Tijdschriften (e-zines)

Je kunt je aanmelden voor de Tijdschrift Signalerings-service  door middel van een mailtje naar de webservant (Jan Ramaker )


 

driehoek 11 juli 2014 - Samen voor Vrede


samenvoorvredeinkleur
Beweging voor
Geweldloze Kracht
Streven:
als ‘Beweging voor Geweldloze Kracht’ willen we mogelijkheden ontwikkelen om via vreedzame manieren, middelen en methoden tot een vreedzamer, respectvoller en veiliger samenleving te komen.
Hoe:
door middel van informatie, folders, gesprekken, overleg, bijeenkomsten, cursussen, trainingen, lesmateriaal, audiovisueel materiaal, tentoonstellingen, onderzoek, artikelen, publicaties, spelen, webblad 'Samen voor Vrede' en website 'Geweldloze Kracht'.
Inspiratie:
onafhankelijk van religies of politieke stromingen worden we geïnspireerd door allen, reeds duizenden jaren en overal in de wereld, die persoonlijk of via bewegingen, organisaties of burgerinitiatieven opkomen voor ieders welzijn en voor de aarde, via vreedzame manieren, middelen en methoden.
Uitdaging:
Wat kan ik vandaag bijdragen aan een vreedzame, respectvolle en veilige samenleving op basis van deze manieren, middelen en methoden!
Zie bovendien:

Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving.

www.geweldlozekracht.nl

aktieagenda.nl

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@geweldloosactief.nl

Websites:
www.geweldlozekracht.nl www.samenvoorvrede.nl

Donaties:
Onze organisatie is een ANBI-erkende instelling. Donaties zijn dus aftrekbaar voor de belasting (zie eind van deze pagina).

WELKOM BIJ ONS WEBBLAD
“SAMEN VOOR VREDE” - juli 2014

JIMMY CARTER:
‘Stop geweld tegen vrouwen en meisjes’

Zijn in maart j.l. verschenen boek “A Call to Action: Women, Religion, Violence, and Power” heeft hij aan 187 politieke en geestelijke leiders in een groot aantal landen gestuurd. De inmiddels 89-jarige Jimmy Carter, 4 jaar president van de VS (1977-1981), en daarna al ruim 30 jaar ‘president’ van het Carter Center (1982 – heden), dat hij samen met zijn vrouw Rosalynn (85) opzette, wil de laatste jaren van zijn leven de grootste tragedie van de mensheid aanpakken: geweld tegen vrouwen en meisjes. Hij zegt hierover:

“De belangrijkste en nauwelijks aangepakte wereldwijde uitdaging betreft de ontberingen en misbruiken die vrouwen en meisjes moeten ondergaan, hoofdzakelijk veroorzaakt door een onjuiste interpretatie van zorgvuldig uitgezochte religieuze teksten en de groeiende acceptatie van geweld en oorlogsvoering.”
The Elders (opgericht door Nelson Mandela in 2007), waar Jimmy Carter lid van is, en het Carter Center zijn een internationale campagne begonnen om deze tragedie aan te pakken.
Klik hier voor meer informatie over dit boek en 23 actie-voorstellen
Klik hier voor meer informatie over The Elders. 


World Peace Possible

World Peace Is Possible: Campagne WK 2014

De Stichting World Peace is Possible heeft voor het WK 2014 in Brazilië speciale oranje T-shirts ontworpen. De doelstelling is het wereldwijd verspreiden van de positieve boodschap: World Peace is Possible. De Oranje shirts zijn gemaakt van biologische katoen en zijn in de webshop van: www.worldpeaceispossible.com of www.wpip.nl .


Klik hier voor meer informatie.
TERUGSLAG IN DE ARABISCHE LENTE
het moeilijke proces van democratisering

Wat er enkele jaren geleden in de Arabische landen plaatsvond leek op een democratische omwenteling, maar inmiddels is daar steeds minder van over. Men mist de effectiviteit van de strategie van Gandhi.
Klik hier voor de visie van Hans Feddema hierop.Pater Frans van der Lugt was er voor ieder

Geliefd bij christenen en moslims zette Pater Frans (1938-2014) zich in Syrië bijna 40 jaar in voor ieder die zijn menslievende hulp nodig had. Op 7 april werd hij in Homs door iemand vermoord. “Hij stond heel dicht bij de mensen; leefde een eenvoudig leven; wilde niemand bekeren; hij wilde gewoon goed doen, voor iedereen,” aldus een 45-jarige Syrische vrouw die haar naam niet kan vermelden. (De Volkskrant, 8 april 2014)
Foto: Pater Frans spreekt met inwoners van Homs op 29 januari 2014.


