Quaker nieuws

driehoek 04 januari 2016 - Quakers bijeen in Peru voor World Plenary Meeting

 

Quakers bijeen in Peru voor World Plenary Meeting 

Van 19 tot 27 januari 2016 komen circa 300 Quakers uit alle windstreken in Peru samen voor de World Plenary Meeting van Friends World Committee for Consultation (FWCC). Ook zes leden van het Nederlandse Genootschap van Vrienden (Quakers) zullen afreizen naar het hoog in de Andes gelegen Pisac.

De bij FWCC aangesloten Jaarvergaderingen van het Genootschap van Vrienden zijn autonoom, maar hun vertegenwoordigers komen jaarlijks bij elkaar in vier regionale sectie (Europa en Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Asia-West Pacific). Om de 3 tot 5 jaar komen ze wereldwijd bijeen om elkaar te “consulteren” over zaken die Quakers aan het hart gaan. Vooral op deze wereldwijde bijeenkomsten wordt duidelijk hoe Vrienden in verschillende Jaarvergaderingen soms heel verschillende geloofsinzichten en wijzen van samenkomen hebben ontwikkeld. Vrienden die zich herkennen in vrijzinnig-christelijke, evangelische en universalistische tradities hebben daarom soms moeite om elkaar goed te verstaan. FWCC stelt zich onder andere ten doel om via ontmoeting tot beter onderling begrip te komen.

Het thema van de bijeenkomst in Pisac is “Leven door de Geest: De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.” (Romeinen 8:19). Hiermee willen we verder inhoud geven aan de Kabarak Call for Peace and Eco-Justice, die werd gedaan op de vorige wereldbijeenkomst in Kenia, in 2012. Deze Call vond ook weerklank op de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan, in 2013, waar opgeroepen werd tot het samen op weg gaan in een Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Om de vraag te beantwoorden hoe wij als Quakers kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een wereld waarin vrede en eco-justice centraal staan willen we in Pisac vooral met de jongeren in gesprek gaan. Zij vormen immers de link met toekomstige generaties, die onze wereld erven. Ook bij het versterken van ons Genootschap in de toekomst spelen zij een hoofdrol. Hoe kunnen wij hen ondersteunen in hun geestelijke ontwikkeling en hen een actievere rol geven in onze samenkomsten?

Binnenkort kan je hier lezen hoe de bijeenkomst in Pisac is verlopen.

 

Hans Weening

    
Home