Scholing & opleiding

driehoek 01 april 2008 - Cursus aanbod in het Woodbrookershuis

Persoonlijke verdieping en maatschappelijke betrokkenheid.

 

Rond deze twee kernbegrippen is het cursuswerk in het Woodbrookershuis opgebouwd. Centraal staat wat mensen bezielt en welke keuzes men maakt – privé en maatschappelijk. Het gaat dus om bezinning én engagement. Al in 1912 werden hierover cursussen georganiseerd op het landgoed in Barchem, waar kort daarna het Woodbrookershuis verrees. Nog steeds organiseert de Vereniging van Woodbrookers een eigen cursusprogramma. Het accent ligt op verdieping op levensbeschouwelijk, cultureel en maatschappelijk gebied.

Het cursuswerk van de vereniging Woodbrookers wordt gekenmerkt door een ondogmatische houding en een grote openheid. Het Woodbrookershuis is dan ook vooral een ontmoetingsplaats. Er komen mensen die elkaar al jaren kennen, maar ‘nieuwelingen’ worden snel tot ‘bekenden’. Het cursusaanbod wordt ieder halfjaar samengesteld.

Meer weten van het cursus aanbod in het Woodbrookershuis?

Ga naar : http://www.woodbrookers.nl/

Home