Verslag:

Landelijke Samenwerkingsdag Vredescultuur:

‘KRACHTBRONNEN VAN GEWELDLOOSHEID’

Op de zonnige zondag van 2 juni 2013 vond in Utrecht de landelijke
Samenwerkingsdag Vredescultuur plaats.
Er werd over lopende activiteiten gesproken, nieuwe actie-ideeën werden
ingebracht, een brochure over dichter Coert Poort (bekend van
‘Mensen gevraagd om de vrede te leren….’) verscheen, de Gandhi Vredesduif werd
uitgereikt, er werd gezongen en muziek gemaakt.


Voor het verslag van deze dag, met 9 inspirerende bijlagen,
en wat het belang van dit soort dagen is,
klik op: lees meer….MASTERPEACE: 2011 - 2014
Op 21 september 2011 (de Internationale Dag van de Vrede) ging het mondiale vredesinitiatief ‘MasterPeace’ van start met de slogan ‘Creating Peace. Together’. Op die dag startte een 3 jaar durende wereldwijde campagne waarin artiesten, kunstenaars, activisten, journalisten, burgers (jong en oud), organisaties, gemeenten, ondernemingen en overheden uitgenodigd worden om concreet bij te dragen aan een meer vreedzame wereld. Afsluitend hoogtepunt wordt het meest hartverwarmende vredesconcert ooit dat op 21 september 2014 bij de piramide van Gizeh in Egypte zal plaatsvinden…..
lees meer….Trendrede 2013
“Nadat we jaren gedreven werden door een ongebreidelde zucht naar meer, volgt nu de tijd van het geconcentreerde streven naar minder. Het grote ‘te veel te vaak’ breekt ons letterlijk en figuurlijk op: onze opgetelde ongelimiteerde verlangens verscheuren onszelf en de samenleving. We willen niet langer meer, we willen beter. En minder kan beter zijn. Alles wat te groot wordt verliest samenhang en dus kracht,” aldus enkele gedachten uit de derde TrendRede. Deze wordt samengesteld door een gelegenheidscollectief van twaalf trendwatchers en toekomstdenkers. Ze willen inspiratie bieden, laten zien hoe de toekomst zich ontvouwt en wat we daar mee kunnen. Lees de hele TrendRede…(Download PDF 187K)
Foto demonstratie wereldmars

2 oktober 2009 – 2 januari 2010:
WERELDMARS VOOR VREDE EN GEWELDLOOSHEID

….. lees meer

Zie ook (met korte videoclip, 3 min.):
WereldMars grootste in de geschiedenis!
(Klik hier)

En verder:

* WereldMars in Nederland (Klik hier)

* Manifest van de WereldMars (Klik hier)

* Website www.theworldmarch.org voor Newsletter; Video; Images (foto’s)

* Videoclip (ong. 3 min.) van de WereldMars Song:

