Overig nieuws

Actieweek: Versterk de kerk in het Midden-Oosten

...

orig jaar bracht paus Franciscus de encycliek Laudato Si’ uit. Daarin roept hij ‘alle mensen van goede wil’ op om zorg te dragen voor de schepping en voor de armen. De ommekeer waartoe Laudato Si’ oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. Hoe kunnen we dat waar maken? Met wie kunnen we daarbij optrekken? 

...
driehoek 10 februari 2016 - Schipholwakes 2016

Ook dit jaar worden er in de lijdenstijd wakes gehouden bij hett Justitieel Complex Schiphol.

...

Bijgevoegd vindt u een persbericht met een oproep om mee te doen met een peiling. De peiling past in het kader van de campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië & Irak’. 
We hebben een brede reactie nodig, om straks representatief naar buiten te kunnen treden. We hebben ongeveer een maand te tijd om mensen de enquete te laten invullen. Wilt u het onder de aandacht van uw achterban brengen? Hoe meer mensen de link volgen die in het persbericht staan en de peiling invullen, hoe aardiger het is om met het resultaat straks naar buiten te treden.

...
driehoek 11 januari 2016 - Brandstichting bij B'Tselem

Wij hebben het verslag van de brandstichting bij de Israelische mensenrechten oragnisatie op onze website opgenomen

...
driehoek 26 december 2015 - Oproep van Amoz Oz

De brkende schrijver Amos Oz richt zich met een oproep tot ons

...
Verklaring van Een ander Joods Geluid ...
Kairos Nederland en Vrienden van Sabeel Nederland roepen de Nederlandse Regering, de Tweede Kamer en de Nederlandse (Raad van) Kerken op gehoor te geven aan de oproep van Kairos Palestina en de 33 leden van de Nationale Coalitie van Christelijke Organisaties in Palestina, waaronder Sabeel Jeruzalem. Zij roepen op tot intensieve diplomatieke druk tot vrede en economische en militaire sancties, zoals die in vergelijkbare internationale situaties gehanteerd worden. ...
driehoek 13 februari 2010 - Kairos document aangeboden
De Palestijnse christelijke gemeenschap heeft in december 2009 een bijzonder document gepubliceerd ...
Home