Overig nieuws

driehoek 29 februari 2016 - Landelijke Inspiratiedag Laudato Si

 

Aankondiging: Landelijke Inspiratiedag Laudato Si’:  
Aanleiding
 

Vorig jaar bracht paus Franciscus de encycliek Laudato Si’ uit. Daarin roept hij ‘alle mensen van goede wil’ op om zorg te dragen voor de schepping en voor de armen. De ommekeer waartoe Laudato Si’ oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. Hoe kunnen we dat waar maken? Met wie kunnen we daarbij optrekken? 

Inhoud

De Landelijke Inspiratiedag is een interkerkelijk initiatief die mensen wil inspireren en uitdagen werk te maken van de ‘zorg voor ons gemeenschappelijk huis’. Vertegenwoordigers van andere religies zullen bijdragen leveren aan de dag. Hoofd, hart en handen zullen worden aangesproken in een afwisselend programma. Er zijn speciale programma’s voor kinderen en jongeren. Zij zullen immers de gevolgen voelen van de beslissingen die nu worden genomen.

Programma
10.00 u. :               Kerk open. Koffie en thee staan klaar
10.30 u. :               Welkom door mgr. Gerard de Korte; 
toelichting programma door moderator Martine Vonk
10.40 u. :               Openingsviering, m.m.v. mgr. G. de Korte en Ds. Anne Verbaan
11.10 u. :              Toespraak
11.30 u. :              Presentatie van activiteiten in den lande rond Laudato Si’ (‘zeepkistpitches’)
12.00 u. :             luchtig intermezzo
12.15 u. :               Ideeënmarkt
12.30 u. :               Middagpauze, biologische catering
13.30 u. :               Eerste ronde workshops
14.30 u. :               Pauze
14.45 u. :               Tweede ronde workshops
15.45 u. :               Ideeën en conclusies worden opgehangen in een ‘Boom   voor de Aarde’
16.00 u. :               Afsluitend gebed
16.15 u. :               Mogelijkheid om nog wat te blijven drinken

 Organisatie: Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), missiesecretarissen, interkerkelijke werkgroep Kerk & Schepping Wageningen, i.s.m. Kerk in Actie 

Datum en plaats: 23 april 2016, Brinkstraatkerk, Brinkstraat 41  te Bennekom

Aanmelding: vóór 16 april 2016 via e-mail: LS@knr.nl of 073 – 6921321

 Kosten: € 10,- (graag gepast betalen bij binnenkomst) als bijdrage voor de lunch

Meer informatie: KNR (Gerard Moorman), tel. 073-6921301 of e-mail: LS@knr.nl 
Zie ook: 
www.laudato-si.nl
    

George Molenkamp
Leidseweg 179
2253 AC Voorschoten
tel.:      + 31 71 561 5684
mobile: +31 (0) 6512 05 751


Home