http://www.youtube.com/watch?v=yJU1YC_JbbI


ARTIKELEN
ARABISCHE LENTE: HOOPVOL BEGIN VAN EEN LANGE WEG
In de landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten zijn grootschalige opstanden aan de gang die zich richten op meer vrijheid en betere levensomstandigheden voor de bevolking. Leidden de spontane demonstraties vanaf 17 december in Tunesië ertoe dat dictator Ben Ali op 14 januari naar Saoedi-Arabië moest uitwijken, in Egypte was de situatie, 11 dagen later, anders. Daar waren een aantal studenten al enkele jaren bezig met het vergaren van kennis over geweldloze strijdmethoden. De publicaties over geweldloos verzet van de Amerikaanse politicoloog Gene Sharp waren voor hen een belangrijke inspiratiebron…… lees meer…..
BEN JIJ EEN ALFA? DOMINANT OF BEZIELEND LEIDERSCHAP
....Lees het hele artikel
‘ALMERE KAN WEL TEGEN EEN STOOTJE….’
Zie de inleiding van Hans Feddema op 7 april j.l. in Almere via www.hansfeddema.nl “Het perspectief op vrede anno 2010”.
EEN WERELD ZONDER GEWELD
Door het ‘Comité van de Nobelprijswinnaars voor de Vrede’ is in het najaar van 2008 het ‘Charter voor een Wereld zonder geweld’ uitgebracht. Naast het uiten van hun grote zorgen omtrent een aantal ontwikkelingen in de huidige wereld worden in 13 punten de wensen tot verandering beschreven. “We zijn ervan overtuigd dat een positieve houding met betrekking tot de principes van geweldloosheid tot een vreedzamere en beschaafdere wereldorde zullen leiden, waarin een effectiever en eerlijker bestuur met respect voor de menselijke waardigheid en de heiligheid van het leven zelf een realiteit zullen worden,” wordt gesteld. Voor het volledige Charter... lees meer
DE KRACHT VAN MILDHEID, MOED EN MEDEDOGEN
In een inspirerend artikel schreef Hans Feddema over de kracht van mildheid, moed en mededogen. Zie……. Lees meer. [Voor andere recente artikelen van zijn hand zie zijn website www.hansfeddema.nl
ARUN GANDHI: ‘WOEDE IS EEN NATUURLIJKE EMOTIE’
Op 21 mei j.l. sprak Gandhi’s kleinzoon Arun Gandhi (1934) in het EMMA-Centrum in Utrecht. Hij vertelde over de belangrijke lessen die hij van zijn grootvader geleerd had, onder andere dat woede een natuurlijke emotie is, maar dat het van belang is die te kanaliseren en constructief te gebruiken, omdat je je woede anders niet meer in de hand hebt. Ook sprak hij over het voorstel dat hij aan Arafat gedaan had, over onderdrukking van jezelf en anderen, en over de situatie in Tibet.
GEWELDLOOS VERZET TEGEN REPRESSIEVE REGIMES
Welke aanpak is nodig, en mogelijk, om onder andere een extreem totalitair regime via geweldloos verzet ten val te brengen? In een uitgebreid artikel, en op basis van onderzoek op dit terrein, werd door Henk bij de Weg deze problematiek besproken. Zie voor het volledige artikel zijn website. [Via een zoekmachine intypen ‘Henk bij de Weg’ waarna zijn website geopend kan worden. Ga dan naar ‘Publicaties: Vredesonderzoek en Geweldloosheid’ en open het laatste artikel.]
PALESTIJNSE VROUW DIE BOM ZOU PLAATSEN
ZOEKT NU INSPIRATIE BIJ GANDHI
Een vrouw die bijna een zelfmoordbom geplaatst had is nu voorvechtster voor vrede in het Midden-Oosten geworden. Hiertoe heeft ze inspiratie gezocht bij Mahatma Gandhi en zich aangesloten bij ‘Strijders voor Vrede’. Deze organisatie werd in 2005 door een aantal Palestijnen en Israëli’s opgericht die via dialoog en samenwerking tot vrede willen komen. ……lees meer
Vrouwen creeren alternatieven voor gewapende strijd
VROUWEN CREËREN ALTERNATIEVEN VOOR GEWAPENDE STRIJD
Op initiatief van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (VDV), en in samenwerking met de Nederlandse Vrouwenraad (NVR), vond van 15 tot 25 september een ontmoeting plaats van 25 vrouwen uit 6 verschillende conflictgebieden (Afghanistan, de Balkan, Darfur, het Grote Meren-gebied in Afrika, Kasjmir en Palestina). Dit met als doel om vrouwen, en hun organisaties, in de conflictgebieden te steunen bij hun pogingen om hun positie te verbeteren en vrede te bewerkstelligen. Het kwam tot een vruchtbare uitwisseling die voor herhaling in aanmerking komt. …..lees meer
INSPIRERENDE UITSPRAKEN
Dorothy Thompson
Vrede is niet het ontbreken van conflicten
maar de aanwezigheid van oplossingen.
Stanley Horowitz
Door stemverheffing wordt het gespreksniveau verlaagd.
Lenie de Mooij
Onenigheid is vaak het resultaat van niet uitgesproken
gedachten en verwachtingen.
Inayat Khan
Hoe meer een mens zichzelf onderzoekt, hoe meer kracht
hij in zichzelf vindt.

