Overig nieuws

driehoek 11 augustus 2014 - Wij spreken ons uit in het belang van Isra?l en Palestina

Postbus 59506
1040 LA Amsterdam
020 - 67 95 850
eajg@eajg.nl
www.eajg.nl
Rekeningnummer / IBAN: NL84INGB0007401063Bestuur
Jaap Hamburger
Voorzitter / waarnemend penningmeester
Alfred Feberwee
Secretaris

Hedy d'Ancona
Moshe Gilula
Martine Groen
Anneke Mouthaan
Marjan Sax

Directeur
Max Wieselmann

Comité van Aanbeveling
Dieuwertje Blok

Hedda van Gennep
Hanneke Groenteman
Felix Rottenberg
Harry de Winter

 

 

 

Deze Nieuwsbrief verschijnt terwijl er gesproken wordt over een langdurig bestand tussen de strijdende partijen in Gaza. Of dat bestand en de via Egyptische tussenpersonen in Cairo in gang gezette gesprekken iets opleveren moeten we afwachten. De derde Gaza-oorlog in zes jaar kan worden geregistreerd als een dieptepunt in de geschiedenis van het Israëlisch-Palestijnse conflict: ruim 2.000 doden, tienduizend gewonden en onvoorstelbare vernietigingen van de bebouwing en infrastructuur van Gaza, alsook duizenden raketten die afgevuurd zijn op Israël en de Israëlische bevolking. Na de Gaza-oorlog in 2008/2009 dachten we: erger kan het niet. Helaas kregen we ongelijk. De huidige Israëlische regering denkt ook op de lange termijn in militaire, niet in politieke, oplossingen. Of zoals Carolien Roelants het deze week verwoordde in haar column in de NRC: “Mijn glazen bol zegt me dat Netanyahu liever een vijand in Gaza heeft zitten dan dat hij het risico loopt vrede te kunnen sluiten”.

Onze stem laten horen

We hebben van ons laten horen in deze dagen. We hebben de mogelijkheden benut die op onze weg kwamen en lagen om onze kijk op deze oorlog over het voetlicht te brengen. Het meest spraakmakend waren de opiniestukken van onze voorzitter in de Volkskrant en de NRC, die vooral ingingen op het oplevende antisemitisme en de reactie en stilte van veel Joodse organisaties over het Israëlische optreden in Gaza. Niet alleen de Gaza-oorlog ging in de herhaling maar ook het rookgordijn van schijnargumenten over het waarom en hoe van deze oorlogen werd wederom opgetrokken. De raketten van Hamas en het doelbewust onder vuur nemen van burgers is abject en ontoelaatbaar. Tegelijkertijd kun je de situatie in Gaza niet begrijpen zonder de context van de jarenlange bezetting, het afknellen en smoren van Gaza door opeenvolgende Israëlische regeringen - met effectieve hulp van Egypte - en de totale weigering van deze Israëlische regering om serieus over vrede te onderhandelen. Daarentegen heeft Netanyahu er alles aan gedaan de Palestijnen tegen elkaar uit te spelen.

Antisemitisme en de verkeerde leuzen aan de kant van demonstranten tegen de Gaza-oorlog hebben de afgelopen tijd veel aandacht gekregen. Het zijn ontoelaatbare incidenten en leuzen, die indruisen tegen ons streven naar een klimaat waarin andersdenkenden en andersgelovigen met elkaar in harmonie samen kunnen leven. De ‘blinde’ identificatie van sommigen uit islamitische hoek die, soms uit pure onwetendheid, dit conflict doen voorkomen als een conflict tussen geloven, tussen Joden en moslims, verwerpen wij. Wij maken ons echter ook zorgen over een ‘blinde’ identificatie van sommige Joden met Israël, door dik en dun heen, waarbij legitieme kritiek op Israël snel bestempeld wordt als antisemitisme. Een Ander Joods Geluid blijft zich hiertegen verzetten, juist omdat in het belang van Israël kritiek soms nodig is.

Deze oorlog met ruim 2.000 doden als gevolg en immens menselijk leed maakt voor ons weer des te duidelijker waar de werkelijke oplossing van het conflict ligt en wat echt in het belang van Israël is: een duurzame en vreedzame oplossing van het conflict door serieuze onderhandelingen met alle partijen. Met verdriet zien we hoe de Israëlische bevolking de rijen sluit en zich massaal achter de regering schaart, en dat kritische Israëli's en hun organisaties mentaal en fysiek de mond worden gesnoerd.

Nieuwe aanhangers

Wij zijn blij met de tientallen nieuwe aanhangers die zich deze dagen bij ons gemeld hebben. Wij zullen ons ook met hen 'als kritisch Joods geluid' actief blijven inzetten voor een ander Israël en onze kring verder uitbreiden en versterken. En als wij dan eens in woord of geschrift niet altijd precies op het goede moment het juiste woord weten te vinden, of ons overrompeld voelen door de actualiteit, laten wij dan ons doel voor ogen houden: we spreken ons uit in het belang van Israël en Palestina en voor een vreedzaam samenleven - in Nederland en Europa - van groepen van andersdenkenden en andersgelovigen.

 

Max Wieselmann - directeur van Een Ander Joods Geluid

 

EAJG is ook te vinden op Facebook: facebook.com/eenanderjoodsgeluid en op Twitter: twitter.com/EAJGnieuws

Wilt u deze mailing niet meer ontvangen, klik hier.

 

Home