Tijdschriften (e-zines)

Je kunt je aanmelden voor de Tijdschrift Signalerings-service  door middel van een mailtje naar de webservant (Jan Ramaker )


 

driehoek 29 februari 2016 - het danuari/maart nummervan Around Europe

Het januari / maart nummer van Around Europe, het blad van de Quaker Council for European Affairs (nr. 366) 

is beschikbaar op onze website

Download als PDF

Around Europe januari/ maart 2016  Around Europe januari/ maart 2016

Home