Overig nieuws

driehoek 05 februari 2016 - Kerken starten peiling over Syrie en Irak


Kerken starten peiling over Syrie en Irak 

Kerken en organisaties die samenwerken in het kader van de actie ‘Hoop voor de kerk in Syrië & Irak’ roepen mensen op mee te doen met de peiling die te vinden is op de website http://hoopvoordekerkinsyrieenirak.nl. De campagnevoerders willen zicht krijgen op de vertrouwdheid van de Nederlanders met de problemen waar de kerk in het Midden-Oosten voor geplaatst wordt. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe duidelijker het beeld.

De campagneleiding gebruikt de resultaten van de peiling om een goed beeld te krijgen van de compassie in Nederland met christenen in het Midden-Oosten. Met de uitkomst van de peiling willen de initiatiefnemers ook politieke vertegenwoordigers doordringen van de ernst van het verdwijnen van de kerken in het Midden-Oosten. 

De vragenlijst is een concreet resultaat van de oproep van MissieNederland en de Raad van Kerken aan diverse organisaties in Nederland om mee te doen met de campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië & Irak’. De initiatiefnemers reageren hiermee op de immense humanitaire ramp die plaatsvindt in Syrië en Irak, nu minderheden de landen massaal verlaten. Zij worden vervolgd en uitgemoord en zien vaak geen andere mogelijkheid dan de conflicthaarden te ontvluchten. Een eeuwenoude cultuur op de plek waar de historische wortels van het christendom liggen  wordt uitgewist.

De campagne wordt gedragen door de volgende deelnemers: MissieNederland, Raad van Kerken, Open Doors, Bisschoppelijke Vastenactie, KerkinActie, Katholieke Vereniging voor Oecumene, SKIN, Instituut voor Oosters Christendom en Konferentie van Nederlandse Religieuzen; de volgende kerken hebben aangekondigd in eigen kring bijzondere aandacht aan de thematiek te zullen geven: de Protestantse Kerk in Nederland, Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Remonstrantse Broederschap, Evangelische Broedergemeente in Nederland, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland, Leger des Heils, Anglicaanse Kerk in Nederland, Koptisch Orthodoxe Kerk, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, Orthodoxe Kerk in Nederland, Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, Vrijzinnigen Nederland.

Meer informatie op www.hoopvoordekerkinsyrieenirak.nl en de websites van de deelnemers.

 

Home