BOEKEN
foto handboek

Nieuw:
HANDBOEK GEWELDLOZE KRACHT VOOR EEN VREEDZAMER,
RESPECTVOLLER EN VEILIGER SAMENLEVINGIn het voorjaar van 2008 zijn we, als Stichting voor Actieve Geweldloosheid, begonnen met de uitgave van een losbladig ‘Handboek Geweldloze Kracht voor een Vreedzamer, Respectvoller en Veiliger Samenleving’. Het wordt een naslagwerk van ong. 125 pagina’s (te verschijnen in 5 jaar) vol bruikbaar en inspirerend materiaal voor onze samenleving en komende generaties. Ieder die ons werk gedurende deze 5 jaar met € 12 of meer ondersteunt ontvangt elk half jaar de aanvullingen. De eerste 62 pagina’s zijn gedrukt….. lees meer
MET ALLE GEWELD – EEN FILOSOFISCHE ZOEKTOCHT
Najaar 2008 verscheen het omvangrijke boek van filosoof Hans Achterhuis ‘Met alle geweld – een filosofische zoektocht’ (793 pag.). Hierin onderzoekt hij op grondige wijze het verschijnsel geweld vanuit zes perspectieven: als middel om een doel te bereiken; als strijd om erkenning; vanuit het wij/zij-denken; vanuit het spanningsveld tussen moraal en politiek; vanuit de begeerte gedrag van anderen te imiteren; als evolutie vanuit de dierlijke natuur. Voor een bespreking van dit boek door Evert Huisman zie….lees meer
‘BETER GEWELDLOOS’
Het ‘Platform Vredescultuur’ heeft, op basis van 9 aspecten van geweldloosheid, een uitgebreide inventarisatie gemaakt van organisaties, activiteiten, trainingen en achtergrondinformatie die bijdragen aan een vredescultuur in Nederland. Op basis van de inventarisatie is het handzame boekje ‘Beter Geweldloos’ gepubliceerd (72 blz.; E 3,00). ……..lees meer
BIBLIOGRAFIE VAN GEWELDLOZE ACTIE:
PEOPLE POWER AND PROTEST SINCE 1945
Deze bibliografie, in 2006 in Engeland verschenen, bevat een indrukwekkend overzicht van welgeteld 938 publicaties, verdeeld over 9 actie-gebieden...lees meer
ZIEN / HOREN
NIEUWE DVD VAN MARCEL MESSING
Als vervolg op “WWW.Worden Wij Wakker?”, waarin schrijver en filosoof Marcel Messing sprak over de machten en krachten op en achter het wereldtoneel, is nu “Het Witte Gat, doorbraak in bewustzijn” uitgebracht. Een fascinerend gesprek over de crisis waarin het individueel bewustzijn is geraakt en ons gezamenlijke spirituele pad naar wie we werkelijk zijn….. lees meer
TENTOONSTELLING 1000 VREDESVROUWEN
Met als doel grotere bekendheid te geven aan het werk dat vrouwen doen voor vrede en mensenrechten, werden in 2005 gelijktijdig 1000 vrouwen uit meer dan 150 landen voorgedragen voor de Nobel Vredesprijs. Hieruit ontstond de internationale tentoonstelling “1000 Vredesvrouwen uit alle Werelddelen… lees meer
ACTIVITEITEN
Zie: www.aktieagenda.nl voor een uitgebreid activiteitenoverzicht
EDUCATIE
1000 STUDENTEN
DOEN BELOFTE GEWELDLOOSHEID
5850 STUDENTEN
NEMEN DEEL AAN GANDHI VREDESEXAMEN
Lees meer……
EERDER GEPUBLICEERDE ARTIKELEN
BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID:
DE KWESTIE WIJNAND DUYVENDAK
“Ook in een democratie kunnen wetten tegen het geweten indruisen en onrechtmatig zijn,” citeert Hans Feddema in dit artikel prof. Kees Schuyt. Burgerlijke ongehoorzaamheid dient dan binnen de rechtsstaat tot de mogelijkheden te behoren, mits openlijk, gewetensvol en geweldloos. Met sympathie voor Wijnand Duijvendak, maar ook enigermate kritisch, wordt over deze kwestie geschreven. …….lees meer
OVERWINNING OBAMA
EEN SIGNAAL VAN HOOP OP VERZOENING
Behalve de huidige ‘klimaatcrisis’, ‘energiecrisis’ en ‘kredietcrisis’ wijst Hans Feddema, voorzitter van onze organisatie, op de ‘voedselcrisis’ en de ‘crisis van de haat en de polarisatie’. Met name op deze laatste crisis wordt dieper ingegaan. Immers: “Haat en terrorisme zijn geen vijanden die je militair kunt verslaan. Toch proberen we dat steeds weer, zonder te beseffen dat je via deze weg de haat juist vergroot.” Maar: “Is de overwinning van Obama een signaal van hoop op verzoening?” ….. lees meer
SPEL VAN MACHT, BELANG EN UITSLUITING:
FALENDE REALPOLITIEK OORZAAK OORLOG IN DE KAUKASUS
De oorlog waarin Georgië verzeild raakte, toen het de afvallige deelrepubliek Ossetië wilde bezetten, kwam haar duur te staan in. Had het, vanuit het perspectief van geweldloosheid, anders gekunt? “Jazeker,” stelt Hans Feddema. ….. lees meer
ER BESTAAN GEEN RECHTVAARDIGE OORLOGEN
logowereldmars spaans engels
“Oorlogen, hoe dan ook gepresenteerd, horen in een beschaafde maatschappij niet thuis. Om de gesel van de oorlog voorgoed uit te bannen moet iedere bewoner van deze planeet radicaal breken met de vanzelfsprekende aanwezigheid van het oorlogsdenken,” aldus historicus Lafeber in een vlammend betoog... lees meer

