Naam: 

  • Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)
  • Gevestigd te Vossiusstraat 20, 1071AD Amsterdam
  • Kvk nummer 34368766
 • RSIN of fiscaal nummer 
  • 0063.69.509
 • Contactgegevens
  • Adres secretariaat :
  • Stadhouderslaan 8
  • 2517 HW Den Haag
  • tel. 06-3700682
  • e-mail:secretariaat@dequakers.nl
  • Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden
  • Schrijver (voorzitter): Marlies Tjallingii
  • Assistent Schrijver: Jethro Zevenbergen
  • Penningmeester: Peter Spreij
  • Schrijver Landelijke Commissie: Martine Kuipers
 • Beloningsbeleid
  • Met uitzondering van het secretariaat worden alle functies vervuld door vrijwilligers. Deze ontvangen voor hun werk geen loon maar alleen een onkostenvergoeding.
  • De secretariaatsmedewerker (twee dagdelen per week) ontvangt voor de verrichte werkzaamheden een beloning conform de cao Zorg en Welzijn voor de desbetreffende functie..
 • Doelstelling
  • De Quakers zijn een religieuze beweging. Zij willen zich laten leiden door het ‘ware Licht dat ieder mens verlicht.’ (Johannes 1:9). 
  • Vrienden, zoals de Quakers zichzelf noemen naar het woord van Jezus ‘Ik noem jullie mijn Vrienden,’ kennen geen vastomlijnde leerstellingen of geloofsbelijdenis.
  • Zij proberen te leven en te handelen vanuit hun persoonlijke geloofservaring en de beleving daarvan binnen de gemeenschap.
 • Activiteiten

Home