Quaker nieuws

driehoek 19 juni 2015 - Zendbrief Nederlandse Jaarvergadering

 

 

Zendbrief 2015

van de Algemene Vergadering van de Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)

Nederland, Bennekom, 29, 30 en 31 mei 2015

In een bosrijke en zonnige omgeving wachtten ons een warm welkom, geïnspireerde deelnemers en spontane kinderen. We voelden ons snel thuis en gedragen door rust en stilte. We weten ons verbonden in ons gezamenlijk geloof en we ervaren eenheid in ons streven naar vrede. Het thema was: ‘Werken aan vrede, ons vredesgetuigenis in de 21ste eeuw.’

We zijn dankbaar dat ook jongeren van buitenlandse jaarvergaderingen naar onze Algemene vergadering zijn gekomen. Verschillende Vrienden deelden hun ervaring van werken aan vrede: een van hen vertelde over het innerlijk zoeken in de vorm van stilte en meditatie. Doel van deze innerlijke weg is het transformeren naar de eenheid met dat van God in ieder van ons. In de wijdingsbijeenkomst op zaterdagmorgen luisterden we naar onze Vriend van de Evangelische Quakers uit Hongarije. Zijn doorleefde getuigenis en de uitspraak van Jesaja 30:15 maakte indruk: “In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen jullie kracht!”

Een andere Vriend deelde haar bijdrage aan vrede in de familie en de directe woonomgeving, o.a. door buurtbemiddeling, coaching van en taallessen aan asielzoekers.

Ook werden ervaringen gedeeld van het werk van Vrienden in het buitenland, zoals het project ‘Wall Museum’ in Bethlehem, waar verhalen van Palestijnen met een poster op de muur zichtbaar worden gemaakt. Via QCEA ondersteunen we de focus om geweld tegen te gaan vanuit ‘hate-crime’, geweld tegen religieuze of etnische groepen. We nemen met grote dank afscheid van Alexandra Bosbeer als vertegenwoordiger van QCEA, wier taak binnen QCEA nu gaat aflopen. Onze Quaker vertegenwoordiger in de Raad van Kerken vertelde dat in het kader van de pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Wereldraad van Kerken op een weekend jong volwassenen van zeer verschillende lidkerken bij elkaar kwamen, met zeer enthousiaste reacties en suggesties op de Pelgrimage. Het gaat vooral om initiatieven van lokale kerken waarbij religie de bron is om sociale Gerechtigheid te creëren. Een andere activiteit vanuit de pelgrimage is een vredesmars in Den Haag naar het Vredespaleis op zondag 20 september. Er wordt opgeroepen om te demonstreren bij de grote wapenbeurs in Parijs in juni 2016.

De bijdragen over ‘Wat beweegt mij als Quaker’ die op de vorige Algemene Vergadering zijn geleverd, zijn in een mooi boekwerk verwerkt.

De reacties op de enquête over vredesactiviteiten van de leden zijn samengevat in een bloemlezing die op de website staat.

We vragen de maandvergaderingen om een visie op ondersteuning van vredesactiviteiten te ontwikkelen.

Het Quakerhulpfonds is ook een mooie vorm om ons Quaker Vredesgetuigenis gestalte te geven.

In de basisgroepen zijn in kleine kring ervaringen uitgewisseld over de persoonlijke motivatie en drijfveren en hoe die te koppelen aan vrede bevorderende activiteiten, waarbij de 50 manieren om aan vrede te bouwen aangeven hoeveel mogelijkheden er hiervoor zijn. Soms worden de sterke gevoelens van machteloosheid uitgesproken bij het aanschouwen van de grote aantallen vluchtelingen die de Middellandse zee oversteken en waarvan er velen verdrinken. In sommige groepen leggen deelnemers de nadruk op de hoop naast liefde en vrede als de belangrijkste drijfveren om ons actief in te zetten, ook voor de vrede op wereldschaal. Sommige deelnemers getuigen van hun eigen ervaringen met het vredeswerk van Quakers in Kenia en Burundi.

Het samen bidden voor vrede gaf ons hoop en een concrete mogelijkheid om de ‘kracht van gebed te ervaren. Het samen zingen van het lied ‘Prayer for peace’ gaf ons het gevoel, met elkaar verbonden te zijn ook in onze geweldloze strijd voor vrede.

Samenzijn met de kinderen rond een kampvuur in het bos, was een fijne activiteit waarin we ons één voelden met de kinderen, met elkaar en met de natuur.

Het is indrukwekkend hoeveel concrete stappen er in de basisgroepen gezet worden om vrede naar binnen en naar buiten vorm te geven. Het delen hiervan ondersteunt ons, door het weten dat we hierin samen aan het zelfde doel werken.

Bij deze zenden we onze Vredesgroet naar Vrienden wereldwijd.

Namens de Vrienden bijeen op de Algemene Vergadering van de Nederlandse Jaarvergadering

Marlies Tjallingii

 

Schrijver van de Nederlandse JaarvergaderingHome