Zie ook de bespreking “Felle aanklacht tegen oorlog; hartstochtelijk pleidooi voor vrede”, onder ‘boeken’, van de recent verschenen 2-delige publicatie van Dr.Lafeber ‘God treurde niet om de slechtheid van de mensen, over hun domheid weende hij’. Ze openen met de zin: “Deze boeken zijn opgedragen aan onze kleinzonen Gijs, die 4 jaar is en Max van 2 jaar, opdat zij nooit doden noch ooit gedood zullen worden.”
ROBERT MULLER: PROFEET VAN DE HOOP
Precies 2000 dagen voor de millenniumwisseling van 2000, namelijk op 11 juli 1994, begon Robert Muller met een opmerkelijk project: “2000 Ideeën en Dromen voor een Betere Wereld”. Vanaf dat moment publiceerde hij elke dag hiervoor een nieuw idee….. lees meer
DEMOCRATIE IN AFRIKA AAN HERIJKING TOE
Hans Feddema gaat dieper in op het feit dat veel Afrikaanse leiders, eenmaal verkozen, niet meer weg te krijgen zijn. Hoe dit, op geweldloze wijze, wel kan leest u in zijn artikel….. lees meer
KOSOVO: RISICOVOLLE GELEGENHEIDSPOLITIEK
In dit artikel stelt Hans Feddema de schijnbemiddeling aan de kaak die aan het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid van Kosovo vooraf ging. Het had ook anders gekund... lees meer

