Overig nieuws

driehoek 10 februari 2016 - Schipholwakes 2016

Schipholwakes 2016

 

PELGRIMAGE VAN GERECHTIGHEID EN VREDE.

 

De Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede organiseert elk jaar tenminste twee landelijke oecumenische activiteiten. Bewust is daarbij gekozen voor twee bijzondere data, te weten rond 21 maart –de internationale dag tegen racisme en discriminatie rond het thema gerechtigheid- en 21 september –de internationale dag voor de vrede rond het thema vrede.

Ook dit jaar gaan we dat dus doen…

 

Op zondag 20 maart gaan we naar het Justitieel Complex op Schiphol, een detentiecentrum waar ‘illegalen’ gevangen worden gehouden. Daar worden het hele jaar rond op elke tweede zondag ‘wakes’ georganiseerd door het Jeannette Noëlhuis (Catholic Worker). Van Aswoensdag tot en met Pasen zelfs elke zondag. Zo kunnen we vanuit de samenleving blijk geven van solidariteit met de gevangenen: Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe!

 

Dit keer werken wij samen met het Studentenpastoraat Amsterdam om deze wake te houden. 

 

De wake heeft een liturgische vorm. 

Aan het begin wordt kort informatie gegeven over dit detentiecentrum en de gevangenen.

Er wordt gezamenlijk een lied gezongen en daarna wandelen we rond de gevangenis. Vervolgens worden ervaringen gedeeld door een aantal gevangenen-bezoekers. 

Daarna bieden we chocolade aan voor de gevangenen aan. 

Deelnemers aan deze wake kunnen zelf ook fairtrade chocolade, cashewnoten of stroopwafels meebrengen die een week later tijdens een kerkdienst in het detentiecentrum gebruikt kunnen worden.

Tenslotte wuiven we met zijn allen naar de gevangenen en zingen een slotlied.

 

Hierbij roepen we alle Pelgrims in onze interkerkelijke achterban op om mee te doen aan deze wake. Laten we er een echter ‘oecumenische flashmob’ van maken: geef deze oproep door via internet aan jullie netwerken!

 

Het adres van het Justitieel Complex Schiphol is: Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp en het is bereikbaar met bus 185 vanaf Schiphol.

Er wordt ook met auto’s gereden vanaf het Station Amsterdam-Zuid (naast restaurant Wagamama, Zuidplein 12. Als u daarvan gebruik wilt maken is het verstandig dat u zich eerst aanmeldt (k.nieuwerth@wxs.nl). 

 

 

Deze wakes worden ook in 2016 telkens vanuit de traditie en het gedachtegoed van verschillende geloofsgemeenschappen gehouden. Op onderstaande data komen de volgende aan bod: 

  • 10 februari Aswoensdag: Religieuzen & Catholic Worker
  • 14 februari Dominicus & Keizersgrachtkerk & Studentenekklesia Amsterdam 
  • 21 februari Via Nova & Stroom & PopUpKerk
  • 28 februari Evangelische Broeder Gemeente & Doopsgezinden & Lutheranen
  • 6 maart Kerken uit Amsterdam Oost
  • 13 maart Stem in de Stad Haarlem & Kerken uit de Haarlemmermeer
  • 20 maart Palmzondag: SPA020 & Navigators Amsterdam
  • 3 april Goede Vrijdag: Franciscaanse Vredeswacht
  • 5 april Pasen: Oecumenisch Vuur

 

 

Home