Adres gegevens

Landelijke adressen


    * Quaker Secretariaat,

          o Stadhouderslaan 8
             2517 HW Den Haag
          o telefoon:06-13700682
          o  e-mail:secretariaat@dequakers.nl 

 

    * Inlichtingen

      Inlichtingen en informatiemateriaal zijn verkrijgbaar op de adressen:
          o secretariaat@dequakers.nl
          o info@quakers.nu

          Penningmeester         

bankrekening NL65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Rel. Gen. der Vrienden -Quakers- te Leek

 

 

e-mail:pm-nljv@pspreij.nl (penningmeester)

Contact