EERDER AANGEKONDIGDE BOEKEN
FELLE AANKLACHT TEGEN OORLOG;
HARTSTOCHTELIJK PLEIDOOI VOOR VREDE
Bespreking (van het 2-delige werk van de historicus C.V.Lafeber “God treurde niet om de slechtheid van de mensen, over hun domheid weende hij.”) lees meer
Henk Wesseling:
“HET HEDENDAAGSE TERRORISME, 2001-2008”
De terreuraanslagen van 11 september 2001 vormden voor Henk Wesseling aanleiding om zich te verdiepen in het verschijnsel terrorisme. Na intensieve bestudering hiervan verscheen dit voorjaar ‘Het hedendaagse terrorisme, 2001-2008; feiten, meningen en persoonlijk commentaar.’ Behandeld worden onder meer de oorzaken van terrorisme, politieke en militaire reacties, terrorismebestrijding in eigen land, wat zijn terroristen voor mensen en de angst van en voor hen. ……lees meer
DE TAAL VAN DE VREDE
“De taal van de vrede spreken door geweldloze communicatie toe te passen, biedt ons de kans om de hevigheid van conflicten te verminderen of ze op te lossen,” stelt Marshall Rosenberg in zijn nieuwste boek. .... lees meer
NAAR EEN VEILIGE SCHOOL
Hoe ontwikkel je het vermogen van leerlingen, docenten en de schoolleiding om constructiever met agressie om te gaan, onder andere via zelfregulering. Dat is de kern van dit belangwekkende boek….... lees meer
OMGAAN MET HANGJONGEREN: 99 TIPS
“Zachte aanpak is beter voor de buurt dan harde. Ze hangen rond, maken lawaai en gooien ruiten in. Hangjongeren kunnen het woongenot flink verpesten…. lees meer
BEWEGING VOOR GEWELDLOZE KRACHT
Inbreng op bijeenkomst 'Netwerk tegen geweld':
ALLE VORMEN EN UITINGEN VAN GEWELD
VERSTERKEN ELKAAR
.....lees meer
KERNACTIVITEITEN IN DE KOMENDE 5 JAAR
De werkzaamheden van de Stichting voor Actieve Geweldloosheid / Beweging voor Geweldloze Kracht zullen in de komende vijf jaar gericht zijn op 9 kernactiviteiten
…. lees meer
WAT WE DEDEN IN DE AFGELOPEN 5 JAAR?
...lees meer
NIEUW:
(losbladig) HANDBOEK GEWELDLOZE KRACHT VOOR EEN VREEDZAMER,
RESPECTVOLLER EN VEILIGER SAMENLEVING
....lees meer
PLATFORM VREDESCULTUUR
Als lidorganisatie van het ‘Platform voor Vrede en Geweldloosheid’ wijzen we ieder graag op de regelmatig verschijnende ‘Nieuwsbrief Vredescultuur’ welke in te zien is op de website: www.vredescultuur.nl
PUBLICATIES
Een overzicht van publicaties die bij ons besteld kunnen worden, is in te zien op onze website: www.geweldlozekracht.nl en dan aanklikken ‘publicaties’.
ARTIKELEN-DOCUMENTATIE
Op onze website: www.geweldlozekracht.nl staat een verzameling artikelen in de volgende thematische dossiers: Geweldloze Kracht; Vredescultuur; Conflicthantering; Terreur aanpakken; Innerlijke Vrede en Spiritualiteit; Religie en Geweldloosheid; Opvoeding en Omgangskunde; Duurzaam Samenleven. Vanuit de homepage kunt u elk dossier apart openen, maar als u op de homepage ‘weboverzicht’ aanklikt ziet u een overzicht van alle opgenomen artikelen.
ONDERSTEUNING
Hoe kan ik / kunnen wij het werk van de Stichting voor Actieve Geweldloosheid / Beweging voor Geweldloze Kracht ondersteunen?... lees meer
SVAG ALS ANBI-ERKENDE INSTELLING
Al tientallen jaren is onze organisatie een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Soms blijkt dat het lastig is dit op de website van de belastingdienst te vinden. Als u www.belastingdienst.nl opent en ‘particulier’ / ‘aftrekposten’ aanklikt dan kunt u vervolgens ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ aanklikken en daarna ‘programma ANBI opzoeken’. Type dan de naam van de instelling in: Stichting voor Aktieve Geweldloosheid (…let op de –k- in aktieve) of Beweging voor Geweldloze Kracht. Klik daarna op ‘zoek’. U kunt het ook vinden via de vestigingsplaats Boxtel, maar dan moet u de hele lijst doorscrollen tot u bij ‘Stichting voor Aktieve Geweldloosheid’ komt. Omdat de SVAG een ANBI-erkenning heeft mogen donateurs hun giften, binnen bepaalde grenzen, van de inkomstenbelasting aftrekken. Ook betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Uw donatie kan dus een aftrekpost zijn, waardoor u minder belasting betaalt, terwijl een schenking volledig voor het doel van de SVAG gebruikt mag worden.
Home