bestemming aan te geven voor zijn/haar bijdrage.

Voor meer informatie:

Download PDF

flyer 1% fonds  flyer 1% fonds


 

Hulpfonds