Colofon

De landelijke website van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)
wordt onder de verantwoordelijkheid van de Landelijke Commissie beheerd door de redactie van het Maandblad De Vriendenkring.
De uitvoering berust bij:
Jan Ramaker
Webservant Quakerwebsite
Prinses Marijkelaan 31;
4002 AT Tiel
e-mail: webmaster@quakers.nu

Contact